صورت‌جلسه شماره ۴۳

صورت‌جلسه شماره ۴۳

چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) که در سامانه پایش مصوبات …. به شماره ۴۷ می باشد ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای دکتر سعید نظری نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۳۲/ ۸ روز یک شنبه مورخه ۱۴/۰۹ / ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
نطق پیش از دستور:
۱/الف- جناب آقای سعید شهابی نیا رئیس محترم مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور خود مطالبی را بیان کرد که اهم آنها بشرح زیر خلاصه می شود :
۱- با توجه به لزوم حمایت بیشتر از کارکنان و کارگران شهرداری در جنبه های مختلف ، لازم است شهرداری تمهیداتی را بیاندیشد که ابتدا حقوق ومزایای ماهانه کارگران و کارمندان قراردادی را پرداخت کرده و سپس حقوق و مزایای مدیران میانی وارشد شهرداری پرداخت کند .
۲- پروژه های خرد که هم اکنون در سطح شهر در حال انجام است مثل بهسازی پل شهید قهاری اطلاع رسانی لازم صورت گرفته اما برنامه زمانبندی اتمام آنها اعلام نشده که اگر این کار نیز صورت بگیرد موجب رضایتمندی بیشتر شهروندان محترم خواهد بود.
۳- بازنگری طرح جامع همدان از سال ۱۳۹۵شروع شده و اخیراً توسط اداره کل راه وشهرسازی فرصت یک ماهه به شورای اسلامی شهر داده شد که آن را بررسی و اعلام نظر کند . که به هر حال با تلاش ها و زحمات اعضای محترم شورا و خصوصاً کمیسیون محترم شهرسازی و معماری شورا با دعوت از کارشناسان و اساتید محترم دانشگاه بررسی های لازم به عمل آمد و در جمعبندی نظریات ارائه شده ، شورا اقناع به تایید آن نشد . زیرا اشکلات و ایراداتی در طرح جامع وجود داشت که باید رفع و اصلاح میشد .
۴- ضمن تشکر از همه عزیزانی که موضوع را پیگیری وبعضاً پیشنهاداتی نیز ارائه می نمودند اما در فضای مجازی به تعداد معدود مطرح شد که در اقدام شورا مبنی بر عدم تائید طرح جامع خواسته ها و اقدامات سیاسی موثر وتاثیر گذار بود وحال آنکه در این تصمیم ، نقطه نظرات کارشناسی و فنی حرف اول وآخربود .
۵- از جناب آقای دکتر حاج بابایی نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی که در موضوع پروژه اسکای مالی مطرح ودر مورد صحبت کرد تشکر می کنیم . این پروژه از جمله پروژه های خوب و اشتغالزا می باشد و کسانی که در این مورد ایرادهایی را مطرح می نمایند بیشتر در موضوع جانمایی و مشکلات ناشی از آن میباشد و گرنه ما عزم داریم که این کار انجام شود و نظر کارشناسان را می شنویم و نظر می دهیم و ازفضای سیاسی هم باید دور شد زیرا مباحث کارشناسی ، علمی است و نمی تواند سیاسی باشد.
ب- نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/ب – نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۲۰۱۶۴۶۸ مورخه ۲۰/۷ /۱۴۰۰ شهرداری در مورد بررسی تغییرات دستور العمل ارزیابی تاثیرات اجتماعی بشرح زیر مطرح شد:
با عنایت به تصریح بند (۷) ماده (۵) دستور‌العمل ابلاغی ارزیابی تأثیرات اجتماعی با شماره ۳۶۲۱۴۴ / ۱۱ / ۷۰ مورخ ۰۵ / ۰۵ / ۹۸ در خصوص بررسی و پیشنهاد تغییر مفاد دستور‌العمل به منظور تصویب در آن شورای محترم، ضمن ارسال تغییرات پیشنهادی، خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات مورد اشاره ذیل بررسی و نتیجه به این حوزه ابلاغ گردد. پیش‌تر از حسن توجه جناب‌عالی سپاسگزاری می‌نماید.

تغییرات پیشنهادی:
۱- واژه ارزیابی اجتماعی در تمامی بخش‌های متن به «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» تغییر یابد.
۲- با توجه به این که همه پروژه‌ها و طرح‌هایی که در شهرداری اجرا می‌شوند ممکن است به لحاظ مبالغ برآوردی هزینه ریالی قابل توجهی نداشته باشند، اما آثار و پی‌آمدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ترافیکی و محیط زیستی قابل توجهی ایجاد نمایند، حذف تعریف طرح یا پروژه مهم بر اساس مبلغ در تبصره ماده (۳) دستور العمل پیشنهاد می‌گردد.
۳- در ماده (۳) که به تشریح تعاریف و اصطلاحات می‌پردازد، اضافه شدن تعریف آیین‌نامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی پیشنهاد شده است.
۴- با توجه به مندرجات بند (۲)، تعریف جدید فعالیت‌ها و پروژه‌های مهم در ماده (۳) ـ به منظور بررسی ـ ارائه شده است.
۵- در راستای شفافیت تعریف فعالیت‌ها و پروژه‌های مهم، معیار‌های مهم مورد نظر در زمان بررسی پروژه‌ها پیشنهاد شده است.
۶- به منظور تکمیل بخش‌های مختلف آیین‌نامه، تشریح اهداف کلی و جزئی مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی در ماده (۴) مورد درخواست است.
۷- معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان طبق بند (۱) ماده (۴) دستور‌العمل ابلاغی، ریاست شورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی را بر عهده دارد. با توجه به مجموع وظایف محوله و مشغله موجود در آن حوزه، پیشنهاد می‌گردد رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به عنوان رئیس شورای راهبری در نظر گرفته شوند.
۸- با توجه به این که کارکرد دبیرخانه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و مجموعه فعالیت‌های آن به لحاظ تخصصی با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هماهنگی و هم‌راستایی بیشتری دارد، پیشنهاد می‌شود با انجام اصلاح در ماده (۷)، این دبیرخانه واحدی ذیل سازمان یاد شده تعریف گردد.
۹- اضافه شدن تبصره (۴) به ماده (۸)
۱۰- اضافه شدن فلو‌چارت فرآیند پیشنهادی در بخش پایانی.

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
با توجه به موافقت شورا با لایحه شهرداری ، آئین نامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ،( مصوب زمستان ۱۳۹۸) با اعمال خواسته هاوپیشنهادات شهرداری طی لایحه فوق الذکر ونیز برخی نقطه نظرات شورای اسلامی شهر بشرح زیر اصلاح وبه تصویب نهایی رسید
(فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و ترافیکی)
مصوب زمستان ۱۳۹۸ (اصلاحیه زمستان ۱۴۰۰)
* مقدمه: ارزیابی تأثیرات اجتماعی ضرورتی است که هم‌زمان با توسعه و مدرنیزاسیون ایجاد شده است. این عنوان که تقریباً معادل اصطلاح بین‌المللی «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» می‌باشد در کشور ما عمر چندانی ندارد. اما در کشور‌های توسعه یافته سابقه‌ای طولانی داشته و سال‌هاست که به تأثیرات اجتماعی اقدامات، سیاست‌ها، پروژه‌ها و سایر مداخلات توسعه‌ای توجه ویژه می‌کنند. در این راستا تأکید می‌شود، همان طور که یک مداخله توسعه‌ای باید متکی بر مطالعات فنی و اقتصادی باشد، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن مداخله نیز باید مدّ نظر مجریان و ناظران قرار گیرد. از آن‌جا که این بایسته بدیهی در مداخلات توسعه‌ای در کشور‌های در حال توسعه و کشور ما رعایت نمی‌شود، سیاست‌گذاران فرهنگی در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی فرهنگی و اجتماعی طرحها و پروژه‌های شهری را ضرورتی انکار ناپذیر دانسته و حتی به آن جنبه قانونی بخشیده‌اند. به گونه‌ای که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه صراحتاً بر تهیه و اجرای طرحهای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است.
*ماده ۱: هدف از تدوین این دستور‌العمل ایجاد رویه واحد و یکپارچه برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها، نظارت و به کار‌گیری سناریو‌ها و راهکار‌های آن‌ها در شهرداری همدان است. که پس از تدوین و تصویب، لازم الإجرا می‌باشد.
*ماده ۲: دامنه کاربرد این دستور‌العمل در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهرداری همدان است.
*ماده ۳: تعاریف و اصطلاحات مندرج در این دستور‌العمل به شرح ذیل می‌باشد:
۱- ارزیابی تأثیرات اجتماعی: مجموعه‌ای از اقدامات برای شناسایی و ارزیابی آثار و پی‌آمد‌های اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها که پس از انجام مطالعات لازم و با استناد به مبانی نظری و اسناد بالا‌دستی، متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه ضمن معرفی داده ـ ستانده آن با فرهنگ عمومی، راهکار‌های عملی برای تقویت آثار مثبت و حذف و یا کاهش پی‌آمد‌های مخرب آن ارائه می‌نماید که راهنمای مجریان خواهد بود.
-تبصره: منظور از ارزیابی تأثیرات اجتماعی در این آییننامه مطالعه کلّیه ابعاد تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، اقتصادی، ترافیکی و … بنا به مقتضیات طرحها و پروژههای شهرداری همدان، پیش، هنگام و پس از اجرای آن میباشد.
۲-آییننامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی:
شیوه‌نامه‌ای که بر پایه آن ضرورت و اولویت اجرای پروژه‌ها، فعالیت‌ها، سیاست‌ها، لوایح، اقدامات و پروژه‌های مهم و ارزیابی آثار و پی‌آمدهای اجتماعی آنها متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه مشخص می‌گردد. به منظور اختصار از این پس آیین‌نامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی، ” آییننامه” خوانده خواهد شد.
۳- فعالیت‌ها و پروژه‌های مهم: به طرح‌ها، لوایح، سیاست‌ها، اقدامات، پروژه‌ها و تصمیم‌های مهم و سازمان یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف، تصویب یا اجرا شده و یا در حال اجرا می‌باشد و به واسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پی‌آمدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش بینی شده در این آییننامه ملزم به تهیه پیوست است.
*** توضیح بسیار مهم: مصادیق فعالیت‌ها یا پروژههای مهم و کلان مشمول پیوست با توجه به معیارهای زیر و متناسب با شرایط جامعه شهری همدان و بر اساس ساختار تعیین شده در ماده ۵ این آیین‌نامه انتخاب، بررسی و مورد تصویب قرار می گیرد:
۱. گستردگی و اهمیت نوع تأثیرات اجتماعی و فرهنگی فعالیت یا پروژه
۲. جمعیت زیر پوشش و تأثیرپذیر از فعالیت یا پروژه
۳. میزان ماندگاری و انتشار آثار و پی‌آمدهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت یا پروژه
۴. میزان منابع انسانی و مادی مصرفی و اعتبارات لازم برای اجرا یا بهره‌برداری پروژه یا طرح
۵.نسبت نزدیکی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی فعالیت یا پروژه با چشم‌انداز و برنامه راهبردی ـ عملیاتی شهر همدان
۶. میزان اثرگذاری بر سایر طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری
۴- ارزیاب : پژوهشگری است که به همراه گروه کاری خود اقدام به تهیه ارزیابی تأثیرات اجتماعی (شامل بررسی کلیه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، ترافیکی و …) طرح یا پروژه می‌نماید.
۵- سناریو: عبارت است از شرح یک «آینده احتمالی برای هر پروژه» یا همان سناریو‌های پیش رو، بر اساس مجموعه‌ای از عناصر متقابلاً سازگار در چارچوب فرضیه‌های مشخص که به طور معمول شامل عناصر کمی و کیفی می‌شود و توسط گروه ارزیاب تدوین می‌گردد.
*ماده ۴ (اهداف تدوین طرح ارزیابی):
هدف کلی: ۴-۱. ایجاد رویه واحد و یکپارچه برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرحها و پروژهها، نظارت بر به کارگیری سناریوها و راهکارهای آنها در شهرداری همدان.
اهداف جزئی: ۴-۲. توجه حداکثری به موقعیت و جایگاه فرهنگی و تاریخی شهر همدان در فعالیت‌ها و پروژه‌های مهم.
۴-۳. تناسب بیشتر فعالیت‌ها و پروژه‌های مهم با نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان و گردشگران.
۴-۴. بررسی امکان اجرا و یا امتناع از اجرای پروژه از نظر پی‌آمدهای اجتماعی و فرهنگی در مرحله مطالعات امکان‌سنجی
۴-۵. تعیین اهداف و اثرات اجتماعی و فرهنگی فعالیت‌ها و پروژههای مهم بر اساس اسناد بالادستی، انتظارات مدیران و دست اندرکاران، نخبگان و دیدگاه‌های شهروندان و گردشگران.
۴-۶. شناسایی دقیق پی‌آمدهای مثبت و منفی انجام فعالیت‌ها و پروژههای مهم و ارائه راهکار برای کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت.
۴-۷. کاهش شکاف میان دیدگاه مردم با دیدگاههای تصمیمگیران و مجریان.
*ماده ۵ (ساختار و وظایف): ساختار عملیاتی نمودن طرح ارزیابی در شهرداری همدان عبارت است از: «شورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی» که در شهرداری همدان تشکیل می‌شود و «دبیرخانه ارزیابی تأثیرات اجتماعی» که زیر نظر شورای راهبری در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فعالیت می‌نماید.
۵-۱ شورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی: بالاترین مرجع تصمیم‌گیری که تصویب شرح خدمات، گرفتن تصمیمات کلّی و نظارت بر فرآیند تدوین ارزیابیها، برآورد هزینهها و ابلاغ آن به بهرهبردار، مشاورین و مجریان و … در حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی را عهده‌دار می باشد؛ که از این پس شورای راهبری خوانده می شود.
*اعضای شورای راهبری عبارتند از: ۱- سه نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر، با معرفی از سوی ریاست محترم شورا. ۲- شهردار همدان یا نماینده تام الاختیار وی (رئیس شورای راهبری) ۳- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری(دبیر شورای راهبری) ۴- معاونین شهردار (متناسب با موضوع جلسه و نوع پروژه)
۵- متخصصین و یا صاحبنظران در رشتهها و گرایشهای علوم اجتماعی، مهندسی عمران یا معماری، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ و تربیت اسلامی. ۶- مدیر منطقه مربوطه (به عنوان نماینده بهرهبردار)
تبصره۱: یکی از کارشناسان حوزه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به عنوان مسئول دبیرخانه و دبیر جلسات شورای راهبری
تبصره۲: دبیر شورای راهبری میتواند با توجه به موضوعات جلسه، از متخصصین مربوطه برای شرکت در جلسه (بدون حقّ رأی) دعوت نماید.
۵-۲. مهمترین وظایف شورای راهبری:
۵-۲-۱. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور اجرای طرح‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی.
۵-۲-۲. بررسی و تأیید شاخصهای ارزیابی تأثیرات اجتماعی تهیه شده توسط دبیرخانه بر اساس استانداردهای کشوری در این حوزه.
۵-۲-۳. بررسی و تعیین طرحها و پروژههای مهم مشمول ارزیابی تأثیرات اجتماعی.
۵-۲-۴. بررسی و تأیید ارزیاب (از بین پژوهشگران و شرکتهای دارای صلاحیت علمی انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی) پس از طی نمودن مراحل قانونی و معرفی آن به بهرهبردار.
۵-۲-۵. بررسی و تأیید چارچوب کلی شرح خدمات و فرآیند تدوین و هزینههای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ابلاغ آن به بهرهبردار
۵-۲-۶. بررسی و تأیید شیوهنامه‌های اجرایی و ضوابط داخلی مرتبط با ارزیابی تأثیرات اجتماعی تدوین شده توسط دبیرخانه.
۵-۲-۷. بررسی و تأیید گزارشهای دورهای و نهایی ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح و پروژه که توسط ارزیاب تهیه شده است.
۵-۲-۸. بررسی و پیشنهاد تغییر مفاد آییننامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی به منظور تصویب در شورای اسلامی شهر.
۵-۲-۹. نظارت بر عملکرد دبیرخانه، روش‌ها، فرآیندها و به کارگیری نتایج ارزیابیها در زمان اجرای طرح یا پرژه.
تبصره۱: ابلاغ اعضای شورای راهبری با امضای شهردار همدان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
تبصره۲: شهرداری همدان بر اساس نظر و مصوبات شورای راهبری، اعمال نتایج ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پروژهها یا طرحها را حسب مورد در پیش، هنگام و پس از اجرای آن لحاظ مینماید.
تبصره۳: گزارش عملکرد شورای راهبری به صورت هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر همدان ارائه میشود.
*ماده ۶: هزینه ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرحها و پروژهها توسط بهرهبردار برآورد شده و در خصوص “ارزیابی پیش از اجرا” از ردیف بودجه مطالعاتی هر منطقه و یا سازمان و برای “ارزیابی هنگام و پس از اجرا” از محل بودجه مصوب همان طرح یا پروژه تأمین میشود.
*ماده ۷: «دبیرخانه ارزیابی تأثیرات اجتماعی» واحدی ذیل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان است که کلّیه هماهنگی‌ها، پیگیری‌ها، نامه‌نگاری‌ها و … این حوزه را مطابق شرح وظایف تعریف شده در این آیین‌نامه انجام می‌دهد.
*ماده ۸: مهمترین وظایف دبیرخانه به شرح زیر میباشد:
۸-۱.. تلاش در راستای فرهنگ‌سازی جهت تبیین جایگاه، ارزش و کارکرد ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرحها و پروژهها در شهرداری همدان.
۸-۲. تهیه و تدوین چارچوب کلی شرح خدمات و نحوه اجرا و برآورد هزینه‌های انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی برای طرحها و پروژههای مختلف و پیشنهاد آن به شورای راهبری به منظور تأیید.
۸-۳. دریافت فهرست عناوین طرح‌ها و پروژه‌ها از بهرهبردار (منطقه، سازمان، معاونت یا مدیریت مسئول اجرای طرح یا پروژه) به همراه جزئیات کامل؛ شامل: عنوان، کد، زمان شروع و اتمام، حجم، بودجه و… به منظور ارائه آن به شورای راهبری جهت تعیین پروژهها و طرحهای نیازمند ارزیابی تأثیرات اجتماعی.
۸-۴. شناسایی پژوهشگران و شرکتهای دارای صلاحیت علمی انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی از راه فراخوان و قوانین مربوطه در شهرداری و ارائه آن به شورای راهبری به منظور تأیید.
۸-۵. نظارت بر کلیه مراحل تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات اجتماعی، تحویلگیری و ارائه آن به شورای راهبری به منظور تأیید.
۸-۶. نظارت بر عملیاتی کردن نتایج و راهکارهای مشخص شده در ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ارائه گزارش آن به شورای راهبری.
۸-۷. برقراری تعامل مستمر با ارزیاب و رابط بهره‌بردار.
۸-۸. برنامه ریزی کارگاه‎های آموزشی به منظور تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز و به روزآوری دانش کارشناسان مربوطه در شهرداری همدان.
۸-۹. بررسی و اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و شیوهنامههای اجرایی مربوط به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و پیشنهاد آن به شورای راهبری.
۸-۱۰. نظارت بر عملیاتی شدن مصوبات شورای راهبری در خصوص ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح و یا پروژه.
۸-۱۱. انجام سایر مصوبات و وظایف محول شده توسط شورای راهبری.
تبصره ۱: دبیرخانه برای انجام وظایف بالا، شیوهنامههای اجرایی و ضوابط داخلی مورد نیاز را تهیه و برای تأیید به شورای راهبری ارائه مینماید.
تبصره ۲: رابط پروژه یا طرح با معرفی بهرهبردار از بین نیروهای شاغل بهرهبردار تعیین میگردد که با تأیید شورای راهبری به عنوان حلقه واسط بهرهبردار، دبیرخانه و ارزیاب فعالیت مینماید.
تبصره ۳: گزارش عملکرد دبیرخانه به صورت ماهانه به شورای راهبری ارائه می‌شود.
تبصره ۴: دبیرخانه می‌تواند برای ایفای وظایف بالا، از راه تشکیل کارگروه‌های تخصصی یا برون‌سپاری با تأیید شورای راهبری اقدام نماید.
*ماده ۹: شورای راهبری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه درباره نتایج گزارش ارزیابی تأثیرات اجتماعی ارائه شده اظهار نظر نماید. ارزیاب ذیربط موظف به رفع اشکال و نواقص احتمالی، حداکثر طی دو هفته است.
تبصره: در صورت اختلاف نظر بین ارزیاب و بهرهبردار، رأی و نظر شورای راهبری تعیین کننده و مورد قبول خواهد بود.
*ماده ۱۰: تا پایان اردیبهشت هر سال تعداد و عنوان طرح‌ها و پروژههایی که نیازمند ارزیابی تأثیرات اجتماعی هستند توسط شورای راهبری تعیین و به بهرهبردار ابلاغ میشود. نتیجه ارزیابی طرح و پروژه در زمان ارائه بودجه به پیوست آن ارائه میگردد.
*ماده ۱۱: انعقاد قرار‌داد اجرای طرحها و پروژههای مهم شهرداری و قراردادهای مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز پرداخت مرحله پایانی قراردادهای مطالعات و طراحی پروژه‌ها به مشاوران طراح و برنامه‌ریز آنها منوط به داشتن طرح ارزیابی تأثیرات اجتماعی و تصویب آن در شورای راهبری می‌باشد.
*ماده ۱۲: راهبری تمامی امور مربوط به تهیه طرح ارزیابی تأثیرات اجتماعی بر اساس شیوهنامه اجرایی و ضوابط داخلی آن از مجرای دبیرخانه مربوطه بوده و انجام هرگونه امور موازی در دیگر بخشهای شهرداری همدان ممنوع میباشد.
*ماده ۱۳: از تاریخ ابلاغ این آییننامه کلّیه طرحهای ارزیابی تأثیرات اجتماعی در شهرداری همدان بر اساس فرآیندهای مطرح و تأیید شده در این دستورالعمل تهیه، تصویب و عملیاتی خواهد شد و تمام زیرمجموعه شهرداری موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند.
«خلاصه مراحل انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرحها و پروژههای شهرداری همدان»

 

ردیف عنوان متولی انجام
۱ شیوه‌نامه‌های اجرایی و ضوابط داخلی مورد نیاز انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی دبیرخانه: تدوین نسخه پیش‌نویس  .  شورای راهبری: بررسی و تصویب
 

۲

 

لیست طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری

بهره‌بردار: (معاونت، منطقه، سازمان یا مدیریت مسئول اجرای طرح یا پروژه): پیشنهاد عناوین طرح‌ها و پروژه‌ها و طرح‌های مشمول.

دبیرخانه: جمع‌بندی و ارائه لیست‌ به شورای راهبری

شورای راهبری: بررسی و تأیید پروژه‌ها و طرح‌های مشمول.

۳ شرح خدمات ارزیابی تأثیرات اجتماعی (بر اساس شیوه‌نامه‌ اجرایی و ضوابط داخلی) بهره‌بردار(معاونت، منطقه، سازمان یا مدیریت مسئول اجرای طرح یا پروژه):تدوین و پیشنهاد.       شورای راهبری: بررسی و تأیید.
۴ انجام فراخوان تعیین ارزیاب مطابق شرح خدمات مصوب بهره‌بردار(معاونت، منطقه، سازمان یا مدیریت مسئول اجرای طرح یا پروژه)
۵ بررسی، تعیین و معرفی ارزیاب شورای راهبری
۶ انعقاد قرارداد با ارزیاب بهره‌بردار(معاونت، منطقه، سازمان یا مدیریت مسئول اجرای طرح یا پروژه)
۷ تدوین و ارائه گزارش ارزیابی تأثیرات اجتماعی بر اساس شرح خدمات مصوب ارزیاب
۸ بررسی و تأیید گزارش‌های دوره‌ای و نهایی ارزیابی تأثیرات اجتماعی شورای راهبری
۹ ابلاغ گزارش‌های دوره‌ای و نهایی ارزیابی تأثیرات اجتماعی به بهره‌بردار به منظور به کار‌گیری در زمان اجرای طرح یا پروژه دبیرخانه

 

۱۰ ارائه گزارش از عملیاتی کردن نتایج ارزیابی تأثیرات اجتماعی بهره‌بردار
۱۱ ارائه گزارش از عملیاتی کردن مصوبات شورای راهبری دبیرخانه

– نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۰۳۱۷۷۰۳۳ مورخه ۲۵ /۸ /۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
در خصوص مرکز توانبخشی و حرفه آموزی مریم با عنایت به اینکه طبق مدارک و مستندات پیوست این مرکز در حال ارائه خدمت به ۵۰ نفر از معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال میباشد لذا پیشنهاد میگردد مبلغ ۰۰۰ / ۱۱۰ / ۱۵ ریال از محل کمک های ماده ۱۷ به این مرکز مساعدت گردد.خواهشمندیم دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
ب – نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۰۳۱۷۷۰۳۳ مورخه ۲۵ / ۸/ ۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
در خصوص مرکز توانبخشی و حرفه آموزی مریم با عنایت به اینکه طبق مدارک و مستندات پیوست این مرکز در حال ارائه خدمت به ۵۰ نفر از معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال میباشد لذا پیشنهاد میگردد مبلغ ۰۰۰ / ۱۱۰ /  ۱۵ ریال از محل کمک های ماده ۱۷ به این مرکز مساعدت گردد.خواهشمندیم دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
ب – نامه شماره ۱۱۳۱۴۰۰۱۸۲۳ مورخه ۱۰/۹/۱۴۰۰ طرح ساخت و نصب المان انگشتر با نشان علی (ع) بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء چهار نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان: ساخت و نصب المان انگشتربا نشان (یا علی)در نگین توسط سازمان محترم خدمات شهری (برند همدانی، نماد افتخار ملی)
– مقدمه توجیهی: انگشترسازی از هنرهای اصیل ایرانی با قدمتی دیرینه است. انگشتر، گاهی مُهر و نشان یا فرمانی برای ابلاغ است و یا از نمادهای جواهرآلات و بیا نکنندۀ پیمان، میراث، شخصیت، افکار و اعتقادات مذهبی است.که در دورۀ معاصر، شهر همدان با وجود کارگاههای فعال انگشترسازی از مهمترین مراکز این حرفه محسوب میشود. فرم و نقشِ رکاب و نگین منحصر بفرد در انگشترسازی معاصر همدان برند چهار چنگ همدان توسط زنده یاد (عزیز اله قمری منظر ) و حکاکی روی نگین توسط مرحوم حجت‌السلام والمسلمین استاد حاج احمدعلی مروج حکاکی ادعیه مأثور بر روی عقیق و دعای شرف‌الشمس از سالهای قبل ابداع و رایج گردید و شایسته است با ساخت ونصب دایمی المان فاخر موجب تقدیر و ماندگاری جهت احیا و رونق کسب و کارهای بومی استان همدان گردد .
– متن: هدف مطالعۀ فرم رکاب و نگین، (برند همدان) از دیرباز هنرمندان سنتی این سرزمین در گونه های مختلف و با کاربردهای گوناگون به آن اشتغال داشته اند. هنر صناعی انگشترسازی از جمله هنرهای زیبا (صنایع ظریف )در این عرصه است که علی رغم فراز و نشیب های زیادی که پشت سر گذاشته، همچنان زنده و پویا باقی مانده و بخشی از جامعه هنری ایران را پوشش می دهد. بدین منظور شهر همدان به عنوان یکی از مراکز این هنر در حال حاضر نیز تولیدات انگشتر سنتی نیز مانند دیگر هنرهای دستی سنتی برخلاف تولیدات انبوه ماشینی در تعداد معدود و به صورت تک، متناسب با طرح و سنگی که برای انگشتر انتخاب شده است انجام می شود. از علامه محمدباقر مجلسی به نقل از سلمان فارسی آمده است: حضرت رسول (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمو د: یا علی! انگشتر را در دست راست بکن، تا از مقربان باشی. پرسید یا رسول الله! مقربان کدامند؟ فرمود: جبرییل و میکاییل. پرسید: چه انگشتری در دست کنم؟ فرمود: عقیق سرخ. به درستی که آن اقرار نموده است برای خدا به یگانگی و برای من، به پیغمبری و برای تو، به آنکه وصی منی و برای فرزندان تو، به امامت، و برای دوستان تو، به بهشت، و برای شیعیان فرزندان تو، به جنت الفردوس (مجلسی ۱۳۸۸ ، ۲۹ – ۳۰ ).

ساخت المان شهری در ایران و کشورهای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. المان شهری در واقع معرف فرهنگ و ویژگی‌های یک منطقه از شهر می باشد. المان های شهری از عناصر مهم در زیباسازی شهر هستند. که می توانند در ارتقا حس مکان و هویت شهروندان تاثیر بسزایی داشته باشند. المان های شهری از جمله عناصری هستند که با قرار گرفتن در شهر کمک بزرگی به زیباسازی شهرها می کنند. از هر کدام از المانها با توجه به مناسبت های مختلف و محل قرارگیری آن‌ها استفاده می‌شود. المان های شهری علاوه بر زیباسازی شهر یا منطقه، هویت ویژه‌ای نیز به آن می‌دهند.
از جمله اهداف طراحی المان های شهری می توان به موارد زیر اشاره کرد
•هویت بخشی بین المان ها و هویت شهری رابطه ای دو سویه برقرار است ؛ به گونه ای که هویت یک شهر یا منطقه بر شکل گیری المانهای خاص آن تاثیرگذار است. و از سوی دیگر طراحی المان در ایجاد هویت برای منطقه می تواند نقش به سزایی داشته باشد.
المان شهری و انواع آن عبارتند از :
۱. المانهای نمایشی ۲- المان های بیانی ۳- المان های عملکردی ۴- ویژگی های المان های بیانی
هدف از طراحی المان های بیانی نیز، بیان مطلب خاصی است. که بازگوکننده رویداد تاریخی ، فرهنگی و یا ویژگی های منطقه و مردم آن است. و دارای مخاطب عام می باشد. لذا دقت نظر طراح در شیوایی بیان مطلب در عین انتزاعی بودن فرم ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این نوع المان کاربرد گسترده تری در سطح شهر بخصوص میادین شهری دارد. تاثیر هویت بخشی المان ها در طراحی شهری در واقع این هویت است که از طراحی المان شهری رمز گشایی می کند و آنها را برای درک و خوانایی بهتر قابل پذیرش می کند. همین خاطرات جمعی و فردی ناشی از هویتی که در طراحی المان های شهری ایجاد می شود، به نسل های بعدی منتقل می گردد و در واقع کمک شایانی به حفظ هویت شهروندان، که خود نقش به سزایی در حفظ هویت شهری نیز دارند، می کند.
نتیجه گیری : هویت در هر جامعه، نشان فرهنگ آن جامعه است و فضاهایی همساز با هویت شهری موجب آرامش٬ امنیــت و مشارکت شهروندان می شود. فضاهای شهری، محل تعاملات اجتماعی است و این تعاملات درمکان هایی دیده می شود که برای شهروندان حس امنیت و تعلق را فراهم نمایند. وجود المان های شاخص علاوه بر زیبایی٬ کیفیت فضا را ارتقا می دهد و این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان و گردشگران تاثیر می گذارد. لذا طراحان شهری باید در فضاهای شهری، المان هایی را در نظر بگیرند که سبب انتقال هویت شهری در اذهان شود که به رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت محیط شهری کمک کند. حلقۀ انگشتر، قسمتی است که نگین روی آن سوار میشود و بدان رکاب میگویند. رکاب، معمولاً از جنس نقره ساخته میشود قلمزنی روی رکاب با فرم چهار چنگ همدان با نام استاد توسط زنده یاد (عزیز اله قمری منظر ) گره خورده است.و همچنین خطاطی و حکاکی ادعیه مأثور بر روی عقیق و دعای شرف‌الشمس روی سنگ‌های زینتی توسط حجت‌السلام والمسلمین استاد حاج احمدعلی مروج که این هنر مخصوص همدان است. لذا شایسته است جهت نکوداشت اساتید المانی از طرح منحصر به فرد رکاببی چهار چنگ با با عقیق سرخ منقش به نا علی (ع) تهیه و در مکانی مناسب بصورت داِیمی از این برند اصیل و منحصر به فرد همدان نصب گردد .
ماده واحده : شهرداری مکلف است ظرف مدت زمان ۳ ماه به طراحی و ساخت المان فوق اقدام ودر محل مناسب نصب نماید . فلذا هزینه این پروژه در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردد .

( مرحوم حجت‌السلام والمسلمین استاد حاج احمدعلی مروج حکاکی و دعای شرف‌الشمس مرحوم عزیز اله قمری منظر و نمونه ای از انگشتر ساخته شده توسط ایشان)
مصوبه شورا: با طرح ارائه شده موافقت شد.

پ- جلسه مشترک
۱/پ – به مناسبت هفته معلولین (سوم دسامبر – ۱۲ آذر ) جناب آقای دکتر دیناری مدیر کل محترم اداره بهزیستی استان همدان و همراهان ایشان در صحن شورا حضور پیدا کردند. پس از آنکه دتکر سعید نظری نایب رئیس شورای اسلامی شهر ضمن گرامیداشت هفته معلولین به میهمانان خیر مقدم و خوشامد گفت آقای دکتر دیناری مطالبی بیان کرد که اهم آنها بشرح زیر خلاصه می شود:
– از شورای اسلامی شهر همدان بابت اختصاص وقت و امکان حضور ما در این جلسه تشکر می کنم .
– ما فصل مشترکی با شهرداری و شورا در حوزه مناسب سازی داریم …
– همکاری بین ما و شهرداری درمورد ساختمان سازی ، پیشگیری و مبارزه با اعتیاد و جمع آوری معتادان **** و کارتنخواب ها تا کنون مطلوب بوده …
– همکاری دیگری که ما می توانیم داشته باشیم بحث آسیب های اجتماعی است که در این خصوص بهزیستی اورژانس اجتماعی و چهارباب خانه برای اسکان نیازمندان دارد…
– درحوزه آسیب های اجتماعی ما انتظار همکاری های بیشتری را داریم.
۲/پ – ادامه جلسه معاونین بهزیستی که در جلسه حضور داشتند در مورد نیاز ها ، حوزه های اجتماعی ، سرمایه گذاری و مشارکت با شهرداری و … مطالبی را بیان کردند.
آقایان سعید نظری ، علی اکبر نشری ، کاوسی، کرباسیان ، حیدری و بادامی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر نقطه نظرات ، دیدگاه های و پیشنهادات خود را بیان نمودند.
۳/پ – در پایان جلسه و باتوجه به مطالبی که گفته شده بود آقای دیناری در جمعبندی مباحث اظهار داشت:
– بهزیستی امکاناتی دارد که می تواند با شهرداری وارد مشارکت و سرمایه گذاری شود..
– در نظرات به هریک از معلولین مبلغی وام داده شده که ما می توانیم این عزیزان را در کارهای سرمایه گذاری با کارآفرینان در امر مسکن و امثالهم مشارکت بدهیم. ..
– در حوزه مناسب سازی ، احداث مسکن و مشارکت و … ما آماده عقد تفاهمنامه هستیم .

 

پایان/

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *