صورت‌جلسه شماره ۵۶

صورت‌جلسه شماره ۵۶

پنجاه و ششمین جلسه  شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۵۲ در سامانه پایش مصوبات ….  (سال اول دوره ششم) ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود  مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۲ /۱۶  روز سه شنبه  مورخه ۲۱/ ۱۰ / ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف – نامه ، طرح ها ولوایح مطرح شده درجلسه :
۱/الف –  نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۳۱۸۹۷۸۷ مورخه  ۱۲/۱۰ /۱۴۰۰ شهرداری در مورد اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان   بشرح زیر مطرح شد:
 متن لایحه : پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۱۱۱۷۹۴۸۷ به پیوست  فایل الکترونیکی اصلاحیه – متمم بودجه سال۱۴۰۰ شهرداری همدان و سازمانهای وابسته پس از تغییرات صورت گرفته جهت طرح و تصویب در صحن شورای اسلامی شهر مجدادا به حضور ارسال می گردد. مستدعی است پس از تصویب، فایل اصلاحیه – متمم مصوب را جهت اجرا به این شهرداری ابلاغ فرمایید.
گردشکار : اصلاحیه بودجه فوق الذکر پس از بررسی های کارشناسی در کمیسیون برنامه بودجه و نیز بررسی در جلسات شماره ۵۴،۵۵ صحن شورا و با حضور آقای شهردار ، معاونین و مدیران و کارشناسان ذی ربط نهایتاً در جلسه شماره ۵۶ مورخه ۲۱ /۱۰ /۱۴۰۰ با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شورا بشرح زیر به تصویب رسید.
مصوبه شورا :  بودجه اصلاحیه –  متمم سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان در صحن شورا مورد موافقت گردید که کلیات آن بشرح زیر میباشد :
الف : بودجه عمومی شهرداری همدان ( مناطق ، واحدهای ستادی ، سازمان ها و شورای اسلامی شهر ) از حیث منابع تامین اعتبار شامل ( درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر شانزده هزار و ششصد و چهل وپنج میلیارد ریال (۱۶.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف شامل هزینه ها  ،تملک دارایی های سرمایه ای و تعهدات قطعی شده سنواتی بالغ بر شانزده هزار و ششصدوچهل و پنج میلیارد (۱۶.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال مشتمل بر :
۱- اعتبارات هزینه ای : هفت هزار و هشتصدونودمیلیارد و هشتصدو چهل و نه میلیون و پانصد هزار (۷.۸۹۰.۸۴۹.۵۰۰.۰۰۰ ) ریال
۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای : هشت هزار و دویست و شصت و پنج میلیارد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار  (۸.۲۶۵.۰۴۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال
۳- تعهدات قطعی سنواتی : چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و هفت میلیون (۴۸۹.۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال
۲/ الف –  نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۱۳۱۷۹۸۸۹ مورخه ۱۳/۹/۱۴۰۰ شهرداری با موضوع ارزش محاسباتی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراما با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مصوب۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات  بعدی آن و همچنین در جهت حمایت از سرمایه گذاری و اجرای پروژه های اقتصادی و اشتغال زا در مناطق کم برخوردار و کم رونق در سالی که مزین به سال جهش تولید می باشد، پیشنهاد این شهرداری جهت املاکی که قصد ساخت مجتمع تجاری در منطقه ۳ شهری را دارا می باشند و متراژ عرصه آنان بعد از تعریض معابر بیشتر از ۵۰۰۰  مترمربع و دارای دسترسی از معابر مختلف باشند و همچنین از ارتفاع نهایی معبر اصلی برابر ضوابط و مقررات مربوطه استفاده نکرده و حداکثر تا ارتفاع ۵۰/۶ متر در یک طبقه استفاده نموده باشند، ارزش محاسباتی اینگونه املاک برابر میانگین موزون ارزش محاسباتی کلیه معابر ملک در نظر گرفته شود. (همانند تبصره ۵ در ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ (صفحه ۱۵) خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصطلاحات بعدی آن موافقت شد.
۳/الف- نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۱۱۸۸۸۱۵ مورخه ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراما با عنایت به قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۶۳۹۷ مورخ ۲۴ / ۵ / ۱۴۰۰ در خصوص ملک آقای صحبت اله زیرک زاده تحت پلاک ثبتی ۹۸ / ۳۴ / ۳ و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۱۷۱۶۲۵۹۶ مورخ ۱۷ / ۷ / ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر موضوع از اداره آب منطقه ای طی نامه شماره ۲۰۳۱۴۰۰۵۴۵۱ مورخ ۹ / ۹ / ۱۴۰۰ استعلام که نهایتا طی نامه شماره ۲۰۱ / ۲۴۷۱۹ / ۰۰ / ۲۹ مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ اداره مذکور اعلام نموده که بستر متروکه رودخانه متعلق به دولت (وزارت نیرو ) میباشد لطفا دستور فرمایید موضوع بررسی و در خصوص تقاضای مالکین مبنی بر اقاله قرارداد و سپس اجازه نقل و انتقال پلاک فوق الذکر اعلام نظر گردد.
مصوبه شورا : بالایحه شهرداری موافقت شد .
پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *