صورت‌جلسه شماره ۴۰

صورت‌جلسه شماره ۴۰

چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۸با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات طبق دستور کار تشکیل و نسبت به انتخاب هیات رئیسه شورا بشرح زیر اقدام شد.
– انتخاب هیات رییسه سال سوم دوره پنجم:
مراسم انتخاب هیات رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهرهمدان با حضور معاونت محترم فرمانداری شهرستان همدان جناب آقای زمانی و اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تشکیل شد .
دراجرای قانون ومقررات مربوطه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر برای عضویت درهیات رییسه سال سوم دوره ی پنجم نامزد شدند . با رأی گیری مخفی که به عمل آمد هیات رییسه شورای اسلامی شهر همدان برای مدت یکسال ( از تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۸ ) بشرح ذیل انتخاب شدند :
۱- آقای کامران گردان به عنوان رییس با اکثریت آراء (شش رای موافق ) .
۲- آقای حمید بادامی نجات به عنوان نایب رییس با اکثریت آراء (۹رأی موافق ).
۳- خانم مریم روانبخش.به عنوان منشی اول با یازده رای موافق .
۴- خانم رضوان .سلماسی.به عنوان منشی دوم . با یازده رای موافق.
۵- آقای جواد گیاه شناس به عنوان منشی سوم با یازده رای موافق .
زمانی – معاون فرماندار شهرستان همدان
– در ادامه جلسه نسبت به تعیین کمیسیون ها وانتخاب اعضای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر بشرح زیر اقدام شد :
– در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران تعداد، عنوان و اعضای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهرهمدان برای سال سوم دوره پنجم به مدت یک سال (از۲۴/۶/۱۳۹۸) به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف

کمیسیون

اعضا

۱ فنی عمرانی  رحیمی فر کاوسی گردان نورا… زاده- بادامی
۲ شهرسازی و معماری  رحیمی فر سلماسی عسگریان کاوسی نورا… زاده
۳ فرهنگی واجتماعی  سلماسی قراباغی کاوسی بادامی گیاه شناس
۴ نظارت ، بازرسی و  

امور اداری

فتحی روانبخش عسگریان قراباغی – گردان
۵ اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری قراباغی – بادامی فتحی روانبخش گردان گیاه شناس سلماسی- عسگریان
۶ خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست و بهداشت فتحی روانبخش سلماسی عسگریان گردان- کاوسی
۷ برنامه ، بودجه و مالی بادامی رحیمی فر عسگریان قراباغی کاوسی نورا… زاده- روانبخش
۸ مرکز مطالعات (هئیت امنا) گردان بادامی قراباغی کاوسی گیاه شناس
۹ حقوقی و رسیدگی به شکایات مردم روانبخش فتحی عسگریان رحیمی فر- گردان گیاه شناس

-انتخاب نمایندگان شورا
– دراجرای بند ۶ ماده ۶ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهرمصوب هئیت محترم وزیران به منظور تسریع در امورنسبت به انتخاب نمایندگان سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان در سازمان ها وکمیسیون های وابسته وغیر وابسته به شهرداری از تاریخ ۲۴/۶/۹۸ برای مدت یک سال بشرح زیر انتخاب شدند.
                            – سازمان ها و… غیر وابسته به شهرداری :

سازمان ها و … غیر وابسته به شهرداری

ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ارزش معاملاتی(دارایی) قراباغی ۱۳ ایثارگران روانبخش
۲ کارگروه عمران و امور زیر بنایی نورا..زاده ۱۴ امر به معروف کاوسی
۳ کمیته فنی عسگریان ۱۵ مواد مخدر کاوسی
۴ تنظیم بازار شهرستان قراباغی ۱۶ بهداشت فتحی
۵ کمیسیون حفاری ها فتحی ۱۷ ایدز فتحی
۶ شورای تامین گردان ۱۸ باز آفرینی نوراله زاده – سلماسی
۷ آموزش و پرورش کاوسی ۱۹ قاچاق کالا قراباغی
۸ تشخیص سن بادامی ۲۰ معافیت سربازی تجدید نظر عسگریان
۹ شورای اداری گردان ۲۱ معافیت سربازی بدوی کاوسی
۱۰ کمیسیون ماده ۵ گردان      
۱۱ کمیته ترافیک شهرستان و استان فتحی      
۱۲ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ عسگریان      

 

                       سازمان ها و… وابسته به شهرداری :

سازمانها و … وابسته به شهرداری

ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی رحیمی فر ۱۵ ماده ۱۰۰ نورا… زاده
۲ فرهنگی ورزشی سلماسی ۱۶ ماده ۱۰۰ بادامی
۳ سیماومنظروفضای سبز فتحی ۱۷ ماده ۱۰۰ عسگریان
۴ حمل و نقل بار ومسافر فتحی ۱۸ ماده ۱۰۰ فتحی
۵ سرمایه گذاری قراباغی ۱۹ ماده ۱۰۰ کاووسی
۶ مدیریت پسماند عسگریان ۲۰ معاملات شهرداری رحیمی فر – روانبخش
۷ عمران وبازآفرینی نورا….زاده ۲۱ ماده ۷ سلماسی
۸ آتش نشانی کاووسی ۲۲ کمیته انظباطی تاکسیرانی فتحی
۹ مدیریت شبکه حمل ونقل وترافیک گردان ۲۳ کمیته انظباطی اتوبوسرانی فتحی
۱۰ فن آوری اطلاعات بادامی ۲۴ ماده ۸ نوسازی نورا…. زاده
۱۱ ماده ۷۷ روانبخش ۲۵ تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قراباغی
۱۲ ماده ۷۷ رحیمی فر ۲۶ کمیسیون نامگذاری سلماسی – کاووسی
۱۳ کمیته مرکز فرهنگی وحوزه دفاع مقدس کاوسی ۲۷ کمیسیون ماده ۳۸ رحیمی فر
۱۴ ستاد برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری عسگریان      

درمواردی که نماینده شورا انتخاب نشده واز طرف دستگاه ها ، نهادها ، سازمان ها و…. درخواست شرکت وحضور نماینده درجلسات بشود روسای کمیسیون ها حسب مورد وباتوجه به ارتباط موضوع ضمن هماهنگی با ریاست شورا درجلسه دعوت شده شرکت نموده و نتیجه را مکتوب جهت آگاهی سایر اعضای محترم به صحن ارائه خواهند نمود.
نامه شماره ۹۸۰۶۱۲۴۰۷۸ مورخه ۱۲/۰۶/۹۸ شهرداری در مورد کمک به هیئت های مذهبی بشرح زیر مطرح شد : متن نامه شهرداری : ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سردار و سالار شهیدان به استحضار می رساند این شهرداری مطابق روال سنوات قبل در نظر دارد نسبت به کمک به هیئت های مذهبی تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال از محل کمک ماده ۱۷ اقدام نماید. لذا خواهشمند است نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام لازم را مبذول و مراتب را ابلاغ فرمایید.
– نامه شماره ۹۸۰۶۰۷۲۸۷۶ مورخه ۰۷/۰۶/۹۸ شهرداری در مورد کرایه نقدی اتوبوس ها بشرح زیر مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً، با عنایت به مصوبه افزایش نرخ کرایه خطوط اتوبوس های درون شهری همدان در ابتدای سال ۱۳۹۸ با توجه به گذشت ۶ ماه از سال جهت جلوگیری از گسترش اخذ وجه نقد در میان رانندگان، پیشگیری از هرگونه فساد مالی در این خصوص و گسترش فرهنگ استفاده از کارت بلیت الکترونیکی وگسترش اهداف چشم انداز دولت الکترونیک در بین شهروندان،پیشنهاد میگردد هزینه جابجایی مسافر برای دارندگان کارت بلیت الکترونیکی همانند ابتدای سال – بدون افزایش -و شهروندان فاقد کارت و افرادی که بصورت نقدی اقدام به پرداخت کرایه می نمایند با افزایش ۱۰۰ درصدی محاسبه گردد. لذا خواهشمند است موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این شهرداری امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.

پایان/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *