صورت‌جلسه شماره ۶۷

صورت‌جلسه شماره ۶۷

شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) به شماره۶۲ در سامانه پویش مصوبات …. ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۳۰ /۸ روز سه شنبه مورخه۲۹ /۱۱/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا به طور فوق العاده بشرح ذیل تشکیل شد:

الف – نامه های مطرح شده در جلسه :

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۳۰۱۹۴۸۵۷ مورخه ۳۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ در مورد بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد .
متن لایحه: با استعانت از خداوند متعال و در پرتو عنایات و توجهات حضرت ولیعصر (عج) و الهام از منویات مقام معظم رهبری و با رویکرد تکمیل پروژه های نیمه تمام، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان ماده واحده آن تقدیم می شود. خواهشمند است به استناد ماده ۳۸ قانون شهرداریها، ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و بند ۱۲ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، لایحه تقدیمی را در شورای اسلامی شهر مطرح و تصمیم شورا را به شهرداری ابلاغ فرمایید. ضمنا آقای مجتبی حمزه رستگار، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان نماینده شهرداری برای ارائه توضیحات لازم معرفی می شود.
متن لایحه: بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان و سازمانهای وابسته از لحاظ منابع شهرداری و کمک دولت برابر ۲۱.۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال (بیست و یک بیلیون و سیصد و هفتاد و هشت میلیارد ریال) و از لحاظ مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه ای ۹.۰۱۱.۹۲۰.۰۰۰  هزار ریال (نه بیلیون و یازده میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال) و از لحاظ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ۱۱.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال (یازده بیلیون و هشتصد و نوزده میلیارد ریال) و از لحاظ تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی ۵۴۷.۰۸۰.۰۰۰ هزار ریال (پانصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد میلیون ریال) پیشنهاد می گردد.
گردشکار : پس از آنکه بودجه پیشنهادی توسط شهردار محترم همدان جناب آقای سید مسعود حسینی در جلسه شماره ۶۰ مورخه ۳ /۱۱ /۱۴۰۰ تقدیم صحن شورا گردید . بودجه ارائه شده ، در کمیسیون برنامه بودجه و با حضور اعضا و دعوت از کارشناسان مورد بررسی و کارشناسی های لازم قرارگرفت و نهایتاً به منظور تصمیم گیری نهایی به صحن شورا ارسال گردید. در صحن شورا نیز که بطور فوق العاده در صبح وبعد از ظهر روز جمعه مورخه ۲۹/۱۱/۱۴۰۰ تشکیل شد هریک از اعضای محترم شورا نقطه نظرات ، پیشنهادات ودیدگاه های خود
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری بشرح زیر موافقت شد.
بودجه عمومی وا ختصاصی شهرداری همدان ( مناطق ، واحدهای ستادی ، سازمان ها و شورای اسلامی شهر همدان وسازمان های تابعه از حیث منابع تامین اعتبار شامل درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر بیست و سه بیلیون و یکصد و نود میلیارد و نهصد وشصت میلیون (۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال .
و از حیث مصارف شامل هزینه های عمومی ، تملک دارایی های مالی : بالغ بر بیست و سه بیلیون و یکصد و نود میلیارد و نهصد و شصت میلیون (۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که مشتمل بر :
۱- اعتبارات هزینه های عمومی : هشت بیلیون و نهصدو شصت و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار (۸.۹۶۷.۷۵۷.۳۸۰.۰۰۰) ریال
۲- اعتبارات تملک دارایی ها ی سرمایه ای : دوازده بیلیون و چهارصد و شش میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۱۲.۴۰۶.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- اعتبارات تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی : یک بیلیون و هشتصد و شانزده میلیارد و سیصدو پنجاه و دو میلیون و ششصد و بیست هزار (۱.۸۱۶.۳۵۲.۶۲۰.۰۰۰) ریال
خلاصه کل بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان (ستاد ومناطق ، شورای اسلامی شهر وسازمان های تابعه.

ردیف منابع تامین اعتبار مبلغ (ریال ) هزینه ها (مصارف) مبلغ (ریال)
۱ منابع تامین اعتبار ۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ هزینه های عمومی ۸.۹۶۷.۷۵۷.۳۸۰.۰۰۰
تملک دارایی های سرمایه ای ۱۲.۴۰۶.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بدهی های قطعی شده ۱.۸۱۶.۳۵۲.۶۲۰.۰۰۰
۲ جمع (توازن ) ۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ جمع( توازن ) ۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *