صورت‌جلسه شماره ۵۷

صورت‌جلسه شماره ۵۷

پنجاه و هفتمین جلسه  شورای اسلامی شهر همدان به شماره۵۳ در سامانه پایش مصوبات ….  (سال اول دوره ششم) ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای سعید نظری نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۲۲ / ۸ روزیک شنبه  مورخه  ۲۶/۱۰  / ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف – نامه ، طرح ها ولوایح مطرح شده درجلسه :
۱/الف –  نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۰۸۱۸۷۹۷۰مورخه۸ / ۱۰/۱۴۰۰ شهرداری  بشرح زیر مطرح شد:
 متن لایحه:  با توجه به تقاضای وراث مرحوم محمدکاظم شعبانی راد و شرکا از خانواده معزز شهدا مبنی بر خرید قسمت مسیری ملک نامبردگان واقع در بلوار قدر شمالی و با عنایت به اینکه ملک مذکور بصورت عادی و فاقد سند ثبتی می باشد. لطفا دستور فرمایید موضوع بررسی و چنانچه امکان خرید ملک مذکور وجود دارد مجوز آن صادر و امر به ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا : با تملک ملک مورد نظر توسط شهرداری موافقت شد .
۳/الف- طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۰۲۲۰۷ مورخه ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ تعدادی از اعضای محترم شورا بشرح زیر مطرح شد:
متن  طرح  :  رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان  سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء نه (۹) نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان: «تغییر نام به میدان کارآفرینی»
– مقدمه توجیهی:
امروزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای شهری به‌عنوان یک رویکرد اساسی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای مردمی (به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی) به شمار رفته و پایه‌ای برای تقویت بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌های مناسب این بخش محسوب می‌شود. شهرها در شرایط کنونی به جای این‌که مکان‌هایی بی‌ثمر برای سرمایه‌گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصـادی، اجتمـاعی باشـند؛ بایـد بـه مراکـز رشـد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب توسعه ملی، تبدیل شوند. درواقع، شهرها باید آفریشنگر فرصت‌هایی ارزنده برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی باشند، چراکه درگیر شدن شهروندان با فعالیت‌های کارآفرینی سبب ظرفیت‌سازی برای خدمت‌رسانی به شهر خواهد شد. شهر همدان هم به دلیل شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی مناسب، قرارگیری در شاهراه ارتباطی ایران و دسترسی به منابع طبیعی، خدادادی و تاریخی و همچنین مطرح بودن به‌عنوان قطب علمی غرب کشور، دارای پتانسیل بالقوه و مزیت‌های رقابتی فراوانی نسبت به سایر استان‌های کشور در حوزه ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای شهری است.  در این راستا و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان طی سالیان اخیر در چارچوب انجام وظایف خود در قالب مسئولیت اجتماعی فعالیت‌های مختلفی را در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار برنامه‌ریزی و اجرا نموده است و با عنایت به اینکه نامگذاری معابر به‌عنوان یکی از اختیارات شوراهای اسلامی در آگاه‌سازی شهروندان و گسترش فرهنگ کارآفرینی اثرگذار است، لذا لازم است شهرداری همدان در راستای تعیین نام یکی از میادین و معابر اصلی شهر به «کارآفرینی» اهتمام ویژه داشته باشد. با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و سابقه قبلی تغییر نام میدان بیمه به مالیات و کشمکش‌های به وجود آمده، به نظر می‌رسد تغییر نام این میدان به «میدان کارآفرینی» می‌تواند ضمن پایان دادن به دوگانگی نام این معبر کمک کرده و قدمی در راستای ترویج فرهنگ کسب‌وکار و کارآفرینی باشد.
استنادات قانونی:
۱- اصل ۴۴ قانون اساسی
۲- بند «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
۳- «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور» از سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
۴- بندهای ۲، ۴ و ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۹۶)
– متن ماده واحده:
در راستای تحقق راهبردهای کلی شورای اسلامی شهر و سیاست‌های کلان شهرداری همدان و به‌منظور فرهنگ‌سازی عمومی و گسترش فرهنگ کارآفرینی در سطح جامعه؛ نام میدان مالیات (میدان منتهی به خیابان‌های مجیدی-شهرداری و اسلامیان-عمار) به «میدان کارآفرینی» تغییر نام پیدا کند.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده بشرح پیوست موافقت شد  .
۴/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۲۹۱۶۶۳۹۵مورخه ۲۹/۷/۱۴۰۰ شهرداری در مورد تصویب معاملات بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه :    احتراماً باستناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شورا ها در اجرای مصوبه شماره ۹۹۰۳۲۵۱۹۳ مورخ ۲۵ / ۳ / ۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ( وقت) بپیوست تصویر قرارداد مشروح ذیل که در اواخر سال ۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ منعقد گردیده جهت استحضار و تصویب تقدیم می گردد ضمناً کلیه مقررات مربوطه از جمله فصل پنجم ( ماده ۳۰) آئین نامه معاملاتی شهرداری در این زمینه رعایت گردیده است
۱- قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۲۲۸ مورخ ۱۶ / ۱  / ۱۴۰۰ مربوط به فروش زمین مسکونی به شرکت آمود سازه هگمتان به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۲۴  / ۹۱ ریال
۲-  قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۵۵۳۱ مورخ ۳ / ۵ / ۱۴۰۰ مربوط به فروش زمین مسکونی به شرکت بنا سازان سپاهان به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰  / ۹۲ ریال
۳-  قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۵۶۱۸مورخ ۴ / ۵ / ۱۴۰۰ فروش زمین مسکونی به آقای امیر عظیمی به مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۴۶۱  / ۱۴۶ ریال
۴- قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۵۴۲۲ مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۴۰۰مربوط به فروش زمین مسکونی به آقای عظیمی به مبلغ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۶ / ۱۴۱ریال
۵-  قرارداد شماره ۲۰۰۹۹۹۹۹۷ مورخ ۲ / ۱۰ /  ۹۹  مربوط به فروش زمین مسکونی به آقای حمید ضیایی به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۹۰ / ۱۳۶ ریال
۶-  قرارداد شماره ۲۰۰۹۹۱۰۹۸۵ مورخ ۲۷ / ۱۰ /  ۹۹ مربوط به فروش زمین مسکونی به آقای حمید ضیایی به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۹۵/ ۱۵۴ریال
۷-  قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۴۴۵۱ مورخ ۹ / ۴/ ۱۴۰۰ مربوط به فروش زمین مسکونی شرکت کاوش بنای هگمتانه به مبلغ ۰۰۰ / ۴۰۰/ ۰۰۲ / ۹۲ ریال
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری مبنی بر تصویب ردیف های ۱و۲و۵و۶و۷ موافقت گردید . ومقرر گردید درخصوص ردیف های ۳ و ۴ پس از بررسی های بیشتر در جلسات بعدی تصمیم گیری شود.
۵/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۲۰۱۸۲۲۰۸مورخه ۲۰/۹/۱۴۰۰ شهرداری در مورد مجوز فروش زمین بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه :  ا حتراما با عنایت به لزوم تامین منابع مالی جهت پیشبرد پروژه های عمرانی .شهرداری منطقه دو در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده جهت فروش  یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ / ۱۵۶ مترمربع پلاک ثبتی ۴۷۶۵۱ / ۱۰ و یک قطعه شاهجوی متروکه به مساحت ۲۷ / ۱۷۲ متر مربع همجوار پلاک موصوف جهت الحاق  وافع در سی متری عمار کوچه ۸ متری بشارت براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس خدائی مثبوت به شماره ۱۰۲۱۴۰۰۱۴۰۳۰ مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۴۰۰  به ارزش هر مترمربع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۷۰ ریال (سیصد و هفتاد میلیون ریال) جمعا به ارزش ۰۰۰ / ۹۰۰ / ۶۸۱ / ۱۲۱ ریال (یکصد و بیست و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد هزار ریال)  اقدام نماید . لذا خواهشمند است در خصوص مجوز فروش دستورات لازم را امر به ابلاغ فرمایید .
مصوبه شورا : با اجازه فروش مشروط به رعایت تشریفات قانونی موافقت شد . لازم به ذکر است پس از انجام معامله قرارداد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .
۶/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۱۰۱۷۹۱۲۱مورخه ۱۰/۹/۱۴۰۰ شهرداری درمورد بخشودگی اجاره بهاء بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه : با سلام و احترام  با عنایت به مصوبه شماره ۲۲۶۹۴/۵۸۷۴۶ هیات وزیران و نامه  شماره ۲۵۲۱۷/۳۳۳/۴۲/۹۵ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان مبنی بر ابلاغ مساعدت های قانونی و بخشودگی اجاره به بخاطر شیوع ویروس کرونا و پیرو استعلام شماره ۲۰۰۱۴۰۰۸۷۴۴ مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۰ از سازمان صنعت و معدن مبنی بر اعلام مدت زمان تعطیلی اصناف جهت اخذ مجوزهای قانونی در جهت مساعدت و بخشودگی اجاره و جوابیه مذکور به شماره ۳۱۱۱۳/۱۴۰۰ مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ مبنی بر تعطیلی اصناف از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ و از تاریخ  ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ جمعا به مدت چهل و پنج روز ، و با توجه شرایط نامساعد اقتصادی و تاخیر در شروع بکار امور تبلیغاتی بعد از سپری شدن دوران کرونا و همچنین تعطیلی مداوم بوفه ها و شهربازی پارکها در شرایط قرمز و نارنجی و خاموشی چراغ پارکها در شب و در جهت مساعدت با کانون های تبلیغاتی و بهر برداران بوفه و شهر بازی پارکها ، این شهرداری تقاضای بخشودگی  اجاره دوران کرونا به شرح ذیل و بر اساس جدول پیوست را دارد.
۱ – بخشودگی اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی به مدت ۶۰ روز   ۲- بخشودگی اجاره بهای بوفه و شهربازی ها طبق جدول پیوست (مدت زمان بخشودگی با توجه به شرایط متفاوت است)
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری مبنی بر صرفاً تخفیف بخشودگی اجاره بهای بوفه وشهربازی ها طبق جدول پیوست موافقت شد.
۹/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۰۸۱۸۸۰۲۲مورخه ۱۸/۸/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه :  با سلام احتراماً ضمن پیوست نامه شماره ۱۱۱۸ / ۹ / ۳۶۴ مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۰ ریاست محترم هیئت کشتی استان همدان این شهرداری در نظر دارد مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال ار محل ردیف ۶۰۶۰۲۰۰۴۲۱۲۰ بودجه مصوب سالجاری به هیئت مذکور پرداخت نماید خواهشمند است مراتب را در صورت تصویب ابلاغ فرمائید.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری به مبلغ یکصد میلیون ریال موافقت شد .
۱۰/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۰۸۱۸۸۰۰۸مورخه ۱۸/۸/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد :
۱۱/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۰۹۱۸۸۶۱۴مورخه ۹/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه :     احتراماً ضمن پیوست نامه شماره ۸۸۴ / ۴۰۱ / ۵۷۷ / زم مورخ ۹ / ۹ / ۱۴۰۰ دبیر محترم  ستاد یادواره شهدا گردانهای آتش لشگر ۳۲ انصار الحسین ( ع) همدان این شهرداری در نظر دارد بابت کمک به برگزاری یادواره مذکور مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰ ریال از محل ردیف ۱۵۰۲۰۴ بودجه مصوب سال پرداخت نماید. خواهشمند است در صورت تصویب مراتب را ابلاغ فرمائید.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *