صورت‌جلسه شماره ۵۵

صورت‌جلسه شماره ۵۵

پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۱۰/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۸/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید خلیل قمریان و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.
جلسه مشترک :
– با حضور آقایان درویشی (معاون شهردار)، خرم و فتحیان (مدیران مناطق ۱و۲) درخصوص لزوم پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارکنان به ویژه نیروهای قراردادی که به صورت قرارداد حجمی با پیمانکار در امر فضای سبز مشغول به انجام وظیفه هستند بحث و بررسی و تاکیدات لازم توسط رییس محترم شورا به عمل آمد.

– گزارش سمعی و بصری بازدید تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر همدان از پروژه های شهرداری قزوین ارائه شد تا کمیسیون سرمایه‌گذاری خلاصه گزارش را جهت بهره برداری و اقدامات لازم بعدی به شهرداری همدان به خصوص در امور سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ارائه نماید.
– نامه های مطرح شده در جلسه :

– نامه شماره ۱۱۹۵۱/۱۱۶ ص مورخ ۱۰/۸/۹۷ اداره کل امور مالیاتی استان همدان (۳۶۷۰۲۵/ش مورخ ۱۴/۸/۹۷) مطرح و آقایان حمید بادامی نجات و حسین قراباغی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در هیئت حل اختلاف مالیاتی همدان در اجرای بند (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات هلای مستقیم انتخاب و معرفی شدند

– نامه مورخ ۱۵/۸/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی (۳۶۷۲۱۷/ش مورخ ۱۹/۸/۹۷) مطرح و با طرح ارائه شده درخصوص مدیریت فرهنگسراهای شهرداری همدان بشرح زیر موافقت شد :

رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح جامع مدیریت فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی شهرداری همدان که در جلسه شماره ۱۲ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح و به تصویب رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان: طرح جامع مدیریت فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی شهرداری همدان
– مقدمه توجیهی:با عنایت به فعالیت قریب به ۱۸ فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی ورزشی در زیر مجموعه شهرداری همدان و با توجه به لزوم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در فعال سازی این فرهنگسرا و با عنایت به لزوم ایجاد ساز و کارهای قانونی جهت فعالیت این مراکز ، تهیه و ارائه این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
– متن:
ماده ۱) تشکیل اتاق فکر : سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مکلف است با هدف استفاده از ظرفیت های مردمی در ارتقاء فعالیت های فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی ؛ در هر یک از مراکز زیر مجموعه خود با بهره گیری از فعالان فرهنگی اجتماعی داوطلب و با محوریت مسئول فرهنگسرا ، اتاق فکر فرهنگسرا را تشکیل دهد.
تبصره ۱ : ابلاغ اعضاء این هیئت با پیشنهاد معاون فرهنگی سازمان و با امضاء رئیس سازمان و به مدت ۲ سال صادر می گردد.
تبصره ۲: مسئول هر فرهنگسرا به عنوان دبیر و عضو اتاق فکر تعیین می گردد.
تبصره ۳: پیشنهادات ارائه شده توسط اتاق های فکر ، پس از تائید معاون فرهنگی سازمان ، توسط مسئول فرهنگسرا اجرایی می گردد .
تبصره ۴: از ظرفیت نخبگان ، واقفان ، فرهنگیان ، دانشگاهیان ، معتمدین محل و…. در ترکیب اتاق های فکر استفاده شود.
تبصره ۵: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است ظرف ۱۵روز از زمان ابلاغ این مصوبه ، دستورالعمل اجرایی “راه اندازی اتاق های فکر” را تهیه و جهت تصویب به شورا ارسال نماید. شرح وظایف ، حدود اختیارت و ترکیب اتاق های فکر در این آئین نامه پیش بینی گردد.
ماده ۲): سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است با کمک اتاق فکر هر فرهنگسرا ، “منشور کاری” فرهنگسرای مربوطه را تهیه و در ورودی مراکز نصب گردد. تا مردم با اهداف و ساز و کارهای موجود در فرهنگسرا آشنا می شوند.
تبصره) اهداف ، دوره های آموزشی و امکانات… فرهنگسرا در این این منشور مشخص گردد.
ماده ۳)با توجه به امکانات و اقتضائات هر فرهنگسرا پیوست اقتصادی ، تفریحی و گردشگری تهیه گردد. و اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری ، اقتصادی و … فرهنگسرا ها به عمل آید.
ماده۴ )سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است به منظور حل مشکلات مربوط به حق الزحمه مربیان (سقف ۵۰ ساعت تدریس در ماه ، تاخیر در پرداخت حق الزحمه ها ، مبلغ حق الزحمه هر ساعت و… ) ظرف مدت ۱۵روز از زمان ابلاغ این مصوبه لایحه پیشنهادی خود را به شورای شهر ارسال نماید.
ماده ۵) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است کمیته ای متشکل از ۱- رئیس سازمان ۲- معاون فرهنگی ۳-مدیر مالی ۴- مدیر امور اداری ۵- مسئول واحد تجهیز ۶- مسئول فرهنگسرای مربوطه ۷- نماینده کمیسون فرهنگی شورا(به عنوان عضو ناظر) تشکیل داده و ظرف مدت ۱ ماه ضمن حل مشکلات جزئی مراکز فرهنگی برنامه زمانبندی جهت حل کامل مشکلات فرهنگسراها را ارائه نماید.
ماده ۶) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از طریق مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با ارگان های متولی از قبیل اداره کل فنی حرفه ای، اداره کل آموزش پرورش ، انجمن سینمای جوان ، اداره کل میراث فرهنگی و… نسبت به صدور مدارک پایان دوره معتبر جهت دوره های آموزشی اقدام نماید.
ماده ۷ ) معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و اداره کنترل و نظارت موظف به تامین و آموزش نیروهای خدماتی و نگهبانان فرهنگسراها با توجه به محیط فرهنگی این مراکز هستند.
ماده ۸) شهرداری های مناطق با هماهنگی و پیگیری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف به انجام اقدامات لازم در خصوص مناسب سازی فرهنگسراها جهت معلولین می باشند.
ماده ۹) واحد روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است فعالیت های فرهنگسراها را مستند سازی نموده و از فعالیت های مجموعه های موفق فیلم مستند تهیه نماید.
ماده ۱۰) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است هر ساله ضمن بررسی عملکرد فرهنگسراهای زیرمجموعه ، نسبت به شناسایی ، معرفی و تقدیر از فرهنگسرای موفق به عنوان نمونه و الگو اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا فضای رقابت سالم بین کارکنان فرهنگسراها ایجاد گردد.
ماده ۱۱) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است در ترویج و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در حوزه‌های مدیریت شهری فعالیت مؤثر داشته باشد.
ماده۱۲) کلیه مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری می‌بایست بر اساس جداول تعرفه‌ های تعیین شده اقدام نموده و در صورت نیاز برای ارایه سایر خدمات، آموزشها و دوره ها، قبلاً در لایحه تعرفه‌های سالانه موارد را لحاظ و از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ نمایند.
ماده۱۳) جهت ایجاد هماهنگی بین فرهنگسراها در خصوص دوره ها آموزشی موجود در مراکز ، کمیته ای با حضور معاونین فرهنگی و اجتماعی سازمان ، ۳ نفر از مسئولین مراکز و ۲ نفر از مربیان فعال در فرهنگسراها تشکیل و ضمن پیشنهاد دوره های متناسب با امکانات و نیازهای هر مرکز ، سرفصل ها و منابع مورد استفاده در رشته های مختلف را تهیه می نماید.
ماده۱۴) کلیه دستورالعمل‌ها ، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز جهت اجرای این طرح می‌بایست به تصویب شورای اسلامی شهر همدان برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *