صورت‌جلسه شماره ۵۳

صورت‌جلسه شماره ۵۳

جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۸:۳۰ روز شنبه مورخ۱۱/۰۸/۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
الف)- طرح‌ها، لوایح و نامه‌های وارده مطرح شده در جلسه

۳/الف ) لایحه پیشنهادی شهرداری به شماره ۹۹۰۷۰۶۵۳۴۸۶ تاریخ ۶/۷/۹۹ در خصوص بخشودگی بهای خدمات و مدیریت پسماند هتل ها
نتیجه رأی گیری : با اکثریت آرا تصویب و موافقت شد.
با پیشنهاد شهرداری موافقت و مقرر گردید اعمال تخفیف ها مشروط به پرداخت معوقات نبوده و معوقات از روش های دیگری وصول گردد.
لایحه پیشنهادی شهرداری به شماره ۹۹۰۸۱۰۶۳۴۴۷ تاریخ ۱۰/۸/۹۹ موضوع استرداد لوازم ضبط شده
نتیجه رأی گیری با اکثریت آرای تصویب و موافقت شد
مقرر گردید
با لایحه شهرداری در خصوص عودت لوازم ضبط شده از ساخت و ساز غیر مجاز و همچنین سد معبر تا پیاان سال ۱۳۹۸ موافقت گردید.
(۶/۱ الف) طرح اعضای محترم شورا در خصوص ( پیگیری و نظارت برامور آرامستان باغ بهشت همدان )
نتیجه رأی گیری : با طرح اعضای محترم شورا به شرح زیر موافقت گردید.
مقرر گریدد :
با طرح اعضاء به شرح ذیل موافقت شد.
رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که به امضای …… نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان:
پیگیری نظارت بر امور آرامستان باغ بهشت همدان ، مدیریت وسایل حمل و نقل اموات ، استرداد اراضی آرامستان از طریق طرح موضوع در محاکم قضایی ، ایجاد آرامستان و غسالخانه جدید.

– مقدمه توجیهی:
ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امورآن ها در عداد وظایف مهم شهرداری ها قرار دارد . از آنجایی که امور فوق بر عهده شهرداری ها می باشد لذا سایر نهاد ها و دستگاه های عمومی دولتی و غیره دولتی و شهروندان و حتی دستگاه قضاء ( در مورد تدفین اشخاص مجهول الهویه و فاقد تمکن مالی) شهرداری را در این خصوص مواجه با تکلیف و پاسخگویی می دانند . از طرفی اداره محترم اوقاف و امور خیریه همدان با عدول از قوانین و مقررات مملکتی، رأساً و بدون اخذ مجوز های لازم از شهرداری ، اقدام به احداث ابنیه مورد نیاز و توسعه و ایجاد معابر داخلی و تهیه وسایل حمل اموات نموده و از هر گونه دخالت شهرداری با استناد به موقوفه بودن محل جلوگیری و ممانعت بعمل آورده و با اخذ مبالغ بسیار بالا و خارج از ضابطه، اقدام به پیش فروش و فروش قبور به شهروندان می نماید که اخیراً نیز به موجب مکاتبات واصله مورد اعتراض مردم و مسوولین استان و شهرستان همدان قرار گرفته است و این در حالیست که در غالب شهر های کشور انجام این مهم توسط شهرداری ها صورت گرفته و عوارض و هزینه های متعلقه با مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر مربوطه اخذ می گردد . آنچه حایز اهمیت است اینکه بر فرض وقفی بودن محل، موضوع نافی اخذ مجوز های لازم قانونی از مراجع ذیصلاح از جمله شهرداری ها نمی باشد و این موضوع بدلیل منفعت طلبی اداره اوقاف و امور خیریه ، از دید مسؤلین مربوطه مغفول مانده است. حسب بررسی اسناد و مدارک موجود ،آرای اصداری از محاکم قضایی و اقدام اداره مذکور خلاف موازین شرعی و قانونی به نظر می رسد و موقوفه بودن محل علیرغم وجود احکام قضایی ، محل اختلاف شهرداری و اداره موصوف می باشد .حسب تحقیقات معموله در سالیان متمادی و دوره های مختلف ،جلسات متعددی جهت رفع اختلاف تشکیل ، لیکن بدلیل کارشکنی اداره اوقاف و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاکنون منتج به نتیجه نشده است .اداره های شهرداری و اوقاف و امورخیریه هر دو دارای قوانین و مقررات خاص بوده که با مطالعه ی آنها ملاحظه میشود وظایف هر دو اداره با یکدیگرتداخل نداشته است و اختلاف موجود محصول عدول اداره اوقاف وامور خیریه از قوانین و مقررات جاری می باشد . با عنایت به اینکه اقدام آن اداره خارج از حیطه و اختیارات قانونی می باشد لذا این مهم قطعاً تبعاتی برای شهر و شهرداری از جهت مدیریتی و اصول سه گانه فنی ، شهرسازی و بهداشتی و توسعه ی شهر بویژه به هنگام وقوع بحران دارد و ضمن ورود خسارت موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر شهرداری و شهروندان می گردد که با این توضیح می توان از آن به عنوان اتلاف و تضییع حقوق و اموال عمومی یاد کرد.
– استنادهای قانونی:
اصل ۱۰۳ قانون اساسی
بند ۲۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
بند ۱۸ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
ماده ۱۰۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداریها
ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده ۵ ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺁﺭﺍﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ
آیین نامه مرده شوی خانه و گورستان مصوب سال ۱۳۱۹
اساسنامه سازمان آرامستانهای شهرداریها
– متن:
ماده ۱:
اداره حقوقی ستاد مکلف است حداکثر ظرف مدت دو هفته ،کلیه پرونده های حقوقی مختومه و مطروحه مرتبط با اراضی باغ بهشت همدان را مطالعه و اسناد و مدارک و آراء صادره را بررسی و در اسرع وقت ، نظرکارشناسی مبسوط به همراه تصاویر مستندات جهت طرح و بررسی در کمیسیون حقوقی به شورا ارایه نماید.
تبصره: متعاقب بررسی موضوع در شورا و اعلام نتیجه ، به جهت اهمیت موضوع، شهرداری همدان مجاز است در این خصوص از وکلای مجرب استفاده و نسبت به پرداخت حق الوکاله از ردیف بودجه پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ شهرداری اقدام نماید.
ماده ۲:
شهرداری همدان مکلف است بر اساس مدارک و نقشه های ثبتی ،حدود و اربعه و میزان مساحت اراضی موسوم به باغ بهشت را به دقت بررسی و مشخص و با توجه به کاربری اراضی موجود ، در طرح جامع شهر همدان ، ظرفیت توسعه گورستان فعلی را نهایتاً تا ۵ سال آینده پیش بینی نماید و در خصوص تغییر کاربری باقی مانده زمین به کاربری گورستان مواجه با تکلیف نبوده و میتواند به سایر کاربری های عمومی از جمله فضای سبز تغییر کاربری نموده و از هرگونه توسعه و اقدام عمرانی و ساختمانی در آرامستان جلوگیری و اقدام اداره اوقاف و امدر خیریه را در این خصوص محدود نماید و میتواند عنداللزوم مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید.
ماده ۳:
شهرداری همدان مکلف است از طریق معاونت های مالی و اقتصادی ، شهرسازی و معماری ، امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و اداره املاک و مستغلات با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها و … در مطالعات طرح جامع ، مکان مناسبی برای ایجاد گورستان و غسالخانه جدید و ملزومات اداری با مساحت تقریبی حداقل ۱۰۰ هکتار پیش بینی نماید و در بودجه ستادی سال مورد عمل ( سال۱۴۰۰) هزینه خرید و تملک اراضی مورد نظر را درج و پس از تامین اعتبار و تملک قانونی ، اراضی مورد نظر در اختیار سازمان مدیریت آرامستان ها قرار دهد. متعاقباً در بودجه های مصوب سالانه خود تا ۵ سال آینده هزینه ساخت و ایجاد گورستان جدید ، غسالخانه و سایر ملزومات را پیش بینی نموده و نسبت به اجرای آن اقدام نماید. (حسب تحقیقات معموله ، قبلاً در این خصوص مکاتباتی فی مابین شهرداری و ادارهای مختلف از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان ، اداره کل منابع طبیعی ، اداره زمین شهری انجام پذیرفته و بدلایل مختلف منتج به نتیجه نشده است که مطالعه ی ان خالی از فایده نیست).
ماده ۴:
شهرداری همدان مکلف است با الگو برداری از دفترچه های عوارض محلی و بهای خدمات سایر شهرداری های کشور (سازمان های مدیریت آرامستان ها) و با اقتضای مکانی ، نسبت به تهیه جدول بهای خدمات مرتبط با هزینه صدور مجوز حمل اموات برای خودروهای مربوطه ، حمل اموات ، تغسیل ، تکفین و تدفین و غیره اقدام و آن را جهت تصویب به شورا ارسال نماید.
ماده ۵:
شهرداری همدان مکلف است ضمن تأمین منابع مالی ، نیروی انسانی سازمان مدیریت آرامستان ها را مطابق با چارت تفصیلی سازمان بطور کامل تکمیل نموده تا شروع کار خالی از موانع باشد.
ماده ۶:
شهرداری همدان مکلف است قبل و یا همزمان با پیگیری طرح موضوع در محاکم قضایی، رایزنی های لازم را با مسوولین محترم اجرایی و قضایی استان و شهرستان همدان انجام تا مدیریت و نظارت بر آرامستان باغ بهشت و صدور مجوزهای لازم در اختیار شهرداری همدان قرار گیرد .
ماده ۷:
اداره کل اوقاف و امور خیریه مکلف است گزارش کاملی از اقدامات خود اعم از مالی، اداری و اجرایی و توسعه و تعداد قبور و خدمات قابل ارائه تهیه و به استناد بند۲ ماده ۸۰ و ماده ۱۰۴ قانون شوراها و اصل ۱۰۳ قانون اساسی در ده سال گذشته را به تفکیک سال به شورا ارسال نماید.
ماده ۸:
نظربه اینکه احداث قبور ، تفکیک محل و ایجاد و توسعه معابر و احداث اعیانی و ساخت و ساز بنا در زمره ی اقدامات عمرانی و ساختمانی می باشد و به موجب ماده ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن موضوع مستلزم اخذ پروانه از شهرداری و سایر مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح می باشد لذا اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان مکلف است قبل از هرگونه اقدام عمرانی و تفکیک محل نسبت به اخذ مجوز های لازم از شهرداری منطقه مربوطه اقدام و جهت حمل اموات ،متصدی و خودروی مربوطه به سازمان آرامستان های شهرداری همدان معرفی تا ضمن دریافت هزینه های متعلقه برابر اساسنامه مجوز لازم صادر گردد و همچنین در خصوص دفن اموات از سازمان مذکور مجوز دفن اخذ نماید.
ماده ۹:
با توجه به اینکه فعلاً اراضی باغ بهشت وقفی محسوب گردیده لذا خرید و فروش آن ( اراضی وقفی) مغایر با موازین شرعی و فتاوی معتبر مراجع اعظام از جمله مقام معظم رهبری می باشد و اداره اوقاف و امور خیریه صرفاً می تواند هزینه های جاری معموله را از بازماندگان متوفی اخذ نماید. هزینه های مجوز دفن اموات و بهای سایر خدمات آرامستان باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

ماده ۱۰:
پس از انتقال مدیریت و نظارت باغ بهشت به شهرداری همدان ، شهرداری در جهت رفاه عموم شهروندان و تسهیل و تسریع در امور میتواند هرگونه اقدام مقتضی متناسب با نیازهای شهر و آرامستان از جمله ایجاد و تأمین پارکینگ، توسعه ی فضای سبز ، پارک کودک ، زیر ساخت های حمل و نقل شهری ، برگزاری همایش های معنوی ، تبلیغات و غیره را معمول و هزینه های آنرا در بودجه اصلاحی و یا پیشنهادی خود پیش بینی نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *