صورت‌جلسه شماره ۶۳

صورت‌جلسه شماره ۶۳

شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) به شماره۵۸در سامانه پویش مصوبات …. ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای سعید نظری نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۵/۱۶ روز سه شنبه مورخه۱۲ /۱۱/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:

– نامه های مطرح شده در جلسه :

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۱۲۱۹۸۷۹۶مورخ ۱۲ / ۱۱ / ١۴٠٠ شهرداری درمورد اصلاحیه ارزش محاسباتی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراما،پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۰۹۱۹۷۴۸۹ مورخ ۰۹۱۱ / ۱۴۰۰ در خصوص دفترچه ارزش محاسباتی پیشنهادی سال ۱۴۰۱، به استحضار میرساند از آنجایکه فایل ارسالی دارای چند مورد اشتباه تایپی می باشد،به پیوست فایل اصلاحی به حضور ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۱۰۱۷۹۳۷۱ مورخه ۱۰/۹/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص پیشنهادات تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً ، با استناد به ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و نیز تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۰۲ / ۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی ، به پیوست فایل پیشنهادی تعرفه بهای خدمات و عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان به حضور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و.. مصوب ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن موضوع بررسی و مصوبه مربوطه امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : تعرفه پیشنهادی پیوست ممهور به مهر شورا مورد تصویب قرار گرفت.

– نامه شماره ۳۸۲۵۰/۰۰/۲۳۰ مورخه ۵/۱۱/۱۴۰۰ بنیاد شهید وامور ایثارگران ( به شماره ثبت ۱۱۳۱۴۰۰۲۴۱۹ مورخه ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ )درمودر معرفی مشاور بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه : احتراماً خواهشمند است نسبت به معرفی مشاور محترم آن اداره کل در امور ایثارگران جهت ارتباط موثر دستگاه های اجرایی استان و تشکیل جلسات شورای مشاوران تا روز سه شنبه مورخه ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ اقدام لازم را مبذول فرمایید.

مصوبه شورا: جناب آقای علی اکبر نظری به عنوان مشاور در امور ایثارگران انتخاب گردید.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۰۴۱۹۵۷۹۴ مورخه ۴/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری در مورد معرفی نماینده ستاد برنامه راهبردی عملیاتی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با عنایت به دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری به شماره ۳۴۴۹۲ مورخ ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و همچنین با توجه به بند ۲-۱۱- تهیه و بررسی برنامه راهبردی- عملیاتی در خصوص ترکیب اعضای ستاد برنامه (بند۵: رئیس کمیسیون برنامه ریزی شورای اسلامی شهر یا یک نماینده از شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورا) خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده شورای اسلامی شهر همدان به منظور ابلاغ عضو ستاد برنامه با توجه به بند فوق الذکر اقدام نمایید.
مصوبه شورا: جناب آقای سعید شهابی نیا به عنوان نماینده شورا در ستاد برنامه راهبردی –عملیاتی انتخاب گردید.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۲۱۱۹۱۷۷۵ مورخه ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در مورد اپلیکیشن پسماند بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراما ، نظر به اینکه سازمان مدیریت پسماند این شهرداری قصد دارد جهت فرهنگسازی انجام طرح جدا سازی و تفکیک پسماندها و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات این سازمان، نسبت به ارائه اپلیکیشن تفکیک زباله از مبدا جهت اتصال و ارتباط درخواست های جمع آوری زباله تفکیک شده شهروندان اقدام نماید. لذا در این راستا طرح پیوست که توسط سازمان مدیریت پسماند تدوین شده و به رویت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان نیز رسیده است، جهت استحضار و دریافت مجوز جهت فعالیت شرکت های دارای صلاحدید به حضور ارسال میگردد . لذا خواهشمند است در صورت موافقت ، امر به ابلاغ فرمائید .
مصوبه شورا: با استناد به بند ۹ ماده ۸۰ قانون شورا ها موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۲۲۱۹۲۲۳۲ مورخه ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه:

به استحضار میرساند این‌شهرداری درنظر دارد نسبت به فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت امحاء پسماند شهری به میزان حدود ۴۵۰ تن با شرایط مندرج در فایل پیوستی اقدام نماید ، لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در آن شورای محترم بررسی و در صورت موافقت ، امر به ابلاغ فرمائید .
مصوبه شورا: صرفاً با انجام فراخوان با رعایت تشریفات قانونی موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۰۳۱۹۵۶۳۸ مورخه ۳/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه: احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۲۷۱۷۵۲۷۹ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۴۰۰ باستحضار می رساند پیشنهاد شهرداری جهت کمک به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰۰ ریال از محل اعتبار ردیف ۱۵۰۲۰۴ بودجه مصوب سالجاری می باشد خواهشمند است در صورت تصویب مراتب را ابلاغ فرمایند
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۲۷۱۹۳۹۵۷ مورخه ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه: احتراما با عنایت به درخواست دبستان قرانی دخترانه امام حسن مجتبی (ع) مبنی بر کمک و مساعدت عوارض نوسازی از سال ۸۹ لغایت ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۹۸۱۸۰۰۰ ریال پیشنهاد میگردد مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ بابت عوارض فوق منظور گردد لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به صدور مجوز لازم دستورات لازم رامبذول فرمایید.
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۱۰۱۹۷۸۶۴ مورخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد :
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ به استحضار می رساند نرخنامه پیشنهادی کرایه حمل و نقل درون شهری سال ۱۴۰۱ در بیش از ۳۵ جلسه با حضور مسئولین خطوط و اعضای کمیسیون نرخگذاری متشکل از نمایندگان محترم شورای اسلامی شهر همدان، فرمانداری همدان، سازمان تعزیرات حکومـتی، سازمان صمت، ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر، معاونت های تاکسیـرانی و اتوبوسـرانی و کارشـناسان مربوطه برگزار گردیده است. در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر و انجام بررسی های متعدد کارشناسی، کلیه مستندات ارایه شده توسط معاونت های تاکسیـرانی و اتوبوسـرانی که شامل بررسی آنالیز هزینه ها، درآمد روزانه و ماهیانه ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی و در نهایت تهیه و تدوین فرمول مربوطه بود اعضای کمیسیون نرخگذاری به این جمع بندی و نتیجه رسیدند که افزایش حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد برای ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش خصوصی و سازمانی لحاظ و مد نظر قرار گرفت، بدین نحو که برای تمامی خطوط اتوبوس و خطوط تاکسی درجه ۱ و ۲ چهل درصد و برای خطوط ۳ و ۴ تاکسی های شهر همدان که نسبت به خطوط دیگر از درآمد پایین تری برخوردار هستند بیش از چهل درصد برای سال ۱۴۰۱ به شورای محترم اسلامی شهر همدان پیشنهاد نمایند. ضمناً به پیوست تصاویر نرخنامه های پیشنهادی جهت استحضار بحضور تقدیم می گردد. لذا به استناد به بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در صحن علنی شورای محترم اسلامی شهر مطرح و نتیجه جهت اقدام به این شهرداری امر به ابلاغ گردد. پیشاپیش از عنایتی که می فرمایید سپاسگزاری می شود.
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *