صورت‌جلسه شماره ۳۵

صورت‌جلسه شماره ۳۵

سی و پنجمین جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۵/۰۸ روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
/الف)- طرح شماره ۱۱۳۹۹۷۹۹ (مورخ ۲۲/۰۵/۹۹) کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر در خصوص «اجرای ضوابط طرح تفصیلی تا زمان تصویب ضوابط میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ و ابلاغ شورای عالی شهرسازی و معماری به استثنای بناهای واجد ارزش ثبت شده»
نتیجه رأی‌گیری: با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه طرح کمیسیون به شرح زیر به تصویب رسید:
– عنوان:
اجرای ضوابط طرح تفصیلی تا زمان تصویب ضوابط میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ و ابلاغ شورای عالی شهرسازی و معماری به استثنای بناهای واجد ارزش ثبت شده
– مقدمه توجیهی:
پیرو اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خصوص اعمال محدودیت جهت کاهش ارتفاع و … در بافت تاریخی شهر همدان و بلاتکلیفی شهروندان در این محدوده جهت بازسازی و احداث املاک خود، پیگیری این موضوع در دستور کار کمیسیون معماری و شهرسازی قرار گرفت. موضوع در جلسات کمیسیون مذکور، مورخ ۲۹/۰۴/۹۸ و ۳۱/۰۱/۹۹ و جلسه صحن شورای اسلامی شهر مورخ ۰۸/۰۴/۹۹ مطرح گردید. علی‌رغم تماس‌های مکرر و مکاتبات صورت گرفته (شماره ۳۶۲۲۱۲/۰۴/۷۰ مورخ ۰۶/۰۵/۹۸، شماره ۹۹۰۲۰۳۴۲۵۶ مورخ ۰۳/۰۲/۹۹) با موضوع استعلام مدارک و مستندات قانونی در این خصوص از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تاکنون پاسخی از سوی این سازمان به شورا ارسال نگردیده است. لذا طرح ذیل در راستای برطرف نمودن مسائل موجود ارائه می‌گردد.
– متن ماده‌واحده:
با عنایت به مکاتبات متعدد با سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان و نیز حضور مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی به همراه کارشناسان در جلسه صحن شورا مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ و کمیسیون شهرسازی و معماری با موضوع ارائه مستندات و ضوابط قانونی اعمال محدودیت در کاهش ارتفاع در محدوده بافت تاریخی شهر همدان و عدم ارسال ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در محدوده بافت تاریخی همدان توسط آن سازمان محترم تاکنون، در صورت تصویب ابلاغ طرح‌های حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیا بافت‌های تاریخی-فرهنگی؛ شهرداری همدان بر اساس آن اقدام کند وگرنه تا زمان تصویب ضوابط محدوده بافت فرهنگی-تاریخی، ضوابط طرح تفصیلی شهر همدان (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری) ملاک عمل قرار گیرد.
در ضمن مصوبه قبلی شورا در این خصوص (بند ۱/الف صورت‌جلسه شماره ۲۹-مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۹) کن لم یکن تلقی می‌گردد.
(۷ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * شهرسازی و معماری
۳/الف)- درخواست عودت مصوبه قبلی شورا (بند ۱/ب صورت‌جلسه ۱۳-مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹) در خصوص «اصلاحات شورای اجتماعی محلات»
نتیجه رأی‌گیری: با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه درخواست عودت مصوبه قبلی شورا (بند ۱/ب صورت‌جلسه ۱۳-مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹) در خصوص اصلاحات شورای اجتماعی محلات مصوب شد.
(۳ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * فرهنگی و اجتماعی
۴/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۵۱۳۳۵۶۵۸ (مورخ ۱۳/۰۵/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «قرارداد شماره ۲۰۰۹۹۴۵۴ (مورخ ۱۱/۰۵/۹۹) با آقای علی سهیلی مراد و نظریه کارشناسی ۱۰۳۹۹۳۷۳۰ (مورخ ۱۳/۰۳/۹۹) در خصوص خرید عرصه و اعیان ملک عادی به مساحت کل ۸۹/۱۳۴ مترمربع و مساحت ۵۸/۹۸ مترمربع اعیان واقع در بلوار بهشت-انتهای کوچه صنعتگران جهت بازگشایی و احداث معبر»
نتیجه رأی‌گیری: به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) لایحه شهرداری با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه به تصویب رسید.
(۱۱ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * فنی و عمرانی
۵/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۴۰۸۲۳۵۴۸ (مورخ ۰۸/۰۴/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «درخواست اقاله و محاسبه به روز قرارداد شماره ۲۶۱ (مورخ ۰۱/۰۳/۸۴) توسط ورثه درویشعلی آقایان (تملک ملک به مساحت ۲۵/۲۱۱۱ مترمربع واقع در بلوار آیت ا… نجفی در راستای تعریض)»
نتیجه رأی‌گیری: به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه لایحه شهرداری مبنی بر اقاله قرارداد با تراضی طرفین اولیه قرارداد به تصویب رسید.
(۷ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * حقوقی
۶/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۴۱۴۲۵۴۰۹ (مورخ ۱۴/۰۴/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «تثبیت تجاری»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) لایحه شهرداری با رأی مخالف اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه به تصویب نرسید (مخالفت شد).
(۴ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * برنامه‌وبودجه
۷/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۴۰۷۲۳۲۶۳ (مورخ ۰۷/۰۴/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «کمک ماده ۱۷-خانواده آقای عین¬اله غلامی (زحمت‌کش تحت پوشش پیمانکار خدمات شهری) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بابت تأمین هزینه‌های کفن‌ودفن ایشان»
نتیجه رأی‌گیری: لایحه شهرداری با استناد به دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه موافقت شد.
(۵ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * برنامه‌وبودجه
۸/الف)- لایحه شماره ۹۸۱۱۲۸۴۶۷۹۱ (مورخ ۲۸/۱۱/۹۸) شهرداری همدان در خصوص «کمک ماده ۱۷-آقای سیف‌الدین آئینی (از پرسنل شرکتی شهرداری) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال جهت مداوای فرزندش»
نتیجه رأی‌گیری: لایحه شهرداری با استناد به دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه موافقت شد.
(۹ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * برنامه‌وبودجه

ب)- نطق پیش از دستور:
۱/ب)- جناب آقای کاوسی امید (رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا):

۱- پارک آمادای (تپه پیسا) باید به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در سال ۹۹ مورد توجه قرار گیرد؛ درحالی‌که شهرداری می‌بایست پیوست اقتصادی لازم آن را نیز ارائه می‌داد تا تملک پروژه، تکمیل شود. با تأکید بر اینکه باید روند امور اجرایی پارک آمادای به شیوه‌ای پیش برود تا به سرنوشت پارک ۴۸ هکتاری گرفتار نشود؛ نگاه اجرایی این پارک باید به‌صورت فرا منطقه‌ای دیده شود. با توجه به اینکه همدان به‌عنوان دروازه غرب کشور شناخته می‌شود؛ پارک آمادای می‌تواند در صورت اقدام عملیاتی صحیح، غرب کشور را پوشش دهد. تملک این پروژه شهری باید همراه با یک برنامه مناسب و همچنین پیوست و تفکر اقتصادی همراه شود تا روند اجرایی بتواند با یک فرایند منطقی حرکت کند و اقدامات عملیاتی آن در سال آینده اجرایی شود.
۲/ب)- جناب آقای فتحی (رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری شورا):
۱- با انتقاد از مشکلات مردم در حوزه مسکن؛ متأسفانه طی دو سال گذشته مردم با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و مشکلات پیش‌رو، مواجه هستند و ورود جدی تمامی دستگاه‌های مرتبط برای رفع بحران مسکن ضروری است. معاون وزیر کشور پس از رویداد زلزله کرمانشاه، نامه‌ای به تمامی معاونت‌های عمرانی شهرداری‌ها ارسال کرد، مبنی بر اینکه ارائه مجوز برای احداث طبقات فوقانی به املاکی اطلاق می‌شود که دارای پروانه ساختمانی باشند؛ درحالی‌که این مهم نه در قالب قانون و نه مصوبه مجلس، دیده شده است. این مهم موجب شده شهرداری‌های ۴ منطقه مجوز طبقات فوقانی را به املاک فاقد پروانه ساختمانی، صادر نکنند که این مهم، مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. با بیان اینکه برخی از املاک عادی پروانه ندارد، اما اصول سازه را رعایت کرده‌اند؛ از این‌رو احداث طبقه فوقانی با تأیید مهندسان فنی امکان‌پذیر است؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی پس از تأیید اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رأی به ابقا املاک فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر می‌کند که این مهم تأیید بنای احداث شده است و می‌بایست احداث طبقه فوقانی با رعایت اصولی فنی و ضوابط شهرسازی بلامانع باشد. انتظار می‌رود کمیسیون تخصصی شورای شهر همدان نسبت به پیگیری رفع موانع احداث طبقه فوقانی املاک عادی اقدام کند. با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخی از مردم نسبت به احداث ساخت‌وساز غیرقانونی و غیرمجاز اقدام می‌کنند؛ اقدامات غیرقانونی موجب درگیری‌ها با مجموعه اداره کنترل نظارت شهرداری همدان شده است که انتظار می‌رود این مهم از طریق شورای شهر مورد پیگیری جدی قرار گیرد، زیرا مردم در سالیان گذشته با اخذ وام نسبت به تهیه مسکن اقدام می‌کردند؛ درحالی‌که در حال حاضر با اخذ تسهیلات، ودیعه رهن خانه را تهیه می‌کند، به‌طوری‌که اقشار کم‌درآمد دیگر قادر به اجاره مسکن نیستند. در صورت صدور مجوز احداث طبقات فوقانی به املاک عادی به شرط رعایت اصول فنی تا حدودی مشکلات مردم حل می‌شود و رضایتمندی آنان را به دنبال دارد.
۳/ب) سرکار خانم نوراله¬زاده (رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورا):
۱- با اشاره به پیگیری این کمیسیون تخصصی از ارگان‌های مرتبط در خصوص رفع مشکلات حفظ باغ‌های شهر؛ مصوبات این جلسه به امضای ارگان‌های ذینفع رسیده و قرار شد برای باغ‌هایی که اسناد عرصه و اعیان دارند، مجوز صادر شود؛ اما متأسفانه از زمان اجرایی شدن طرح، برخی از ارگان‌ها از جمله جهاد کشاورزی همکاری لازم را در این زمینه، ندارد. جلسه مورد نظر با حضور نمایندگان و مدیران ارگان‌های مرتبط بود و پیگیری‌ها توسط دادستان انجام شده است؛ اما متأسفانه به دلیل عدم همکاری ارگان‌ها، مردم سرگردان شده‌اند.
۲- نسبت به تأخیر در راه‌اندازی وب‌سایت شهرداری و سازمان‌ها و همچنین برنامه نرم‌افزار حسیب شهرداری، انتقاد کرد و یادآور شد که متأسفانه هنوز این وب‌سایت، راه‌اندازی نشده است. با بیان اینکه اقدامات به‌روزرسانی و راه‌اندازی سایت بر عهده روابط عمومی شهرداری است؛ در حال حاضر ۴۷ وب‌سایت آماده شده است که متأسفانه کج‌دار و مریض از آنها استفاده می‌شود و هنوز به‌طور رسمی بهره‌برداری نشده‌اند، به‌گونه‌ای که نمی‌توانیم از طریق سایت شهرداری، ارائه خدمات غیرحضوری را به شهروندان ارائه دهیم. برای وب‌سایت حدود ۱۶ خدمت به شهروندان تعریف شده است که مردم می‌توانند از طریق اقدامات غیرحضوری، خدمات دریافت کنند.
۴/ب)- جناب آقای بادامی نجات (نایب‌رئیس محترم شورا):
۱- ضمن ارائه گزارشی از چهل‌ودومین اجلاس شورای عالی استان‌ها و با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه به‌عنوان مهمانان ویژه این اجلاس؛ در این اجلاس، موضوعات مهم و خوبی بین قوه قضاییه و شورای عالی استان‌ها مطرح شد، موضوعاتی که کمک می‌کند نگاه مجموعه قوا به شوراها تلطیف‌تر شود. با اشاره به تغییر نگاه قوه قضاییه به شوراها در این اجلاس؛ تکمیل و اجرای طرح جامع مدیریت واحد شهری از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود که برای این مهم، تیم مشترکی برای پیگیری آن بین شورای عالی استان‌ها و قوه قضاییه تشکیل شد. با اشاره به توجه به بحث ماده ۱۰۰ و ورود رئیس قوه قضاییه کشور در این مبحث؛ آیت‌ا… رئیسی انتقاد جدی نسبت به بحث ماده ۱۰۰ دارد که این ماده می‌تواند نقطه ضعف و قوت شوراها باشد. با اشاره به توجه ویژه شورای عالی استان‌ها به طرح مدیریت جامع یکپارچه شهری و طرح آن در اجلاس چهل‌ودومین اجلاس؛ این طرح با روندی که در پیش گرفته شده تا یک سال آینده به اتمام می‌رسد؛ زیرا کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اولویت کار را مدیریت شهری قرار داده است. با توجه به راه‌اندازی فراکسیون مدیریت شهری می‌توان امیدوار بود که اعضای این کمیسیون در بحث مدیریت شهری بهتر ورود پیدا کرده و ما نیز از این ظرفیت باید به نحو احسن استفاده کنیم.
۵/ب)- جناب آقای قراباغی (رئیس محترم کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری):
۱- ضمن انتقاد از تأخیر در راه‌اندازی شهرداری منطقه ۵؛ راه‌اندازی این شهرداری از دوره چهارم کلید خورده است و در دوره پنجم پیگیری شد، اما طولانی شدن رونده راه‌اندازی آن، قابل‌تأمل است. با اشاره به‌ضرورت راه‌اندازی شهرداری منطقه پنج؛ ضرورت دارد در مرحله نخست، مکانی برای ایجاد این منطقه لحاظ شود.
۲- با اشاره به آسیب‌های شیوع ویروس کرونا در جامعه؛ بر اساس آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، متأسفانه حوزه‌های گردشگری با شیوع این ویروس، بیشترین آسیب را دیده است. بیش از ۹۰ درصد تأسیسات حوزه گردشگری آسیب دیده که در این راستا متأسفانه تنها یکی از عوامل شیوع کرونا عامل بوده است؛ بلکه برخی سیاست‌ها هم باید اصلاح شود. با اشاره به فعالیت خانه مسافرهای غیرقانونی غیرمجاز در سطح شهر؛ با توجه به شیوع ویروس کرونا و خالی بودن اکثر هتل‌ها متأسفانه شاهد هستیم خانه مسافرهای غیرمجاز که هیچ‌گونه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، پذیرای میهمانان و گردشگران بوده‌اند و این مهم، گردشگری را نابود می‌کند. ضروری است برای حوزه گردشگری و فعالان این بخش، تدابیر خاصی اندیشیده و مُسکنی لحاظ شود که لازمه این امر، ورود نمایندگان مجلس برای پیگیری قوانین این بخش است.

ج)- جلسه مشترک:
پیرو دعوت‌نامه شماره ۹۹۰۵۲۲۳۸۸۱۸ جلسه‌ای با حضور شهردار (جناب آقای صوفی) و اعضای شورای اجرایی شهر دوستدار کودک همدان جهت ارائه گزارش عملکرد و روند اجرای این طرح در شهرداری همدان برگزار گردید. اهم مطالب مطرح شده در این حوزه به شرح زیر می‌باشد:
۱/ج)- جناب آقای گردان (رئیس محترم شورا):
– باید این مهم را باور داشته باشیم که سرمایه‌گذاری برای کودکان، پرسودترین نوع آن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نتایج آن همیشه در جامعه ماندگار خواهد ماند. با اشاره به اینکه معتقدیم در این زمینه مشارکت نهادهای دیگری مانند آموزش‌وپرورش، جمعیت هلال‌احمر، سمن‌ها و بهزیستی در شکل‌گیری موضوعات معنایی در خصوص کودک، کمک‌کننده است؛ برای ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق مختلف شهر به‌ویژه مناطق کم برخوردار باید اعتبار لازم تخصیص داده شود. اقدامات لازم برای تطبیق با شاخص‌ها و توقعات یونیسف باید آغاز شود، از این‌رو ضمن بهره‌گیری و هم‌فکری با متخصصان امر، برنامه‌های اجرایی تهیه و به یونیسف ارسال شود. هم‌اکنون که امتیاز مرحله پایلوت برای شهر همدان اخذ شده باید همدان به شهر ایمن و سبز دوستدار کودک، خانواده محور و مشارکت‌جو تبدیل شود که در این بین نظرات کودکان نیز باید محترم شمرده شود.
۲/ج)- سرکار خانم سلماسی (رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا):
– برندسازی فرهنگی به‌عنوان یکی از اهداف شورای اسلامی شهر همدان در دوره پنجم در دستور کار کمیسیون فرهنگی اجتماعی قرار گرفته است. ازآنجایی‌که کودکان عامل پیوند نسل‌های گذشته و آینده در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند، انتقال سنت‌ها، فرهنگ‌ها، اعتقادات، باورها و پیشینه‌های هویت‌بخش و اصلاح محیط اجتماعی در هر جامعه از طریق کودکان مسیر می‌گردد. ازاین‌رو با توجه به اهمیت کودکان در جامعه، این حوزه، هدف این سیاست‌گذاری قرار گرفت و ابتکار شهر دوستدار کودک در وزارت کشور و یونیسف به‌عنوان مصداق اجرایی این حرکت انتخاب شد. اگرچه طراحی فضاهای شهری و توجه به جنبه‌های کالبدی شهری در تحقق شهر دوستدار کودک ضروری است اما تحقق شهر دوستدار کودک باید با توجه به کرامت و قداست همه ساکنان شهر محقق شود که تضمین سلامت روحی و جسمی آنان با رعایت حقوق شهروندی گامی اساسی در راستای تحقق شعار شهر دوستدار کودک است. حال که شهر دوستدار کودک با رسالت احقاق حقوق کودکان در رشد، یادگیری و توانمندسازی آینده‌سازان این سرزمین فرصتی برای بروز و ظهور توانایی‌ها و پتانسیل‌های فرهنگی و اجتماعی شهر به شمار می‌آید؛ کسب عنوان «پایلوت شهر دوستدار کودک» مجالی دیگر برای معرفی توانایی‌های کهن بوم همدان فراهم نموده است. در این راستا، تدوین ضوابط شهر دوستدار کودک، طراحی و ایجاد خانه‌های بازی، گذرهای کودک، اتاق‌های مادر کودک، استانداردسازی زمین‌های بازی بوستان‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط و هم‌راستا با معیارها و شاخصه‌های شهرهای دوستدار کودک با نگاه کارشناسی و تخصصی در دستور کار قرار دارد. با پیگیری کمیسیون فرهنگی و با همکاری متولیان، متخصصین، فعالین مدنی در این حوزه، کارگروه تخصصی «شهر دوستدار کودک» در مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان، ذیل این کمیسیون، فعالیت خود را آغاز و با شکل‌گیری دبیرخانه‌ای به این نام، در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، سیاست‌های ابلاغی کمیسیون در شهرداری اجرایی گردید. همکاری دستگاه‌های مرتبط در این حوزه از جمله آموزش‌وپرورش، بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سمن‌ها و تشکل‌های مردمی قابل‌توجه و شایسته تقدیر است. ضمن تبریک و ارج نهادن به زحمات و اقدامات صورت گرفته در دبیرخانه شهر دوستدار کودک و دستگاه‌های ذی‌ربط، خاطرنشان می‌سازد، نقطه هدف کمیسیون و شورای اجرایی، کسب عنوان و نشان شهر دوستدار کودک و پایلوت شدن، مجوز و فرصت حرکت برای دستیابی به این برند ملی و بین‌المللی است که ازاین‌رو می‌طلبد شاخصه‌ها و دستورالعمل وزارت کشور و سازمان یونیسف از سوی دبیرخانه، برای هماهنگ کردن اقدامات تمامی دستگاه‌های مرتبط در شهر، با محوریت دبیرخانه شهر دوستدار کودک به‌طور جدی احصا و به متولیان امر ابلاغ گردد. شایان ذکر است در راستای دریافت نشان و برند «شهر دوستدار کودک» یونیسف، بر آنیم که چرخه شهر دوستدار کودک را به‌صورت موفقیت‌آمیز تکمیل کرده و نشان یا عنوان رسمی را برای همدان دریافت نماییم. در این راستا، استفادهٔ حداکثری از پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های شورای اجتماعی محلات می‌تواند گامی مؤثر در رسیدن به هدف این حرکت باشد که تشکیل شورای کودکان در شورای اجتماعی محلات، بهره‌گیری از آموزش شهروندی در تلطیف فضای فکری و عملکردی شهر در جهت مناسب‌سازی فضای شهری برای کودکان از برنامه‌های آتی شهر دوستدار کودک می‌باشد.
۳/ج)- جناب آقای صوفی (شهردار محترم):
– رسیدن به برند جهانی شهر دوستدار کودک از سوی سازمان یونیسف اقدام منسجمی بوده و تحقق آن تقویت بدنه ساختاری در همه مسائل شهری است. با تشکر از اعضای شورای شهر برای پیگیری آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودکان به‌ویژه در خصوص کودکان آسیب‌پذیر؛ اقدامات قابل ستایشی از سوی کمیسیون فرهنگی در حوزه کودکان و همچنین توجه به کودکان کارکنان خدماتی شهرداری همدان انجام شده است. با بیان اینکه تحقق شهر دوستدار کودک برای همدان که شهر فرهنگی است نیازمند دامنه بزرگی از خدمات است؛ هدف نهایی دست‌یابی به برند شهر دوستدار کودک به نمایش گذاشتن توجه همدان به ویژگی‌های پرورش کودک در سنین پایین است. اقدامات اولیه برای ایجاد پارک خلاقیت برای کودکان بین ۴ تا ۱۵ سال انجام شده است. با اشاره به اینکه در شهر همدان پارک خلاقیت وجود نداشت؛ ایجاد این مکان به منزله حضور کودکان در یک مرکز فرهنگی تخصصی است که در آن و در حوزه دینی و پرورش فکری و عقلی کار تخصصی انجام شود و با توجه به اقدامات انجام شده ساخت این پارک در سال جاری کلید می‌خورد. با عنایت به اینکه از بین ۱۰۱ شهر تنها ۱۲ شهر منتخب و پایلوت شهر دوستدار کودک شده‌اند باید تلاش خود را برای رسیدن به کاندیداتوری به نتیجه برسانم و این مهم نیازمند همراهی همه دستگاه‌های مربوطه است.
۴/ج)- جناب آقای کاوسی امید (رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا):
– ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرایی شهر دوستدار کودک در شهرداری همدان، با توجه به موضوعات مطرح شده به نظر می‌رسد تحقق این امر در محلات سطح شهر همدان با مشکلات فراوانی مواجه باشد و پیاده‌سازی شورای مدرسه قابل حصول‌تر است. همچنین در این مسیر بهتر است به موضوع جمعیت و فرزندآوری نیز توجه شود برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود.
۵/ج)- جناب آقای فتحیان نسب (معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری):
– با ارائه برنامه‌ها و گزارش شورای اجرایی شهر دوست دار کودک؛ سال‌های نه‌چندان دور در استان همدان که توانمندسازی شهر مطرح بود در باور کسی نمی‌گنجید که این امر به یکی از الزامات پروژه‌های عمرانی تبدیل شود. با اشاره به الزام مناسب‌سازی شهر برای کودکان؛ آنچه در شهرسازی مغفول بوده، حضور جمعیت ۴۰ درصدی کودکان در جامعه و شهرها است. هدف طرح شهر دوستدار کودک توجه به حقوق کودکان در شهرها است. در کشور ما شهر دوستدار کودک مطرح و به شهرداران ابلاغ شد و با هماهنگی اداره مربوطه به یادآوری حقوق کودکان که همان آینده‌سازان کشور هستند، محقق شد. شهر دوستدار کودک و حضور کودکان به بهترین شکل ممکن در شهر باید به‌عنوان یک موضوع خاص اجتماعی بررسی شود. با اشاره به اینکه از زمانی که شورای اجتماعی سیاست ابلاغی را آغاز کرده اکنون در مقطع خوبی به سر می‌بریم؛ اطلس کودکان در استان در حال طراحی است که در آن تعداد کودکان در مناطق مختلف، نیازها و کبودهای کودکان در شهر و مناسب‌سازی شهر برای حضور کودکان کاملاً مشخص است. سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی در استان هزینه می‌شود که می‌توان این هزینه را در راستای اهداف و ضوابط شهر دوستدار کودک استفاده کرد
۶/ج)- جناب آقای دکتر پزشکی (عضو شورای اجرایی شهر دوستدار کودک):
– از تابستان ۹۷ و حتی قبل ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور در این حوزه، مجموعه مدیریت شهری با محوریت کمیسیون فرهنگی شورا و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و فعالان حوزه کودک همدان به موضوع ورود کرده و گام‌هایی را برداشتند. در ادامه و با ابلاغ دستورالعمل مذکور، کارها شکل منسجم‌تر و قاعده‌مندی به خود گرفت و کمیته تخصصی مرکز پژوهش‌های شورا و معاونت شهرسازی شهرداری نیز به مجموعه قبلی اضافه شده و شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شکل گرفت. با مجموعه اقداماتی که طی این مدت صورت گرفته، شهر همدان به‌عنوان یکی از ۱۲ گزینه نهایی پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب شد. حال برای ادامه مسیر دو موضوع اهمیت فراوانی دارد. اول میزان اهمیت کودک در تصمیم‌گیری‌ها و چگونگی مشارکت آنها در مدیریت شهری و دوم سهم بودجه اختصاص‌یافته به موضوعات مرتبط با کودکان از کل بودجه شهر. لذا لازم است در مدت باقیمانده برنامه منسجمی برای این موضوعات صورت پذیرد.

در پایان جلسه نیز با اهدای لوح و کتاب از شهردار و اعضای شورای اجرایی شهر دوستدار کودک همدان تقدیر به عمل آمد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *