صورت‌جلسه شماره ۵۹

صورت‌جلسه شماره ۵۹

پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۰/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۹/۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:


الف)- لایحه شماره ۹۹۰۸۱۹۶۵۸۶۷ مورخه ۱۹/۰۸/۹۹ شهرداری همدان با موضوع تفویض اختیار انجام و تصویب به معاملات به شرح ذیل مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
احتراماً همانطوریکه استحضار دارید درخواست تفویض اختیار انجام و تصویب معاملات طی نامه شماره ۹۹۰۱۲۷۲۲۷۱ مورخ ۲۱ / ۱ / ۹۹ از طریق این شهرداری به شورای محترم اسلامی شهر همدان مکاتبه گردیده و مصوبه آن تحت شماره ۹۹۰۳۲۵۱۹۳۶۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۹۹ به شهرداری ابلاغ گردیده است نظر به اینکه براساس نظریه کمیته تطبیق فرمانداری قسمتی از مصوبه ( بند (ذ) و ردیف (۲)) دارای ابهام می باشد و تاکنون نیز رفع ابهام نگردیده خواهشمند است پیشنهاد شهرداری بشرح ذیل را مجدداً بررسی و در صورت تصویب مراتب را ابلاغ فرمایند.
اصلاحیه بند(ذ) : تصویب و انجام سایر معاملات تا سقف دویست میلیارد ریال مشرط به اینکه در بودجه مصوب سال ۹۹ باشد.
اصلاحیه بند ۲: شهرداری می تواند در اجرای ماده ۳۹ آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمانها و بالعکس تا سقف ده میلیارد ریال برای مدت حداکثر شش ماه اقدام نمایند.
مصوبه شورا (نتیجه رأی گیری) : با نامه شهرداری موافقت شد

– نامه شماره ۹۹۰۸۱۷۶۵۱۱۸ مورخه ۱۷/۰۸/۹۹ شهرداری همدان درخصوص «تقاضای تاییدیه قائم مقام ذیحسابان شهرداری» بشرح ذیل مطرح شد :
متن لایحه پیشنهادی شهرداری :
در اجرای تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها، بدینوسیله قائم مقام ذیحسابان اول و دوم شهرداری که در چند وقت اخیر در پستهای مربوطه مشغول بکار می باشند جهت استحضار و تایید موضوع معرفی می گردند.
۱- مسعود دهبانی صابر بعنوان مدیر منطقه یک و قائم مقام ذیحساب اول
۲-حامد جلیلوند بعنوان مدیر منطقه دو و قائم مقام ذیحساب اول
۳-رضا فیض منش بعنوان مدیر منطقه سه و قائم مقام ذیحساب اول
۴-مجید یوسفی نوید بعنوان مدیر منطقه چهار و قائم مقام ذیحساب اول
۵- هادی زهره وند بعنوان مسئول امور مالی منطقه یک و قائم مقام ذیحساب دوم
۶- مرتضی مولایی بعنوان مسئول امور مالی منطقه دو و قائم مقام ذیحساب دوم
۷- علی ملکی بعنوان مسئول امور مالی منطقه چهار و قائم مقام ذیحساب دوم
۸- سیامک سلیمی مدیر سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و قائم مقام ذیحساب اول
۹- سید صادق پورسینا مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و قائم مقام ذیحساب اول
۱۰- رحیم الوندی مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر و قائم مقام ذیحساب اول
۱۱- معراج عاشورلو مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و قائم مقام ذیحساب اول
۱۲- مهران حاجیان مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و قائم مقام ذیحساب اول
۱۳- احسان صباغی مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی و قائم مقام ذیحساب اول
۱۴-حسین خانجانی مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز و قائم مقام ذیحساب اول
۱۵-بابک مهدی آزاد مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و قائم مقام ذیحساب اول
۱۶- وحید غفاری مدیرعامل ترافیک و قائم مقام ذیحساب اول
۱۷-روح اله وجدی هویدا بعنوان مدیرعامل باشگاه و قائم مقام ذیحساب اول
۱۸-محمدرضا فیاض منش بعنوان مسئول امور مالی سازمان آمار و فن آوری و قائم مقام ذیحساب دوم
۱۹- امیر نصری بعنوان مسئول امور مالی سازمان آتش نشانی و قائم مقام ذیحساب دوم
۲۰- طیبه محمودآبادی مسئول امور مالی سازمان ساماندهی مشاغل وقائم مقام ذیحساب دوم
۲۱-سعید ملکیان مسئول امور مالی سازمان سرمایه گذاری و قائم مقام ذیحساب دوم
۲۲- هادی چهاردولی مسئول امور مالی سازمان عمران و قائم مقام ذیحساب دوم
۲۳- مهدی شهبازی مسئول امور مالی سازمان سیما و منظر و فضای سبز و قائم مقام ذیحساب دوم
۲۴- علیرضا پیمانی مسئول امور مالی سازمان مدیریت پسماند و قائم مقام ذیحساب دوم
۲۵- حامد توسلی آرا مسئول امور مالی سازمان ترافیک و قائم مقام ذیحساب دوم
۲۶- مسعود زرینه مسئول امور مالی باشگاه فرهنگی ورزشی و قائم مقام ذیحساب دوم
نتیجه رأی گیری : با نامه شهرداری موافقت شد.

– طرح اعضای شورای شهر به شماره ۱۱۳۹۹۱۲۳۶ مورخه ۲۲/۷/۹۹ با موضوع حذف دریافت عوارض برای ساختمان هایی که دارای قدمت ساخت هستند بشرح ذیل مطرح شد :
متن طرح پیشنهادی شهرداری :
عنوان طرح :
طرح حذف عوارض برای پرونده هایی که از کمیسیون ماده صد رأی برائت اخذ می نمایند.
– مقدمه توجیهی:
حذف دریافت عوارض برای ساختمان هایی که دارای قدمت ساخت بوده و بعضاً به علل مختلف از جمله سیستم بایگانی در زمانهای گذشته در شهرداری و سال ساخت بنا و… پیشنهاد می گردد.
متن : با توجه به اینکه بسیاری از پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد در خصوص باغات ، مسکونی ها و تجاری ها مطرح می شود و ازکمیسیون مذکور رای برائت به لحاظ قدمت بنا و سال ساخت دریافت می نمایند پس از مراجعه به شهرداری از اینگونه پرونده های عوارض نیز دریافت می گردد در صورتی که پس از انشا رأی و ابلاغ آن به شهرداری جهت عدم شمول قانون ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و قاعده قبح عقاب بلا بیان حکم می کند این بنا ها منطقاً ، شرعاً و قانوناً مشمول عوارض نگردد به همین جهت این کمسیون پیشنهاد می نمایند املاکی که قبل از سال ۵۸ ( سال ابلاغ اجرای کمیسیون ماده صد به شهرداری ها ) که دارای بنا بوده و از کمیسیون ماده صد رأی برائت دریافت می کنند از عوارض پذیره و سابقه دار شدن در شهرداری مبری گردند.
نتیجه رأی گیری با طرح پیشنهادی در خصوص معافیت های عنوان شده در طرح برای املاک مسکونی احداثی قبل از سال ۶۶ و املاک تجاری احداثی قبل از سال ۵۸ و خانه باغی احداثی قبل از سال ۷۴ که در کمیسیون ماده صد مطرح و دارای رأی برائت می باشند موافقت شد.

– لایحه شماره ۹۹۰۸۱۵۶۴۹۶۳ مورخه ۱۵/۰۸/۹۹ شهرداری همدان درخصوص « واگذاری حق انتفاع از زمین به سپاه انصارالحسین همدان » بشرح ذیل مطرح شد :
متن لایحه پیشنهادی شهرداری :
موضوع : واگذاری حق انتفاع از زمین به سپاه انصارالحسین همدان
مقدمه توجیهی : با عنایت به قرارداد شماره ۲۰۰۹۹۷۶۶۸ مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ فی مابین شهرداری و سپاه انصارالحسین همدان شهرداری قصد دارد حق انتفاع قسمتی از پلاک ثبتی ۲۸ / ۱۴ حومه بخش ۲ همدان به مساحت ۲۵ / ۲۴۴۳ مترمربع واقع در خیابان گلچهره با حفظ بقای مالکیت ملک برای شهرداری را به سپاه انصارالحسین همدان واگذار نماید.

مجوزهای قانونی : قرارداد شماره ۲۰۰۹۹۷۶۶۸ مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ و دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۱۱۰۵۰۰۴۴۳ مورخ ۱۴ / ۴ / ۹۴ شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان همدان با عنایت به قرارداد شماره ۲۰۰۹۹۷۶۶۸ مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ فی مابین شهرداری و سپاه انصارالحسین همدان، شهرداری قصد دارد حق انتفاع قسمتی از پلاک ثبتی ۲۸ / ۱۴ حومه بخش ۲ همدان به مساحت ۲۵ / ۲۴۴۳ مترمربع واقع در خیابان گلچهره با حفظ بقای مالکیت ملک برای شهرداری را به سپاه انصارالحسین همدان به مدت ۹۹ سال بصورت رایگان واگذار نماید. شایان ذکر است نظر به اینکه ملک موضوع قرارداد از مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۶۴ در تصرف منتفع بوده است مقرر گردید اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۶۴ لغایت ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۴ به مبلغ ۲۶۰ / ۴۰۶ / ۱۳۰ / ۲ ریال و همچنین اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۳۹۴ لغایت ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۷ به مبلغ ۹۹۹/ ۵۵۹/ ۳۸۴ ریال جمعا به مبلغ ۲۵۹ / ۹۶۳ / ۵۱۴ / ۲ ریال جز دیون منتفع لحاظ گردید. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع قرارداد بررسی و مجوزهای لازم صادر و امر به ابلاغ گردد.
نماینده : آقای وحید اسکندری
یک فوریتی
نتیجه رأی گیری : با نامه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۹۹۰۹۰۴۷۱۱۳۵ مورخه ۴/۹/۹۹ شهرداری همدان با موضوع تقاضصای مجوز جهت فروش یک قطعه زمین بنشانی میدان بیمه (مالیات ) بشرح متن ذیل مطرح شد:
متن لایحه پیشنهادی شهرداری :
در اجرای مصوبه شماره ۹۹۰۳۲۵۱۹۳۶۱ مورخ ۲۵ / ۰۳ / ۹۹ و مستند به تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور نظربه اینکه این شهرداری در نظر دارد به منظور تامین مالی پروژه های عمرانی علی الخصوص تقاطع های غیرهمسطح غدیر و سردار همدانی نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در حاشیه میدان بیمه با متراژ حدودی یک هزار مترمربع اقدام نماید. خواهشمند است با قید دو فوریت با انجام معامله ( درج آگهی مزایده و طی تشریفات قانونی ) موافقت و مراتب را ابلاغ فرمایند . بدیهی است سایر موارد قانونی در قرارداد فیمابین درج و در صورت لزوم جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد گردید.
نتیجه رأی گیری : با نامه شهرداری مبنی بر انجام معامله موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *