صورت‌جلسه شماره ۷۳

صورت‌جلسه شماره ۷۳

هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) به ۶۶ در سامانه پایش مصوبات …. ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۰ /۱۶روز سه شنبه مورخه ۱۷ /۱۲/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف- نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۱۶۲۰۹۷۶۰ مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۰۷۲۰۶۵۰۳ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۴۰۰ درخصوص تصویب معامله مربوط به فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۸۲۹ / ۳۷۲ / ۱۳ به متراژ ۳۲ / ۹۶۰ متر مربع به پیوست تصویر یک نسخه از قرارداد منعقده جهت ارائه به هیئت محترم تطبیق فرمانداری تقدیم میگردد.
گردشکار :
۱- نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۱۹۲۰۰۹۳۱ مورخه ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری در جلسه شماره ۶۵ مورخه ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ بند ۲/الف راجع به معامله یک قطعه زمین شهرداری بشرح فوق با آقای علیرضا پورنجفی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
۲- در جهت رفع ابهام و تامین نظر هیئت محترم تطبیق ، موضوع نامه شماره ۱۴۲۸/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ فرمانداری شهرستان همدان، نظریه هیئت به شهرداری ابلاغ و شهرداری نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۱۶۲۰۹۷۶۰ مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ و ضمائم آن را ارسال نمود.
۳- در جلسه شماره ۷۳ مورخه ۱۷/۱۲/۱۴۰۰، شورای اسلامی شهر درخصوص قرارداد شهرداری با آقای پورنجفی بشرح زیر رأی گیری کرد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *