صورت‌جلسه شماره ۵۵

صورت‌جلسه شماره ۵۵

پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۵۰ در سامانه پایش مصوبات …. (سال اول دوره ششم) ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۳ / ۷ روز یکشنبه مورخه ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف – نامه ، طرح ها ولوایح مطرح شده درجلسه :
۱/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۳۱۸۹۷۵۶ مورخه ۱۳/ ۱۰ /۱۴۰۰ شهرداری در مورد تفویض اختیار به آقای سید مسعود حسینی (شهردار محترم همدان ) بشرح زیر مطرح شد:
همانطوریکه استحضار دارید براساس بند (ج) مصوبه شماره ۱۴۰۰۰۷۲۹۱۶۶۱۲۷ مورخ ۲۹ / ۰۷ / ۱۴۰۰ تصویب و انجام معامله فروش اموال غیر منقول تا سقف هفتاد میلیارد ریال به اینجانب تفویض اختیار گردیده که این موضوع ( سقف انجام معامله) در تفویض اختیار قبلی ( بند الف مصوبه شماره ۹۹۰۳۲۵۱۹۳۶۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۹۹) تا سقف دویست میلیارد ریال بوده ، خواهشمند است به منظور تسریع در انجام امور سقف انجام معاملات فروش اموال غیر منقول تا پایان سالجاری به سیصد میلیارد ریال در هر مورد افزایش یابد. بدیهی است بعد از انجام مراحل مزایده کلیه موارد جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر ارسال خواهد شد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد . بدیهی است تسریع در اخذ مصوبه شورا برای تصویب معامله الزامی است .
پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.