صورت‌جلسه شماره ۶۰

صورت‌جلسه شماره ۶۰

شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۵۵ در سامانه پایش مصوبات ….  (سال اول دوره ششم) ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای سعید نظری نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۰/ ۸ روز یک شنبه  مورخه ۰۳ /۱۱  / ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:

 

الف نامه ، طرح ها ولوایح مطرح شده درجلسه :

۱/الف –  نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۳۱۸۹۶۷۰ مورخه  ۱۳/  ۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در مورد تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری  بشرح زیر مطرح شد:

متن لایحه :  پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۱۰۱۷۹۳۷۱ مورخ ۰۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ در خصوص ارسال پیشنهادات و اصلاحات تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان، با عنایت به ارسال نامه ۴۳۹۳۷ مورخ ۰۵ / ۱۰ / ۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با مضمون فهرست آخرین عناوین عوارض قابل وضع توسط شوراهای اسلامی کشور منطبق با قوانین و مقررات جاری کشور آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بپیوست جدول موارد اصلاحی جهت بررسی بحضور ارسال میگردد.

گردشکار : تعرفه عوارض محلی پیشنهادی شهرداری همدان برای سال ۱۴۰۱ پس از بحث وبررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه (کمیسیون برنامه ، بودجه ومالی ) در چند جلسه از جلسات صحن شورا نیز مطرح وهر یک از اعضای محترم شورا نقطه نظرات ، دیدگاه ها وپیشنهادات اصلاحی خود را مطرح نمودند ونهایتاً تعرفه  مذکور بشرح زیر مصوب گردید .

مصوبه شورا : با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها بشرح پیوست موافقت شد .

 

۲- پس از اتمام رای گیری درمورد تعرفه سال ۱۴۰، آقای سید مسعود حسینی شهردار محترم همدان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری وسازمان های وابسته ضمیمه نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۳۱۹۴۸۵۷ به صحن شورا تقدیم ودر مورد نسبت ها ودر صدهای افزایشی وکاهشی نسبت به سال ۱۴۰۰ واولویت های بودجه ای شهرداری به ویژه در اتمام پروژ ه های نیمه تمام توضیحاتی را جهت استحضار اعضای محترم واصحاب رسانه حاضر در صحن ارائه نمود.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *