صورت‌جلسه شماره ۶۶

صورت‌جلسه شماره ۶۶

شصت وششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۹:۱۰روز سه شنبه مورخ ۰۱/۱۰/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای بادامی نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :


– نطق پیش از دستور
– جناب آقای بادامی نایب رئیس محترم شورا ضمن تشکر از شهرداری از بابت برگزاری مراسم شب یلدا در نقاط مختلف شهر همدان مطالبی را مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر میباشد :
– آلودگی هوا در شهر که در بعضی از روزها بالاتر از شاخص میشود موجب نگرانی است….
– لازم است توسط دستگاه های مسئول علت و دلیل این آلودگی بررسی شود….
– پایین آمدن کیفیت هوای همدان باعث نگرانی و آسیب رسیدن به شهروندان محترم و نیز گردشگری خواهد بود….
– در برفروبی بارش برف هفته گذشته عوامل شهرداری زحمات زیادی کشیدند. البته در معابر فرعی مشکلاتی بود که امیدواریم در بارندگی های بعدی با برفروبی بموقع برطرف وجبران شود…
– درقانون بودجه ظرفیت هایی وجود دارد که شهرداری می تواند از آن استفاده کند مانند قانون اوراق نوع ازل ، نوع دوم و اوراق مشارکت ….
– شورا مجوز استفاده از اوراق مشارکت را به شهرداری داد لیکن تا کنون اقدامی نشده است …..
– در مورد مسئولیت سازمان های وابسته باید تعیین تکلیف شود و مسئولیت بیش از یک سازمان به یک نفر محول نگردد…..
– نامه های مطرح شده در جلسه شماره ۶۶ – ۱/۱۰/۹۸ صحن شورا
– نامه شماره ۹۸۰۷۲۱۱۴۰۱۲ مورخه ۲۱/۷/۹۸ شهرداری و نامه شماره ۹۸۰۹۳۰۳۱۵۳۶مورخه ۳۰/۹/۹۸ کمیسیون برنامه بودجه در مورد پیشنهاد تاسیس شرکت مشترک با بانک ایران زمین بشرح زیر مطرح شد :
الف : متن نامه شهرداری : چنانچه مستحضرید حرکت به سمت بهره مندی از فناوری های نوین و هوشمندسازی شهرها به منظور ایجاد، گسترش و ترویج شیوه های توسعه پایدار، با هدف رفع چالش های روبه رشد شهرنشینی از جمله ضرورت های مدیریت شهری می باشد و تببین ساز و کار مناسب و رویکردی جامع و یکپارچه از جمله اصول موفقیت در این فرآیند می باشد، از این رو با توجه به تاکیدات مستمر آن شورای محترم مبنی بر ایجاد پتلتفرم شهر هوشمند و با توجه به پیشنهاد بانک ایران زمین مبنی بر تاسیس شرکت مشترک جهت مدیریت و راهبری شهر هوشمند به منظور حرکت مدون و منسجم تمامی امورات مرتبط با شهر هوشمند ، به پیوست تفاهم نامه پیشنهادی بانک مذکور به حضور ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نظرات ارشادی جهت اقدامات بعدی به این شهرداری ارسال نمایند.
ب: متن نامه کمیسیون : بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۷۲۱۱۴۰۱۲ مورخ ۲۱ / ۷ / ۹۸ در خصوص تشکیل شرکت مشترک ، صرف نظر از مفاد تفاهم نامه پیوستی ، به استحضار می رساند لازم است ضمن رعایت قوانین و مقررات بویژه بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها جهت انجام این مهم موارد ذیل را مدنظر قراردهید.
۱- در صورت نیاز به جلب مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به انجام فراخوان عمومی اقدام گردد.
۲- ارزیابی و تعیین ارزش سهم مشارکت شهرداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک قدرالسهم طرفین.
۳- تدوین اهداف تاسیس شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴- تهیه طرح توجیه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی بمنظور تاسیس شرکت مشارکتی.
۵- سند اجرایی شهر هوشمند سایر شهرها مانند تهران مطالعه و بررسی گردد.
۶- آیا در راستای وظایف ذاتی شهرداریها باتاسیس شرکت تخصصی فنی آوری اطلاعات که ۱۰۰% سهام آن متعلق به شهرداری باشد نمی توان به اهداف پیش بینی شده نائل گردید.
۷- شیوه نامه سرمایه گذاری و نوع مشارکت با استفاده از شیوه نامه های سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهیه و ارائه شود.
مصوبه شورا : ضمن موافقت با ایجاد شهر هوشمند در بستر پلتفرم شهر همدان با نامه شهرداری مخالفت و مقرر شد با فراخوان عمومی نسبت به جلب و جذب پیمانکار اقدام شود.
– نامه شماره ۹۸۰۹۰۲۲۳۴۳۳ مورخه ۲/۹/۹۸ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری : با عنایت به تقاضای اتحادیه درودگران به شماره ۱۱۱۶ / ۹۷ مورخ ۲۲ / ۸ / ۹۸ اعلام می دارد شهرداری قصد دارد در جهت سیاست ساماندهی مشاغل شهر نسبت به واگذاری تعداد ۵۲ قطعه زمین با کاربری تجاری و صنعتی جمعاً به مساحت ۵۵ / ۶۸۵۷ مترمربع در بلوک ۹ و ۱۰ مجتمع صنعتی الوند جهت ساماندهی صنف درودگران سطح شهر و ایجاد مجتمع صنایع چوب همدان به قیمت کارشناسی رسمی اقدام نماید، لطفاً دستور فرمایید موضوع بررسی و در این خصوص اعلام نظر گردد.
مصوبه شورا: در خصوص ایجاد مجتمع جهت ساماندهی صنف درودگران موضوع در کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری واگذاری را با قیمت کارشناسی با انعقاد تفاهمنامه انجام دهد و طراحی با تعیین ارتفاع ، تعداد طبقات و مصالح نماسازی مشخص به جهت ساماندهی سیما ومنظر مجتمع تدوین و در زمان واگذاری و صدور پروانه ساختمانی به نقشه تدوین شده نیز اشاره و مالکین موظف به رعایت ضوابط باشند. و شورای اسلامی شهر با استناد به بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شورا موافقت نمود.

– نامه شماره ۹۸۰۹۰۳۲۳۸۱۶ مورخه ۳/۹/۹۸ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری :به پیوست نامه مدیر UNWTO ( حوزه اعضای وابسته) با موضوع پرداخت حق عضویت اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به حضور ارسال می گردد، لذا با عنایت به فاکتور شماره ۲۲۱۲۷/ADM/2019-P مورخ ۱۶ / ۱۰ / ۲۰۱۹ خواهشمند است دستور فرمایید موضوع پرداخت حق عضویت سال ۲۰۱۸ به مبلغ ۲۴۰۰ یورو(۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال) و حق عضویت سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۲۵۰۰ یورو( ۳۲۰.۵۰۰.۰۰۰ریال) از محل ده درصد در اختیار شهردار بررسی و نتیجه به این شهرداری امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری مخالفت شد.
– نامه شماره ۹۸۰۹۱۴۲۷۰۸۷ مورخه ۱۴/۹/۹۸ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری : چنانکه مستحضرید به موجب تبصره ۱ ماده ۵ اساسنامه سازمان های شهرداری همدان «یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا برای مدت دو سال بعنوان عضو ناظر در جلسات شورای سازمان شرکت خواهد کرد» با این توصیف خواهشمند است در خصوص معرفی عضو ناظر آن شورا جهت شرکت در جلسات شورای سازمان های معاونت خدمات شهری شهرداری همدان اقدام لازم را معمول و امر به ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا : جناب آقای دکتر ابراهیم مولوی به عنوان عضو ناظر شورا انتخاب گردید.
– نامه شماره ۹۸۰۹۱۸۲۸۳۵۹ مورخه ۱۸/۹/۹۸ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری: بازگشت به نامه شماره ۳۶۲۱۴۴ / ۱۱ / ۷۰ مورخ ۰۵ / ۰۵ / ۹۸ با موضوع دستور العمل ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروزه ها (اتاف)، با توجه به اهمیت و ضرورت تشکیل شورای راهبری مورد اشاره در ماده ۴ متن ابلاغی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی سه نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر همدان به منظور عضویت در این شورا و شرکت در جلسات مرتبط اقدام و همکاری لازم صورت پذیرد.پیش‌تر از حسن توجه جنابعالی سپاسگزارم.
مصوبه شورا : سرکار خانم نورا… زاده و سرکار خانم سلماسی و آقای کاوسی تعیین شدند.
– نامه شماره ۹۸۰۹۲۰۲۹۰۴۶ مورخه ۲۰/۹/۹۸ شهرداری در مورد کمک به کانون فرهنگی حضرت رقیه (س) خضر بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری: به پیوست تصویر درخواست مرکز فرهنگی، دینی حضرت رقیه (س) (کوی خضر) تقدیم می گردد. خواهشمند است با پرداخت کمک مالی به کانون مذکور تا سقف ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ بودجه یا اصلاحیه مصوب سالجاری موافقت و مراتب را ابلاغ فرمائید.
مصوبه شورا: با نامه شهرداری موافقت شد .
– نامه شماره ۹۸۰۹۰۵۲۴۶۲۱ مورخه ۵/۹/۹۸ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری : احتراماً با عنایت به تقاضای مساعدت مالی مجموعه فرهنگی و قرآنی مسجد امام حسین (ع) کوی شهید مدنی خواهشمند است نسبت به صدور مجوز ارائه کمک نقدی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰ /۷ ریال،دستورات لازم را مبذول فرماییدپیشاپیش از حسن تدبیر حضرتعالی سپاسگزارم.
مصوبه شورا: با نامه شهرداری موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *