صورت‌جلسه شماره ۴۶

صورت‌جلسه شماره ۴۶

چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۵/۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
الف)- طرح‌ها، لوایح و نامه‌های وارده مطرح شده در جلسه:
۱/الف)- طرح اعضای محترم شورا در خصوص «زمان برگزاری جلسه‌های عادی و فوق‌العاده شورای سلامی شهر همدان (دوره پنجم) در نیمه دوم سال ۱۳۹۹»
نتیجه رأی‌گیری: با طرح اعضای محترم شورا به شرح ذیل موافقت شد:
– عنوان: «زمان برگزاری جلسه‌های عادی و فوق‌العاده شورای اسلامی شهر همدان (دوره پنجم) در نیمه دوم سال ۱۳۹۹»
– متن: ماده‌واحده:
در اجرای ماده نهم (۹) آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر و تبصره ذیل آن (مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۷۸-هیئت محترم وزیران)، برنامه جلسات رسمی شورای اسلامی شهر همدان (دوره پنجم) اعم از عادی و فوق‌العاده در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بر اساس جدول زمان‌بندی ذیل تعیین و برگزار می‌شود:

جدول (۱) – زمان برگزاری جلسه‌های عادی و فوق‌العاده شورای اسلامی شهر همدان (دوره پنجم) در نیمه دوم سال ۱۳۹۹
ماه تاریخ روز شماره جلسه نوع جلسه
مهر ۰۱/۰۷ سه‌شنبه ۴۴ فوق‌العاده
۰۶/۰۷ یکشنبه ۴۵ عادی
۰۸/۰۷ سه‌شنبه ۴۶ فوق‌العاده
۱۳/۰۷ یکشنبه ۴۷ فوق‌العاده
۱۵/۰۷ سه‌شنبه ۴۸ فوق‌العاده
۲۰/۰۷ یکشنبه ۴۹ عادی
۲۲/۰۷ سه‌شنبه ۵۰ فوق‌العاده
۲۷/۰۷ یکشنبه ۵۱ فوق‌العاده
۲۹/۰۷ سه‌شنبه ۵۲ فوق‌العاده
آبان ۰۶/۰۸ سه‌شنبه ۵۳ فوق‌العاده
۱۱/۰۸ یکشنبه ۵۴ عادی
۱۸/۰۸ یکشنبه ۵۵ فوق‌العاده
۲۰/۰۸ سه‌شنبه ۵۶ فوق‌العاده
۲۵/۰۸ یکشنبه ۵۷ عادی
۲۷/۰۸ سه‌شنبه ۵۸ فوق‌العاده
آذر ۰۲/۰۹ یکشنبه ۵۹ عادی
۰۴/۰۹ سه‌شنبه ۶۰ فوق‌العاده
۰۹/۰۹ یکشنبه ۶۱ فوق‌العاده
۱۱/۰۹ سه‌شنبه ۶۲ فوق‌العاده
۱۶/۰۹ یکشنبه ۶۳ عادی
۱۸/۰۹ سه‌شنبه ۶۴ فوق‌العاده
۲۳/۰۹ یکشنبه ۶۵ فوق‌العاده
۲۵/۰۹ سه‌شنبه ۶۶ فوق‌العاده
۳۰/۰۹ یکشنبه ۶۷ فوق‌العاده
دی ۰۲/۱۰ سه‌شنبه ۶۸ فوق‌العاده
۰۷/۱۰ یکشنبه ۶۹ عادی
۰۹/۱۰ سه‌شنبه ۷۰ فوق‌العاده
۱۴/۱۰ یکشنبه ۷۱ فوق‌العاده
۱۶/۱۰ سه‌شنبه ۷۲ فوق‌العاده
۲۱/۱۰ یکشنبه ۷۳ عادی
۲۳/۱۰ سه‌شنبه ۷۴ فوق‌العاده
۳۰/۱۰ سه‌شنبه ۷۵ فوق‌العاده
بهمن ۰۵/۱۱ یکشنبه ۷۶ عادی
۰۷/۱۱ سه‌شنبه ۷۷ فوق‌العاده
۱۲/۱۱ یکشنبه ۷۸ فوق‌العاده
۱۴/۱۱ سه‌شنبه ۷۹ فوق‌العاده
۱۹/۱۱ یکشنبه ۸۰ عادی
۲۱/۱۱ سه‌شنبه ۸۱ فوق‌العاده
۲۶/۱۱ یکشنبه ۸۲ فوق‌العاده
۲۸/۱۱ سه‌شنبه ۸۳ فوق‌العاده
اسفند ۰۳/۱۲ یکشنبه ۸۴ عادی
۰۵/۱۲ سه‌شنبه ۸۵ فوق‌العاده
۱۰/۱۲ یکشنبه ۸۶ فوق‌العاده
۱۲/۱۲ سه‌شنبه ۸۷ فوق‌العاده
۱۷/۱۲ یکشنبه ۸۸ عادی
۱۹/۱۲ سه‌شنبه ۸۹ فوق‌العاده
۲۴/۱۲ یکشنبه ۹۰ فوق‌العاده
۲۶/۱۲ سه‌شنبه ۹۱ فوق‌العاده

تبصره ۱- در صورت نیاز به جلسات فوق‌العاده علاوه بر جلسات مصوب فوق‌الذکر، وفق تبصره ذیل ماده نهم (۹) آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۸۷- هیئت محترم وزیران) و بر اساس تصویب شورای اسلامی شهر همدان اقدام خواهد شد.
تبصره ۲- زمان تعطیلات شورا حسب نیاز به پیشنهاد هیئت‌رئیسه و با تصویب شورا تعیین می‌شود.

۲/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۵۰۸۳۴۱۴۱ (مورخ ۰۸/۰۵/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «اختلاف مساحت در تجاری‌ها»
نتیجه رأی‌گیری: با لایحه شهرداری با انجام اصلاحاتی در بند ۱ به شرح ذیل موافقت شد:
۱- در صورت تأیید کارشناس شهرداری مبنی بر عدم وجود تغییرات و صرفاً اختلاف مساحی ناشی از خطای ممیزی، در اختلاف مساحت تا سقف ۵% مساحت خالص تجاری صرفاً عوارض مربوطه بدون نیاز به تأمین پارکینگ اخذ گردیده و اختلاف مساحت بیش از آن با تأیید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر صحت عدم وجود تغییرات و صرفاً اختلاف مساحی ناشی از خطای ممیزی با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی سال تخلف در تأمین پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.
۲- در صورت گزارش کارشناس شهرسازی شهرداری مبنی بر وجود اختلاف مساحت فقط در ضخامت دیوارهای املاکی که در هنگام ممیزی، مساحت مفید (فضای داخلی) آنها برداشت و در سابقه لحاظ گردیده است (پرونده‌های قدیمی)، صرفاً عوارض‌های مربوط به اختلاف ضخامت دیوار محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *