صورت‌جلسه شماره ۸

صورت‌جلسه شماره ۸

هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۱۵/۰۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان رئیس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات شورا به شرح زیر تشکیل شد:
ب)- طرح‌ها، لوایح و نامه‌های وارده مطرح‌شده در جلسه شماره ۸ مورخ ۱۴/۰۲/۹۹ صحن شورا:
۱/ب)- لایحه شماره ۹۹۰۲۰۳۴۳۱۵ مورخ ۰۳/۰۲/۹۹ شهرداری همدان در خصوص «خرید قسمتی از پلاک ثبتی ۲۲۶/۷ متعلق به آقای حسن آزادی واقع شده در طرح خیابان ۱۸ متری»
نتیجه رأی‌گیری: به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی … ( مصوب ۲۰/۰۴/۹۶-مجلس شورای اسلامی) با رأی اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه با دو فوریت و لایحه شهرداری موافقت شد.

۲/ب)- لایحه شماره ۹۹۰۲۰۷۵۰۲۰ مورخ ۰۷ / ۰۲ / ۹۹ شهرداری همدان در خصوص «رایگان نمودن عوارض دریافتی از رانندگان تاکسی‌های دربستی فعال در جابجایی مسافران از پایانه انقلاب به سطح شهر و بلعکس در اردیبهشت ماه ۹۹ جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۴۸ ریال»
نتیجه رأی‌گیری: به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی … (مصوب ۲۰/۰۴/۹۶-مجلس شورای اسلامی) با رأی اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه با دو فوریت و لایحه شهرداری مبنی بر رایگان شدن ورودی پایانه انقلاب (مندرج در ردیف ۱ جدول ۱ ماده ۸ (صفحه ۳۵) دفترچه سال ۱۳۹۹ تعرفه بهای خدمات سازمان‌های شهرداری همدان) برای رانندگان تاکسی‌های دربستی فعال در جابجایی مسافران از پایانه مذکور به سطح شهر و بلعکس در اردیبهشت ماه ۹۹ جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۴۸ ریال موافقت شد.

۳/ب)- طرح شماره ۱۱۳۹۸۹۲۲ مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۸ اعضای شورا در خصوص «تدوین ساز و کار ارائه خدمات و تسهیلات از سوی شهرداری به بخش خصوصی، ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی، مشروط به ارائه ارزیابی اجتماعی پروژه‌های مدنظر از سوی سرمایه‌گذار»
نتیجه رأی‌گیری: به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی … (مصوب ۲۰/۰۴/۹۶-مجلس شورای اسلامی) متن ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید:
شهرداری ضوابط و سازوکاری تدوین نماید که ارائه خدمات و تسهیلات از سوی شهرداری به بخش خصوصی، ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی، مشروط به ارائه ارزیابی اجتماعی پروژه‌های مدنظر از سوی سرمایه‌گذار به شهرداری گردد.

)- سئوال:
۱/ج)- سئوال های تعدادی از اعضای شورا با استناد به ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی … (مصوب ۲۰/۰۴/۹۶-مجلس شورای اسلامی) که در جلسه قرائت شد، عیناً به شرح زیر درج می‌گردد:
جناب آقای گردان
رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
موضوع: طرح سؤال
با سلام
احتراماً به استناد ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سوالاتی از جناب آقای صوفی شهردار همدان که قبلاٌ بطور شفاهی در جلسات متعدد با ایشان ذکر گردیده مجدداً بطور مکتوب به شرح ذیل بعمل می‌آید.
۱. با توجه به ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری علت نام‌نویسی افراد ذیل در لیست کارکنان شهرداری همدان که هیچ‌کدام از آنها کارمند شهرداری همدان نبوده‌اند، چیست؟
۲. در خصوص پلاک ثبتی ۱۲۵۶۷/۲۰۸/۱ واقع در خیابان پرستار کوچه ۶ متری شقایق ۱۲ متری نسترن به مالکیت شهرداری همدان که سابقاً جهت اسکان یکی از ادارات همدان موقتاً واگذار گردیده بود؛ موارد ذیل قابل تأمل است لذا سؤالات ذیل در این مقوله مطرح می‌باشد:
الف) پس از اینکه مدیر ادارهٔ منظور ملک مذکور را تحویل شهرداری می‌دهد (بدلیل نامطلوب بودن) شهرداری درخواست تبدیل به احسن نمودن ملک مذکور را به شورا جهت اخذ موافقت ارائه می‌نماید و در جلسه صحن شورا مورخ ۰۷/۱۲/۹۸ شهرداری همدان مدعی می‌شود که سند عرصه ملک بنام شهرداری و اعیان به نام ادارهٔ مذکور می‌باشد که همین امر سبب به اشتباه افتادن اعضای شورا در موافقت با درخواست شهرداری شده چرا که بعدها مشخص شده است که سند عرصه و اعیان متعلق به شهرداری همدان است.
ب) پس از اخذ موافقت شورا مبنی بر تبدیل احسن نمودن ملک؛ چرا شهرداری قرارداد فروش را – با توجه به اینکه مبلغ فروش بیش از میزان اختیار تفویض شده بوده- به شورا ارسال ننموده است؟
ج) پس از فروش پلاک ثبتی ۱۲۵۶۷/۲۰۸/۱ واقع در خیابان پرستار در راستای تبدیل به احسن نمودن ملک، از آنجا که جهت خرید پلاک ثبتی ۱۱۴۰۷/۱۰ واقع در پردیس ۲۴ متری سروستان پلاک ۱۴، ردیفی در بودجه شهرداری پیش‌بینی نشده و مبلغ خرید نیز از میزان مجوز تفویض اختیار بالاتر بوده است دلیل عدم اخذ مجوز از شورا جهت خرید و پادار نمودن در بودجه چیست؟
د) با توجه به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان به اداره مذکور دلیل عدم طی فرآیند قانونی و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر را توضیح دهید.
۳. در خصوص نامه‌های شماره ۳۶۲۱۰۲/۱۱/۷۰ مورخ ۲۷/۰۵/۹۷ و ۳۶۴۴۴۸ مورخ ۰۲/۱۱/۹۷ و اقدامات حقوقی جهت بازگشت سهام شهرداری همدان (سازمان عمران) با توجه به پیگیری‌های فراوان شورای اسلامی شهر طی مدت زمان تصدی جنابعالی، علت عدم ارسال نظریات کارشناس خط به این شورا چه بوده است؟ ( در این مورد نامه شماره ۹۸۱۱۱۶۴۴۰۰۰۵ مورخه ۰۶/۱۱/۹۸ به شهرداری ارسال شده است).
۴. طبق پیشنهادات شهرداری در لیست پروژه‌های عمرانی بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۱ و ۲۰۰/۶۶۸/۲۱۷/۱ تومان اعتبار برای کمک به احداث سایت موزه میدان امام خمینی (ره) توسط شورای اسلامی شهر تصویب شده بود و مقرر گردید شهرداری نسبت به احداث پروژه مذکور اقدام نماید، لیکن متاسفانه طی سال‌های فوق هیچگونه هزینه‌ای بابت احداث پروژه مذکور بعمل نیامده و در سال ۹۸ بدون هماهنگی با شورای اسلامی شهر اجرای پروژه از محل اعتبارات دولتی به اداره کل راه و شهرسازی محول شده که با صرف‌نظر از اتلاف وقت ایجاد شده ناشی از عدم اجرای به موقع پروژه مذکور و تبعات سوء اجتماعی بوجود آمده به جهت اینکه پروژه در مکانی از فضای معابر شهری متعلق به شهرداری محصور شده، شایسته است به موارد ذیل پاسخ دهید.
الف) آیا در ارتباط با واگذاری پروژه به اداره کل راه وشهرسازی تفاهمنامه‌ای تنظیم و مبادله شده که در آن با توجه به اعتبار مورد نیاز و طول مدت زمان اجرای پروژه تعهدات طرفین مشخص شده باشد تا چنانچه به هر دلیل تأخیری از بابت سوء مدیریت در اجرای پروژه بروز نماید مسئولین متولی پاسخگوی افکار عمومی باشند؟
ب) برآورد ریالی کلی و مطالعات اولیه و نقشه‌های اجرای تهیه و تدوین شده است؟ و بطور خلاصه اعتبار تکمیلی پروژه چقدر است و آیا اداره کل راه و شهرسازی متعهد به تأمین کلیه اعتبارات تکمیلی پروژه می‌باشد و نقش شهرداری در این رابطه چیست؟ و چگونه پاسخگوی این میزان تأخیر در اجرای پروژه به افکار عمومی و اعضای شورای اسلامی شهر می‌باشید؟ زیرا از شواهد امر پیداست که این پروژه نیاز به خریدهای ارزی و مصالح خارجی ندارد علت تأخیر و وقفه چیست؟
ج) با توجه به اینکه پروژه درمحدوده‌ای به وسعت ۱۲۵۰ متر مربع از فضای مرکزی میدان امام خمینی (ره) دارای زیر بنایی با مساحت ۵۰۰ متر مربع ساختمان موزه می‌باشد و پروژه در مرداد ماه سال ۹۸ فی مابین پیمانکار و اداره کل راه و شهرسازی قرارداد ۶ ماهه به ارزش دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان منعقد شده و تاکنون حداکثر یک میلیارد تومان هزینه شده است و بیشتر از این رقم پروژه تخصیص نداشته و بدون اینکه پروژه دارای پیشرفت فیزیکی مطلوبی باشد اعلام نمائید بابت تأمین الباقی اعتبار مورد نیاز چه پیگیری‌هایی بعمل آورده‌اید و پس از این همه اتلاف وقت تاریخ دقیق اتمام و بهره برداری از پروژه را نیز سریعاً به این شورا اعلام نمائید.
۵. از سویی دیگر شورای اسلامی شهر همدان در جلسات متعدد شورا به شهرداری اعلام نموده که پاکات مربوط به پروژه تقاطع غیر همسطح غدیر را با توجه به مشکلات مالی شهرداری و نیز ناتمام ماندن چندین پروژه مهم از جمله تقاطع غیر همسطح سردار همدانی باز ننموده و شروع به کار ننموده است، ولیکن حضرتعالی به این نظریه شورا توجهی ننموده‌اید و اقدام به بازگشایی پاکات و شروع پروژه نمودیدکه این امر باعث تأخیر بیشتر در اجرای پروژه سردار همدانی و سایر پروژه‌های اولویت دار شهر از جمله پارکینگ طبقانی آقاجانی بیگ و عدم خرید دیتا سنتر مورد نیاز پروژه‌های فناری اطلاعات شهرداری گردید، که این مهم به دلیل تعلل شهرداری در خرید دیتا سنتر و عدم پیشرفت پروژه متناسب با برنامه زمان‌بندی بودجه مورد نیاز خرید دیتا سنتر در سال ۹۸ مبلغی بالغ بر ۵/۱ میلیارد تومان بود که باعث افزایش این مبلغ به ۸ میلیارد تومان شد که عدم توجه به اولویت‌ها در اجرای پروژه‌ها توسط جنابعالی عامل این موضوع و ایجاد ضرر مادی و معنوی به مردم شده است توضیحات خود را ارائه دهید.
۶. با توجه به مخالفت شورای اسلامی شهر همدان در خصوص الحاق روستاهای سه گانه به شهر همدان تا زمان ارائه دلائل توجیهی و کارشناسی معایب و مزایای این طرح به شورا متأسفانه حضرتعالی در جلسات مربوط به این مصوبه اعلام آمادگی جهت تحویل‌گیری روستاها ونیز جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق گردیدید ولی متأسفانه در چندین مرحله بازدید توسط کارشناسان شورا و اعضای شورا شاهد ساخت و ساز غیر مجاز در بر بلوار امام خمینی بودیم متأسفانه شواهد دال بر هدایت شهرداری در جهت ساخت و ساز غیر مجاز را دارد و حال سؤال این است که چرا شهرداری که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون موظف به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز می‌باشد خود مشوق ساخت و ساز غیر مجاز شده و علیرغم اینکه این مورد به شهرداری تذکر داده شد متأسفانه این روند همچنان بعد از تعطیلات نوروز نیز ادامه داشته است؟
۷. متأسفانه شهرداری همدان علیرغم تذکرات و درخواست‌های شورا مبنی بر تدوین فرآیندی جهت نحوه بکارگیری نیروها در شهرداری خارج از ضوابط اداری اقدام به بکارگیری تعدادی نیرو در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف خود نموده است علیرغم اینکه حضور تعداد افرادی که از سنوات گذشته در شهرداری کار می‌کرده‌اند هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، دلیل بکارگیری این افراد خارج از ضوابط را توضیح بفرمائید.
۸. علیرغم پیگیری اعضای کمیسیون ماده صد طی ۱۸ ماه، هیچ‌گونه اراده‌ای جهت پیگیری روند تخلفات ساختمانی یکی از مجموعه‌های اقامتی پذیرایی جهت احقاق حقوق عامه مردم همدان وجود نداشته و ندارد (با وجود اینکه دادستانی هم جهت ورود به این مجموعه اقامتی برای انجام کارشناسی‌های مربوط دستور قضایی صادر نموده است).
۹. علت عدم پرداخت ۵ درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض نوسازی که توسط مردم پرداخت شده است، از ابتدای پذیرش مسئولیت جنابعالی در شهرداری همدان مبلغی بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان چیست؟ زیرا عدم واریز مبلغ مزبور به حساب آموزش و پرورش در حکم تضییع حقوق بیت المال محسوب می‌شود و باقی ماندن آن در حساب شهرداری بعنوان اضافه دریافتی از شهروندان نیز خلاف قانون و جرم محسوب می‌گردد.
۱۰.در خصوص املاک ذیل و تخلفات صورت گرفته سئوالات متعدد مطرح است:
الف) جهت پلاک ثبتی تفکیک شده از پلاک ثبتی شماره ۵۶/۱۰ که دو قطعه باغ بوده چرا بدون انجام تجمیع و اخذ سند تک برگ، پروانه ساختمانی صادر شده است؟ (ملکی که تاکنون هیچ‌گونه تجمیعی راجع به آن صورت نگرفته و صرفاً با اخذ تعهد از مالک پروانه صادر شده است که مبلغی بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ تومان بر مبنای تعرفه سال ۹۸ بابت تجمیع اخذ نشده است.)
ب) در رابطه با پلاک ثبتی ۵۷۳۵۸/۱۰ و ۱۳۳۸۴/۶۰۹۳/۱۳۹/۱۰ در بلوار بعثت که از طریق دادگاه رأیی مبنی بر مسکونی بودن کاربری ملک اخذ نموده است، چرا بدون اخذ هر گونه عوارض تغییر کاربری و تفکیک (انجام تشریفات ماده ۱۰۱) جواب نقل‌وانتقالات صادر و ملک منتقل گردیده است؟ (که مبلغ قریب به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان می‌باشد)
۱۱.با توجه به نامه شماره ۵۲۸۵/۱۱/۱۰ مورخ ۲۷/۰۳/۹۸ شهرداری همدان در مورد خرید ۱۷ دستگاه اتوبوس شرکت واحد از شرکت اکیادوویچ تبریز موارد ذیل را پاسخ دهید:
الف) آیا تاکنون شرکت آکیادوویچ نسبت به تحویل کل اتوبوس‌های مورد قرارداد (۴۶۵۰ مورخ ۱۴/۰۴/۹۶) به شهرداری همدان اقدام نموده است؟
ب) چنانچه پاسخ سؤال بند الف منفی می‌باشد توضیح دهید آیا بر اساس بند ۱/۲ از مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۰۴/۰۴/۹۸ شورای اسلامی شهر مبنی بر پیگیری موضوع از طریق مراجع محترم قضایی و الزام شرکت آکیادوویچ به انجام مفاد قرارداد جهت تحویل اتوبوس‌های خریداری شده چه اقدامی توسط شهرداری انجام شده است؟
ج) در صورتیکه هیچ‌یک از موارد بندهای الف و ب را انجام نداده‌اید علت را توضیح دهید ضمناً با عنایت به بند ۵ نامه صدرالذکر مبنی بر تعیین قیمت هر دستگاه اتوبوس به ارزش دومیلیارد تومان که جمعاً بابت ۷ دستگاه اتوبوس باقی‌مانده از قرارداد چهارده میلیارد تومان ارزیابی شده، شما این میزان اعتبار مورد نیاز خسارت وارده به شهرداری را جهت تأمین و تحویل اتوبوس‌های فوق الذکر را چگونه تهیه و جبران خواهید نمود؟
د) مدت و مهلت تعیین شده در قرارداد اولیه جهت تحویل کل اتوبوس‌ها چند ماه بوده آیا مهلت تعیین شده سپری شده یا خیر؟
۱۲. بر اساس بند ج مصوب شماره ۳۶۴۱۹۲/۹/۷۰ مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر در پاسخ به درخواست شماره ۱۳۵۹۹/۱۱/۱۰ مورخ ۰۲/۱۱/۹۶ شهرداری مبنی بر تقاضای تفویض اختیار خرید و فروش اموال غیر منقول تا سقف ۱ میلیارد تومان به شخص شهردار لذا بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۸ هر گونه خرید و فروش و انجام معامله املاک و اموال غیر منقول بیشتر از مبلغ مصوبه بدون اخذ مجوز شورای شهر خلاف قانون بوده که در موارد متعدد متأسفانه این مهم از سوی جنابعالی رعایت نشده، از جمله موضوع فروش قطعه زمین سهم شهرداری از تفکیک‌های پلاک ثبتی ۲۰۶۲۷/۱ واقع در خیابان پرستار که از مصادیق اقدام غیر قانونی به شمار می‌رود لذا لازم است توضیح دهید.
الف) علت عدم اخذ مجوز در اینگونه موارد چه بوده و در موارد مشابه چه توضیحی دارید؟
ب) با عنایت به اینکه درآمد حاصل از فروش ملک فوق و همچنین املاکی که در محدوده ۹۶ هکتاری وجود داشته باشد می‌بایست جهت تملک املاک واقع در پارک ۴۸ هکتاری هزینه شود میزان درآمد حاصل از فروش ملک موصوف چقدر بوده و هزینه‌کرد آن در چه محلی مصرف شده است؟
۱۳.نظر به اینکه شورای اسلامی شهر در بند ۲/۱ مصوبه شماره ۳۷ مورخ ۲۷/۰۵/۹۸ در پاسخ به درخواست شماره ۹۷۵۰/۱۱/۱۰ مورخ ۲۷/۰۵/۹۸ شهرداری با پرداخت پانصد میلیون تومان بابت هزینه‌های برگزاری همایش جهانی جاده ابریشم موافقت نموده، شایسته است لیست کاملی از هزینه‌های انجام شده را ارائه دهید و همچنین علت افزایش هزینه‌کرد بیش از مبلغ مصوبه را نیز توضیح دهید.
۱۴.علیرغم تأکیدات مکرر شورا در جهت تسریع در ایجاد زیر ساخت‌های لازم مانند (خرید دیتا سنتر، احداث ساختمان بایگانی الکترونیکی و اسکن الکترونیکی پرونده‌های شهرداری و ایجاد سایت مخصوص سیستم یکپارچه در مناطق) پروژه سیستم یکپارچه نوسازی و شهرسازی شهر همدان طی مکاتبات متعدد و حضوری و نیز ارائه برنامه زمان‌بندی جهت اجرای پروژه متأسفانه ایجاد زیرساخت‌های ذکر شده از برنامه زمان‌بندی عقب بوده و هنوز امکان اجرای پروژه در منطقه ۲ وجود ندارد و منطقه ۳ نیز بسیار عقب‌تر از برنامه زمان‌بندی و مناطق ۱ و ۴ نیز تازه با پیمانکار قرارداد منعقد گردیده است و عملاً پروژه هنوز به برنامه زمان‌بندی نرسیده فلذا ضروری است در خصوص این مدت تأخیر توضیحات را ارائه و تاریخ دقیق بهره‌برداری از سیستم نوسازی و شهرسازی را در تمام مناطق اعلام فرمایید.
۱۵.با توجه به اینکه سیستم دبیرخانه جدید شهرداری قادر به اتصال به دیتا بیس سیستم قدیم (سینا) نمی‌باشد و با توجه به اهمیت و ارزش مادی و ئمعنوی اطلاعات موجود در سیستم دبیرخانه قدیم، که احتمال آسیب دیدن و آر بین رفتن اطلاعات به هر دلیل وحود دارد اقدامات شهرداری تاکنون با وجود پیگیری‌های شورای اسلامی شهر در این خصوص (نامه شماره ۹۸۰۹۲۵۳۰۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۹/۹۸ و بند ۴۵ نامه شماره ۹۹۰۱۲۷۲۱۵۴ مورخ ۲۷/۰۱/۹۹) چه بوده است؟
۱۶.با توجه به اینکه مهلت قرارداد شماره ۱۱۳۵۴ مورخ ۱۶/۰۹/۹۴ در ارتباط با احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید همدانی (شامل محور اصلی سطح دو، چپ گرد سطح سه و دو مورد یوترن، منظور دوربرگردان‌های شرقی و غربی پروژه) در سال ۱۳۹۷ به اتمام رسیده و علیرغم حذف یوترن (دور برگردان) بلوار بدیع الزمان، متأسفانه پروژه هنوز تکمیل نشده و به رغم وعده جنابعالی مبنی بر افتتاح پل اصلی در شهریور ماه سال ۹۸ آن هم محقق نشد و از آن‌جایی‌که اجرا و تکمیل کل پروژه طی دو سال متوالی ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ بعنوان اولویت سیاست‌گذاری بودجه عمرانی شورای اسلامی شهر به شما تأکید شده بود لیکن با عنایت به تنگناهای اقتصادی، جنابعالی توجهی به سیاست‌های مؤکد شورای اسلامی شهر ننموده و بر خلاف تذکر شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم شروع پروژه‌های جدید و همچنین بر خلاف انتظارات شهروندان محترم نسبت به آغاز پروژه تقاطع غدیر و پروژه پیاده راه‌سازی ضلع شمالی بلوار ارم و سایر پروژه‌های جدید بدون توجه به اولویت‌های تعیین شده در بودجه ابلاغی به آن شهرداری اقدام نمودید ، لذا باید یادآور شد که در این بی‌تدبیری حضرتعالی علاوه بر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجرای پروژه‌های صدرالذکر باعث عدم پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه‌های یاد شده و به تأخیر افتادن تعهدات جنابعالی در تحویل به موقع پروژه‌ها به شهروندان شده است بطوریکه مبلغ اولیه مندرج در قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴۲ تومان بوده که پیش‌بینی می‌گردد فقط اجرای پل اصلی و چپ‌گرد آن با رقمی حدود ۸۰ میلیارد تومان به اتمام برسد آن هم بدون تعیین زمان قطعی و دقیق پروژه، مع‌الوصف صرف‌نظر از مطالب فوق‌الذکر لازم است در خصوص عدم توجه به اولویت‌ها و تأکیدات و سیاست‌گذاری‌های شورای اسلامی شهر در تصویب بودجه سنوات ۹۷ و ۹۸ و همچنین اعلام حداقل زمان ممکن برای افتتاح پل اصلی و چپ‌گرد آن در سال‌جاری و همینطور مبلغ نهایی پروژه تقاطع غیر همسطح سردار همدانی توضبحات خود را به این شورا اعلام نمایید.
۱۷. با توجه به وضعیت نا مساعد اقتصادی و تأثیر آن بر نحوه عملکرد شهرداری، لطفاً میزان دقیق کل دیون بوجود آمده تا این تاریخ اعم از دیون عمرانی و جاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تفکیک به این شورا اعلام نمایید.
۱۸.با توجه به اینکه پروژه سینا یکی از پروژه‌های مهم شهرداری است که به منظور درآمدزایی در زمان حضور حضرتعالی به عنوان مدیر عامل سازمان عمران شروع شد و اکثر مغازه‌های آن نیز پیش فروش گردید در حال حاضر حدود ۸ ماه است که پروژه تعطیل و بلاتکلیف مانده است و فاقد پیمانکار است و این در صورتیکه ماهیانه حدود ۲۴۰ میلیون تومان بابت ضرر و زیان به خریداران پرداخت می‌گردد و این تأخیر در زمان تصدی مسئولیت حضرتعالی که انتظار می‌رفت به دلیل اطلاع شما از پروژه در اولویت کار شما قرار گیرد متأسفانه پیشرفت قابل قبولی نداشته و ظرف این مدت مبلغی حدود ۳ میلیارد تومان بابت تأخیر از سازمان عمران پرداخت شده که جزو ضررهای جبران ناپذیر این پروژه است و لازم است توضیح دهید چه برنامه و راهکاری بابت جبران خسارت دارید؟
۱۹.از آنجا که هر گونه واگذاری املاک شهرداری و اجاره‌ها بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها لازم است به تصویب شورا برسد علیرغم گذشت بیش از ۲ سال از زمان تصدی شما در شهرداری متأسفانه تاکنون اجاره بهای کانکس‌های بانک شهر مستقر در معابر هنوز به نتیجه نرسیده که ماهیانه مبلغی حدود۳۰۰ میلیون تومان از بودجه شهرداری وصول نگردیده است، در خصوص تعلل در این مورد توضیحات لازم را بفرمایید.
۲۰.تعداد پیمانکاران به کار گرفته شده، تعداد قراردادهای منعقده، تعداد و میزان اقلام خریداری شده توسط شهرداری، تعداد و میزان عملیات اجرایی – امانی توسط اکیپ‌های امانی شهرداری، مدت زمان اجرای کل پروژه و نهایتاً کل هزینه‌کرد شهرداری در پروژه پیاده‌سازی بلوار ارم با ذکر میزان بودجه مصوب یا اصلاحیه را به این شورا اعلام نموده با بیان توضیحات مشروح پیرامون دست‌آوردهای اجرای پروژه در نوع عملکرد قبل و بعد از اجرای پروژه در آن محل چه بوده است؟
۲۱.لطفاً ضمن بررسی توضیح دهید پروژه‌های ذیل در شهرداری منطقه ۳ از محل کدام ردیف بودجه مصوب و بدون عقد قرارداد با پیمانکار هم اکنون در حال اجرا می‌باشد.
الف) آب نمای میدان کبوتر شهرک شهید مدنی با بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه؟
ب) احداث ساختمان اداری ناحیه دو منطقه ۳ واقع در قطعات زمینی شهری که بطور کاملاً غیر اصولی و بدون رعایت آئین‌نامه ۲۸۰۰ با اجرای طاق ضربی با بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه؟
ج) علیرغم اینکه عملیات احداث ساختمان توسعه فناوری توسط پیمانکار اولیه به اتمام رسیده لیکن منطقه با بکار گیری پیمانکار ثانویه نسبت به اجرای اضافه کاری در ساختمان توسعه فن آوری و همچنین تعمیرات و تغییرات اساسی در ساختمان اداری منطقه ۳ با بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه؟
در خاتمه یادآور می‌گردد با عنایت به اینکه سؤالات مطروحه تبعات مالی بیش از ۸۰ میلیارد تومان را بر دارد پاسخگویی به کلیه سؤالات الزاماً می‌بایست به همراه مستندات مکتوب باشد، بدیهی است در صورت عدم ارائه مستندات کافی مراتب مجدداً قابل پیگیری می‌باشد چرا که این میزان خسارت وارده به بودجه شهرداری و منافع مادی و معنوی شهروندان قابل قبول نمی‌باشد.

 

پایان/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *