صورت‌جلسه شماره ۵۶

صورت‌جلسه شماره ۵۶

پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۵/۸ روز یکشنبه مورخه ۲۶/۸/۹۸ با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان رئیس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.

– نطق پیش از دستور :
– جناب آقای گردان رئیس محترم شورا با اشاره به اصلاح قیمت بنزین اظهار داشت :
– ما خوشبختانه در همدان از این بابت تا کنون مشکلی نداشتیم…..
– منتظر هستیم همانطوریکه گفته شده تصمیم مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام شود…..
– با توجه به اینکه تا کسیدارهای شهر متانت بخرج داده و تاکنون تقاضایی به شورا یا شهرداری نداده اند به این معنی نیست که ما به فکر آنها نباشیم . اگر تصمیم خاصی ابلاغ نشد ما با رعایت سیاست های عمومی دولت سعی میکنیم مساعدت های لازم را به عمل آوریم …
– اگر لازم باشد می توانیم با بسته های تشویقی مساعدت بکنیم ….
– جناب آقای کاوسی رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه ضمن اشاره به نعمت امینیتی که در کشور وجود دارد مطالبی را مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر میباشد .
– هر یک از قوای سه گانه کشور وظایف و اختیارات خاص خود را دارند وباید به وظیفه خود عمل کنند …
– بحث مذاکره مجدد ( با امریکا) مفهومی ندارد ، انسان عاقل از یک سوراخ دوبارگزیده نمیشود….
– حرف از تدبیراست وحال آنکه تا کنون ما تدبیر خاصی ندیده ایم….
– افزایش یک شبه قیمت بنزین چه تدبیری است …..
– این چه تدبیری است که امنیت کشور را دچار اختلال می کند…..
– قراربود کارکنان آموزش و پرورش رتبه بندی شوند که تا کنون اجرا نشده…..
– برای معتادان که نوعی مریض محسوب می شوند هیچگونه تدبیری اندیشیده نشده….
– هیئت تطبیق شورا را همراهی نمی کنند و بعضی از مصوبات که حلال مشکل خیلی از شهروندان می باشد به دلیل اینکه اظهار میدارند قانونی نیست تصویب نمی کنند . و حال آنکه می توانند این موارد را همانند ۵۰۰ میلیون تومان راه ابریشم تصویب کنند…..
– باوجودیکه خیر محترم آماده احداث فضای آموزش میباشد اما به دلیل اینکه مشکلات بین آموزش و پرورش و شهرداری هنوز حل نشده لذا خیر عزیز هم نمی تواند اقدام بکند.
– ۲- نامه شماره ۹۸۰۷۱۷۱۳۱۷۹ مورخه ۱۷/۷/۹۸ شهرداری با موضوع برچسب سرویس مدارس بشرح زیر مطرح شد :
– متن نامه شهرداری : احتراماً؛ بنا به درخواست مکرر تاکسیرانان مبنی بر کاهش هزینه فروش برچسب سرویس مدارس، و با توجه به اینکه تاکسی های اینترنتی باعث کاهش درآمد تاکسیرانان گردیده و همچنین با عنایت به افزایش چشم گیر قیمت قطعات خودرو لذا پیشنهاد شهرداری محاسبه برچسب سرویس مدارس جهت تاکسیرانان با ضریب ۵۰ درصد می باشد. خواهشمنداست موضوع در شورای محترم مطرح و در صورت موافقت مراتب را جهت اجراء امر به ابلاغ فرمایند.
– مصوبه شورا : با نامه شهرداری با استناد به بند ۲۶ماده ۸۰قانون شوراها موافقت شد.
– نامه شماره ۹۸۰۸۲۰۲۰۳۸۵ مورخه ۲۰/۸/۹۸ شهرداری با موضوع مشارکت شهرداری در مراسم مذهبی به شرح زیر مطرح شد :
– متن نامه شهرداری : بپیوست تصویر نامه شماره ۲۶۰۲ / ۱۴ / ۲۱۰ / ۹۵۳۵ مورخ ۹ / ۵ / ۹۸ فرماندار محترم شهرستان همدان در رابطه با مشارکت شهرداری در مراسم مذهبی ( طرح علی(ع) وقف اسلام) ارسال می گردد خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ (دویست میلیون ) ریال از محل اعتبار ماده ۱۷ بودجه مصوب سالجاری این شهرداری جهت کمک به مراسم مذکور موافقت فرمائید.
– مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۹۸۰۸۱۶۱۹۲۱۰ مورخه ۱۶/۸/۹۸ شهرداری با موضوع ماده ۱۷ حوزه بسیج دانشجویی بشرح زیر مطرح شد :
– متن نامه شهرداری : به پیوست نامه شماره ۱۱۰ / ۳۱۵ / ۲۱ / ۵۷۷ / زم مورخ ۱۰ / ۸ / ۹۸ حوزه بسیج دانشجویی حضرت بقیه ا… (عج) دانشگاه پیام نور مرکز همدان در خصوص مساعدت در برگزاری اردوی زیارتی و تربیتی ارسال می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال از محل ماده ۱۷ (کد۴۱۷۰۲) با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به حوزه مذکور بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد. مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۹۸۰۷۲۹۱۵۶۹۱ مورخه ۲۹/۷/۹۸ شهرداری با موضوع موسسه امداد مهدیه بشرح زیر مطرح شد:
– متن نامه شهرداری : احتراماً؛ با استناد به دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه هزینه کرد کمک های ماده ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری و همچنین با عنایت به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون‌شهرداری‌هامصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، پیشنهاد این شهرداری پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۹۲ / ۲۵ریال از محل ردیف یک ماده ۱۷ به موسسه خیریه امداد مهدیه همدان می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد.
– مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.