صورت‌جلسه شماره ۵۸

صورت‌جلسه شماره ۵۸

پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۰/۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲۸/۸/۹۸ با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان رئیس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :
– نامه های طرح شده در جلسه شماره ۵۷ مورخه ۲۸/۸/۹۸ :
– نامه شماره ۹۷۵۱/۱۱/۱۰ مورخه ۲۷/۵/۹۸ شهرداری ( ۳۶۶۰۴۳/ش مورخ ۲۷/۵/۹۸) با موضوع تبصره ذیل ماده ۷ تعرفه ۹۸ شرح زیر مطرح شد.
متن نامه شهرداری : احتراماً در راستای اجرای دقیق تعرفه عوارض و عدم برداشتهای مختلف از موارد عوارض و بهای خدمات در تعرفه شهرداری همدان، موردی جهت بررسی و اعلام نظر بحضور ارسال می گردد .
در تبصره ذیل ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری همدان مبنی بر اینکه ، دهنه مورد نظر برای هر مغازه فاصله بین آکس تا آکس بین دو تیغه می باشد . اگر یک مغازه دارای چند بر متصل باشد مجموع طول دهنه معبر اصلی و ۷۰% طول دهنه در سایر معابر ملاک محاسبه اعتبار چنانچه دارای چند بر منفصل باشد و بر دوم دارای عرض معبر کمتر ملاک محاسبه، طول دهنه اصلی و ۵۰% طول دهنه بر دوم در مجاورت معبر به عرض کمتر می باشد.
این مطلب عنوان شده است که در مجتمع های تجاری همانند پاساژها که واحدها و مغازه های تجاری آن در طبقات می باشد آیا می توان از تبصره مذکور در محاسبات مربوطه استفاده نمود؟
نظر این شهرداری که بر آمده ازنظر کارشناسان مرتبط ستادی و مناطق شهرداری میباشد ، با عنایت به عدم وجود معبر در داخل مجتمع های تجاری و نیز عدم شناسایی معبر اصلی از فرعی در آن ، عدم تعلق گرفتن تبصره فوق الاشاره به اینگونه مغازه های واقع در ساختمانهای تجاری است.
حال در صورت وجود هرگونه نظر و دیدگاه آن شورای محترم در این خصوص ، لطفاً دستور فرمائید موضوع جهت اقدامات بعدی به این شهرداری اعلام نمایند.
مصوبه شورا : عطف به نامه شماره ۹۷۵۱/۱۱/۱۰ مورخه ۲۷/۵/۹۸ در جلسه شماره ۴۱ مورخه ۲۴/۶/۹۸ صحن شورا مطرح شد (۳۶۶۰۴۳/ش مورخ ۲۷/۵/۹۸ بر اساس صراحت تبصره ذیل ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری همدان با عنایت به اینکه معابر در تعیین عوارض مذکور ملاک عمل میباشند و از طرفی با توجه به اینکه داخل مجتمع های تجاری معبر عمومی وجود ندارد لذا با پیشنهاد شهرداری در نامه فوق الذکر مبنی بر عدم شمول عوارض تبصره ذیل ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۹۸ به مغازه های داخل مجتمع تجاری که به معبر دسترسی ندارد موافقت می گردد.
– نامه شماره ۹۸۰۸۲۵۲۱۸۲۸ مورخه ۲۵/۸/۹۸ شهرداری با موضوع تخفیف نقدی بشرح زیر مطرح شد :
متن نامه شهرداری : با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۷ / ۲ / ۹۴ ، بابت عوارض پروانه ساختمانی مودیانی که به صورت نقدی و یکجا کل مبلغ عوارض پروانه ساختمانی خود را پرداخت نمایند از تاریخ ۳۰/ ۸ / ۹۸ لغایت ۳۰/ ۹ / ۹۸ برای عموم شهروندان با اعمال ضریب ۸۵% و انبوه سازان با ارائه اسناد و مدارک لازم با اعمال ضریب ۸۰% محاسبه و لحاظ گردد.خواهشمند است مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا : موافقت شد از تاریخ تصویب در هیات محترم تطبیق قابل اجرا است.
– با توجه به اینکه شرح بند ۳/۱ صورتجلسه شماره ۵۲ مورخه ۰۶/۰۸/۹۸ جناب آقای حمید بادامی نجات نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر به عنوان مدیر امورمالی شورای اسلامی شهر موضوع قسمت اخیر ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه کرد بودجه شوراهای اسلامی کشور انتخاب شده بود، لذا موضوع برای یک سال آتی مطرح و بشرح زیر مصوب شد.
مصوبه شورا : با استناد به ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر اختیار مسوولیت تشخیص، تعهد، تسهیل و حواله در پرداخت هزینه ها ی شورا ضمن تمدید بند ۳/۱ صورتجلسه شماره ۵۲ مورخه ۰۶/۰۸/۹۷ به آقای حمید بادامی نجات واگذار گردید.
– گزارش :
– براساس هماهنگی های به عمل آمده قبلی و دعوتنامه ارسالی ، آقای صوفی (شهردار محترم همدان) معاونین ایشان (آقایان حضرت زاده و ابرار خرم) در صحن شورا حضور پیدا کرده و گزارش عملکرد ۱۲/۶ بودجه سال جاری در قالب گزارش سمعی بصری(Power Point ) ارائه و توضیحات تکمیلی توسط آقای شهردار، معاونین ایشان و آقای کاوسی رییس محترم کمیسیون برنامه بودجه ارائه گردید. تعدادی از اعضاء سووالات، نقطه نظرات و مطالب موردنظر را مطرح کردند مقرر شد در جلسه بعدی شورا در مورد تصویب عملکرد تصمیم گیری شود.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *