صورت‌جلسه شماره ۷۱

صورت‌جلسه شماره ۷۱

هفتاد ویکمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۵/۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید در محل سالن جلسات پس از اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورا بشرح زیر تشکیل شد :


– نطق پیش از دستور
– جناب آقای فتحی رییس محترم کمیسیون خدمات شهری ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و با ارائه گزارشی از وضعیت پل های عابر پیاده سطح شهر در قالب power point مطالبی را نیز مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر میباشد:
– ۲۱ مورد پل های موجود در سطح شهر منصوب در دوره های قبلی شورای اسلامی شهر میباشد….
– تعداد قابل توجهی از پل های عابر پیاده موجود یا همه آنها یا یک طرف آنها خراب است و کار نمی کند…
– طی دو سه سال گذشته علیرغم مکاتبات وصورتجلساتی که تنظیم شده حتی یک مورد پل هم اضافه نشده….
– به قرار اطلاع برای نگهداری پل های مذکور پیمانکاری وجود دارد که سالانه مبلغی هم از شهرداری دریافت می کند. اما عملکرد مناسبی ارائه نشده …..
– وضعیت بهداشتی ونظافت داخلی پل ها هم اصلاً قابل قبول و مطلوب نیست ….
– بعضی از پل ها سایبان نداشته و در ایام بارانی لغنده و بسیار خطرناک میشوند.
– اگر عابری دچار مشکل شود و ناشی از خرابی پل باشد شهرداری احتمالاً مقصر شناخته شود….
– بالای ۹۵% پل ها اعم از بالابر و پله برقی غیر فعال می باشند……
– ما واقعاً از عملکرد مسئولین مربوطه در خصوص پل های عابر پیاده ناراضی هستیم و باید پاسخگو باشند…..
– جناب آقای عسگریان رئیس محترم کمیسیون نظارت ، بازرسی و امور اداری شورا ضمن عرض تسلیت وتبریک شهادت مظلومانه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی مطالبی را در مورد پیمانکاران جمع آوری پسماند شهر قرائت نمودکه عیناً بشرح زیر نقل میشود:
احتراماً با عنایت به موضوع مطروحه در جلسه کمیسیون حقوقی مورخ ۱۱/۱۰/۹۸ پیرامون گزارش پیمانکاران جمع آوری پسماند شهری و متعاقب آن اظهار نظر کارشناسان و مشاورین حقوقی حاضر در جلسه مبنی بر اینکه فعالیت سازمان مدیریت پسماند در این ارتباط فاقد وجاهت و محمل قانونی میباشد ، به استحضار میرساند مستنداتی دال بر قانونی بودن کلیه فعالیت های سازمان مذکور گردآوری شده که طبق بررسیهای بعمل آمده از قوانین و مقررات تشکیل این سازمان ، همگی دلالت بر قانونی بودن تمامی فعالیتهای سازمان مدیریت پسماند دارد که مشروحا به شرح ذیل اعلام می دارم.
نخستین مستند: ضوابط تشکیلاتی شهرداریها که طی بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰/۲/۹۴ وزیر محترم کشور به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ شده و برگرفته از اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و در آن تاکید بر چابک سازی ، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز داشته و برای این منظور میبایست موارد زیر رعایت گردد.
۱- راهبردهای انجام وظایف وارائه خدمات در شهرداریها به شرح ذیل باید در طراحی فرآیند ها و ساختار سازمانی شهرداریها ، مورد توجه و تاکید قراردگیرد.
الف: خرید خدمات شهرداریها از بخش تعاونی ، خصوصی، سمن ها ، نهاد ها و تشکل های حرفه ای و صنفی از قبیل امور عمرانی و زیر بنایی ، خدمات شهری ، تهیه طرحهای توسعه شهری حمل و نقل عمومی و سایر امور تصدی گری شهرداری.
ب: مشارکت با بخش تعاونی ، خصوصی ، سمن ها ، نهاد ها و تشکل های حرفه ای و صنفی از طریق اجاره ، واگذاری امکانات ، امتیازات ، تجهیزات منابع فیزیکی
دومین مستند : اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان که طی ابلاغیه شماره ۵۲۲۸۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۵ ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ابلاغ شده و برای مدت چهارسال دارای اعتبار میباشد که در فصل دوم موضوع فعالیت سازمان را در ماده ۴ با این مضمون عنوان داشته : اهم وظایف و ماموریتهای سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری تحت ۱۳ بند قید شده که در بند ۱ ماده قانونی مذکور تسریح شده : برنامه ریزی و مدیریت اجرای امور مربوط به کاهش تولید ، تفکیک از مبدأ ، ذخیره سازی ، جمع آوری ، نظافت عمومی حمل و نقل ، جداسازی، بازیافت ، پردازش و دفع پسماندهای عادی (و جزء ویژه آن ) و پسماند های عمرانی و ساختمانی و در بند ۲ ماده قانونی فوق آمده است : صدور ، تمدید و لغو مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مدیریت اجرایی پسماندهای عادی ، عمرانی و ساختمانی و نظارت بر عملکرد آنها و برخورد قانونی با متخلفین و در بند ۹ همین ماده تاکید شده: برنامه ریزی برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش تصدی گری در فعالیت های مرتبط.
سومین مستند: قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی که منطبق با اصل پنجاهم قانون اساسی میباشد .
ماده ۷: مدیریت اجرایی کلیه پسماند ها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری های و درخارج از حوزه و وظایف شهرداریهای و دهیاری ها به عهده بخشداریها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تواید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
تبصره : مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی وگذار نماید.
ماده ۱۹ : در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسوول محکوم خواهد نمود.
حال با توجه به موارد صدرالذکر تصدیق خواهید نمود که اقدامات شهرداری همدان (سازمان پسماند) دارای پشتوانه قانونی و منطبق با ضوابط و مقررات خاص خود می باشد و همانطور که استحضار دارید مطابق اساسنامه متعلقه سازمان ذیربط می تواند براساس اختیارات ناشی از قوانین مربوطه در کلیه مراحل تولید پسماند عادی برنامه ریزی و اعمال مقررات نماید که در ارتباط با کنترل و نظارت در جمع آوری انواع ضایعات خانگی نیز سازمان طبق مصوبات و اختیارات هیأت مدیره اقدام نموده، همچنین درخصوص معاملات عمده نیز سازمان مطابق ماده ۲۰ اساسنامه، برگزاری کمیسیون معاملات را در حدود اختیارات اعضای کمیسیون سازمان انجام داده، و اعضای کمیسیون نیز احکام عضویت خود را از شهردار همدان دریافت نموده اند.
از طرفی واگذاری این وظیفه به پیمانکار یکی از ردیفهای درآمدی سازمان محسوب می گردد که در متن بودجه سالجاری سازمان توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است.
لذا اینکه بدون تحقیق و مطالعه و عدم بررسی جایگاه قانونی سازمان های شهرداری و به صرف دریافت یک گزارش، خدمات ارزشمند یک مدیر توانمند و ایثارگر را زیر سوال برده و فراتر از آن فضای فعالیت قانونمند سازمان را متشنج نمایند به دور از انصاف و خارج از حدود اختیار بعضی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر می باشد و از تمامی اعضای شورای اسلامی شهر به ویژه ریاست محترم شورا تقاضامندم ضمن کنترل و تامل بر اینگونه اقدامات احساسی و سوء جریانات ناشی از آن، در جهت تحقق اهداف سازمان پسماند خصوصاً حمایت همه جانبه از مدیرعامل کوشا و عوامل ساعی آن سازمان تمهیدات لازم اتخاذ نمایید تا بیش از این شاهد تحرکات ناصواب برخی از فعالین این عرصه نباشیم.
– نامه های طرح شده در جلسه شماره ۷۱ مورخه ۱۵/۱۰/۹۸
– متن نامه شهرداری : نامه شماره ۹۸۱۰۱۵۳۵۵۷۳ مورخه ۱۵/۱۰/۹۸ در مورد پروژه مصلی بزرگ همدان بشرح زیر مطرح شد :
احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۸۱۰۱۱۳۴۸۷۱ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۹۸ و پیرو نامه شماره ۹۸۱۰۰۳۳۲۴۸۹ مورخ ۳ / ۱۰ / ۹۸ خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال از محل ردیف ماده ۱۶ اصلاحیه بودجه سالجاری جهت کمک به پروژه مصلی بزرگ همدان موافقت و مراتب را ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد .
– نامه شماره ۹۸۰۹۲۵۳۰۵۲۵ مورخه ۲۵/۹/۹۸ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری: به پیوست صورتجلسه دویست و هفتاد و ششمین کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان که در مورخه ۱۷/۹/۹۸ در محل معاونت خدمات شهری با حضور اعضای کمیسیون تشکیل گردید جهت استحضار و اقدامات مقتضی یه حضور ارسال می گردد.

۱ با عنایت به درخواست بنیاد شهید ، مصوب شد با توجه به سکونت خواهر شهید داوود محمود آبادی در بن بست بنفشه واقع در خیابان مهدیه، خیابان شهید جعفری، با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد
۲ با عنایت به درخواست بنیاد شهید ، مصوب شد با توجه به سکونت فرزند شهیده شیرین ایرانپور در کوچه چهاردهم واقع در کوی فرهنگیان، فاز یک ، بلوار آزادی جنب مسجد، با حفظ نام قبلی به نام این شهیده بزرگوار نامگذاری گردد
۳ با عنایت به درخواست بنیاد شهید ، مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید قاسم علی قاسمی نافع در کوچه استقلال واقع در خیابان شهید چمران، خیابان آرام، با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد
۴ با عنایت به درخواست بنیاد شهید ، مصوب شد با توجه به سکونت والدین شهید جعفر پورنوذری در کوچه لاله ۵ واقع در کوی شهید مدنی، با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد
۵ با عنایت به درخواست بنیاد شهید ، مصوب شد با توجه به سکونت خانواده شهید احمد شوهانی در خیابان نام آوران واقع در خیابان اعتمادیه شرقی، با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد
۶ با عنایت به درخواست بنیاد شهید ، مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید محمود کورکی در کوچه مدرسه، واقع در بلوار شهرداری، با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد. همچنین مصوب شد کوچه قبلی به نام شهید به نام مدرسه تغییر نام یابد.
۷ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۲ ، مصوب شد کوچه های بدون نام واقع در انتهای کوی امیرکبیر، خیابان میخک،جنب کوچه بنفشه، به ترتیب به نام های ارکیده، نیلوفر و گلبهار نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۲ ، مصوب شد کوچه های بدون نام واقع در کوی شمس، خیابان بصیرت کوچه صداقت ۶، به ترتیب سمت راست به نام های دانا ۲و۴ و سمت چپ به نام های دانا۱و۳و۵و۷ نامگذاری گردند.
۹ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳ ، مصوب شد با توجه به نظر سنجی صورت گرفته توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ، معبر فاقد نام واقع در مابین بلوار یادگار امام و خیابان شاهد به نام سپیدار نامگذاری گردد.

مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد
– نامه شماره ۹۸۰۹۱۱۲۶۲۰۱ مورخه ۱۱/۹/۹۸ شهرداری در مورد واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری : احتراماً باستحضار میرساند سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاست کلی نظام مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین همسویی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت بهره گیری از توان و سرمایه غیردولتی در گسترش و توسعه همه جانبه و به دنبال ایجاد فرصت های شغلی و سرویس دهی منظم به شهروندان و همچنین کاهش هزینه های سرسام آور جاری قصد دارد در ادامه روند واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی به استناد دستورالعمل شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸ / ۹ / ۱۳۸۵ نسبت به واگذاری ۳۰ دستگاه اتوبوس مدل ۱۳۹۰ (پیشرو و اسکانیا ) که از محل یارانه های دولتی در سال ۱۳۹۰ خریداری گردیده اند اقدام نماید. لذا خواهشمند است در خصوص واگذاری خودروهای مذکور موافقت و دستورات لازم را صادر فرمائید.
مصوبه شورا : با نمه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۹۸۱۰۰۴۳۳۰۴۰ مورخه ۴/۱۰/۹۸ شهرداری درمورد تخفیف پرداخت نقدی بشرح زیر پرداخت شد:
متن نامه شهرداری : با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب
۲۷ / ۲ / ۹۴ و به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ، بابت عوارض پروانه ساختمانی مودیانی که به صورت نقدی و یکجا کل مبلغ عوارض پروانه ساختمانی خود را پرداخت نمایند به شرح جدول ذیل محاسبه و لحاظ گردد.خواهشمند است مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ فرمایید

ردیف از تاریخ تا تاریخ اعمال ضریب انبوه سازان اعمال ضریب عموم شهروندان
۱ ۲۱ / ۱۰ / ۹۸
۲۸ / ۱۰ / ۹۸ ۸۰% ۸۵%
۲ ۱۲ / ۱۱ / ۹۸
۲۴ / ۱۱ / ۹۸ ۸۵% ۹۰%
۳ ۱ / ۱۲ / ۹۸
۲۰/ ۱۲ / ۹۸ ۹۰% ۹۵%

مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد .
– نامه شماره ۹۸۰۷۲۵۱۴۸۶۹ مورخه ۲۵/۷/۹۸ شهرداری مورد مجتمع های صنعتی بشرح زیر مطرح شد .
متن نامه شهرداری : پیرو نامه شماره ۹۸۰۷۱۶۱۲۷۹۱ مورخ ۱۶ / ۷ / ۹۸ و با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن ،با عنایت به درخواست مکرر مراجعین مجتمع های صنعتی (الوند-بهشتی و کشاورز) واقع در محدوده شهری و جهت تشویق و ترغیب ساخت و ساز و رونق تولید در این مجتمع ها ،پیشنهاد این شهرداری عدم شمول حداقل ارزش محاسباتی در ستون ۲ جدول ذیل ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۹۸ در محاسبات پروانه ساختمانی اینگونه املاک میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه را با استناد به ماده ۸۰ قانون تشکیلات،وظایف و اختیارات شوراها مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی امر به ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری صرفاً تا پایان سال جاری ( ۱۳۹۸) موافقت شد .
– نامه شماره ۹۸۱۰۰۷۳۳۴۶۰ مورخه ۷/۱۰/۹۸ شهرداری در مورد کانون هموفیلی ایران بشرح زیر مطرح شد:
بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۸۲۶۲۱۸۵۷ مورخ ۲۶ / ۸ / ۹۸ و پیرو نامه شماره ۹۸۰۷۳۰۱۵۹۳۸ مورخ ۳۰ / ۷ / ۹۸ اعلام می دارد شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار ۵ / ۸ مترمربع تحت عنوان شارع متروکه، واقع در بلوار آیت الله تألهی پشت درمانگاه جولان جهت الحاق به ملک کانون هموفیلی ایران به مبلغ ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبق کارشناسی صورت گرفته اقدام نماید و با توجه به تقاضای به شماره ۳۴۷۴ مورخ ۲۸ / ۸ / ۹۸ کانون هموفیلی تقاضای واگذاری مقدار فوق الذکر را از ردیف ماده ۱۷ دارد، لطفاً دستور فرمایید موضوع بررسی و در صورت امکان مجوز آن را امر به ابلاغ نمائید ضمناً ردیف ماده ۱۷ کمک ها و مساعدتها در بودجه سالجاری منطقه فاقد مانده جهت هزینه کرد می باشد.
مصوبه شورا: با نامه شهرداری ضمن پادار نمودن اعتبار لازم در ماده ۱۷ اصلاحیه یا متمم بودجه سال جاری موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *