صورت‌جلسه شماره ۴۸

صورت‌جلسه شماره ۴۸

چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۰/۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۷۱۰۵۵۲۳۸ (مورخ ۱۰/۰۷/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «مجوز فروش-پلاک ثبتی ۱۵۰»
نتیجه رأی‌گیری: ضمن موافقت با دو فوریت با لایحه شهرداری مبنی بر مجوز فروش با فرآیند مزایده عمومی موافقت شد.۳/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۷۰۲۵۲۵۱۵ (مورخ ۰۲/۰۷/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «کمک ماده ۱۷-حسینیه شهید کرباسیان»
نتیجه رأی‌گیری: با لایحه شهرداری در راستای بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ضمن رعایت دستورالعمل هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری‌ها (ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و از ردیف‌های بودجه سال جاری شهرداری همدان موافقت شد.
۴/الف)- نامه وارده شماره ۱۱۳۹۹۱۰۶۰ (مورخ ۳۰/۰۶/۹۹) اداره کل تبلیغات اسلامی شهرستان همدان در خصوص «نامگذاری یکی از معابر به نام اربعین»
نتیجه رأی‌گیری: در راستای بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها صرفاً با نامگذاری زیرگذر و میدان خیبر در مقابل صداوسیما به نام مبارک اربعین و نصب المانی برای این موضوع موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.