صورت‌جلسه شماره ۶۸

صورت‌جلسه شماره ۶۸

شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۵/۸ روز یک شنبه مورخ  ۰۹/۱۰/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید سعید شاملو و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.


-نامه های مطرح شده در جلسه:

– نامه مورخ ۵/۱۰/۹۷ کمیسیون معماری و شهرسازی(۳۶۹۳۹۹/ش مورخ ۵/۱۰/۹۷) درخصوص پارکینگ مناطق توانمندسازی مطرح شد :

گردشکار :

* الف – متن قبلی : بشرح بند ۲/۱ صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۳/۹۷ تبصره ۳ ردیف (ب) مصوب شده بود : حداقل مساحت پارکینگ جهت واحدهای مسکونی ۵/۱۲ مترمربع و جهت واحدهای تجاری برابر ضوابط شهرسازی لحاظ گردد.

* ب – نظریه هیئت : هیئت محترم تطبیق بشرح نامه شماره ۲۱۷۸/۲۴/۲۲۳/۹۵۳۵ مورخ ۱۶/۴/۹۷ فرمانداری شهرستان همدان اظهار داشته : تبصره ۳ بند (ب) که تغییر در میزان پارکینگ می دهد چون این امر برابر ضوابط شهرسازی و برعهده کمیسیون ماده ۵ می باشد خارج از حدود اختیارات شورا می باشد.

* پ- متن فعلی : متن (اصلاحی همراه با توضیحات) بشرح زیر مورد موافقت قرار گرفت :

– درخصوص تبصره ۳ بند (ب) مصوبه شماره ۳۶۱۴۷۲/۱۱/۷۰ مورخ ۲۴/۴/۹۷ نیز براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ و نیز مطالعات مشاور توانمندسازی و مصوبه ستاد بازآفرینی برای هر ۲ واحد مسکونی ۱ واحد پارکینگ نیاز است و بند (ب) به این استناد تدوین شده و مغایر ضوابط شهرسازی نخواهد بود. فلذا تبصره ۳ (حداقل مساحت پارکینگ جهت واحدهای مسکونی ۵/۱۲ مترمربع و جهت واحدهای تجاری برابر ضوابط شهرسازی لحاظ گردد) منطبق با تعریف پارکینگ های کوچک در مقررات ملی ساختمان نیز می باشد.

– نطق پیش از دستور و جلسه مشترک :

جناب آقای عسگریان رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا در نطق پیش از دستور مطالبی را راجع به پروژه میدان بار جدید همدان که قرار است در مسیر جاده همدان – تهران توسط سرمایه گذار ساخته شود مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر می باشد :

 • با توجه به قرار منعقده بین شهرداری و سرمایه گذار سهم طرفین مشخص است.
 • با نظریات کارشناسی که داده شده در مقابل هزینه ای که شهرداری انجام خواهد داد درآمد خوبی نصیب اش خواهد شد.
 • فضاهای خدماتی و قطعه زمین بلوکه شده ای توسط سرمایه گذار در اختیار شهرداری قرار داده خواهد شد که سرمایه خوبی برای شهرداری خواهد بود.
 • میزان سودی که در افق طرح ،کارشناسی شده قابل توجه است.
 • با توجه به لزوم انتقال میدان بار فعلی از چهارراه شهید قهاری به بیرون از شهر، لازم است همه مسوولین و عوامل محترم شهرداری در اجرا و ساخت میدان بار جدید نهایت سعی و تلاش خود را به عمل آورند.
 • برای احداث میدان بار جدید کارشناسی های لازم از هر حیث صورت گرفته و مسلماً از بعضی از نقاطی که اخیراً اسم برده می شود محل تعیین شده بهتر و مناسبت تر است.

 

جناب آقای رحیمی فر رییس کمیسیون فنی عمرانی در ادامه صحبت های آقای عسگریان اظهار داشت :

– با توجه به قراردادی که منعقد شده رقمی که به عنوان سود عاید شهرداری خواهد شد به مراتب بیشتر از هزینه کرد شهرداری است.

 • این عایدی ناشی از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری زمین، احداث جاده و سایر زیر ساخت ها می باشد.

جناب آقای صوفی شهردار همدان در ارتباط با پروژه میدان بار جدید گفت :

 • همه ما در همه سطوح شهرداری موافق پروژه مذکور هستیم .
 • سرمایه گذار هم ناراضی از این پروژه نیست و او تنها چیزی که الان از ما می خواهد بحث تعیین تکلیف فروش غرفه ها پس از احداث می باشد. زیرا افرادی که در میدان بار فعلی هستند بعضاً اظهار داشته اند از نظر مالی مشکل دارند.
 • جناب آقای گردان رییس شورای اسلامی شهر در جمعبندی مطالب اظهار داشت :
 • شورا و شهرداری از نظر احداث میدان بار جدید در محل تعیین شده فعلی مشکلی ندارند.
 • لازم است مطالب و مسائل رسمی در این خصوص فقط توسط شخص آقای شهردار اعلام شود تا اظهارنظرهای موردی که مسلماً شخصی و بعضاً غیرکارشناسی هم ممکن است باشد باعث تعلل و تزلزل در کار نشود.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.