صورت‌جلسه شماره ۸۲

صورت‌جلسه شماره ۸۲

هشتادودومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۰ / ۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲۱/۱۱/۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
نامه ها. طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– طرح شماره ۱۱۳۹۹۲۲۰۳ مورخه ۱۶/۱۱/۹۹ تعدادی از اعضای محترم شورا در مورد انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیک ساختمان های ویژه در سطح شهر همدان وتهیه شرح خدمات مرتبط با موضوع بشرح ذیل مطرح شد :
با احترام؛ طرح ذیل که در جلسه شماره ۳۳ مورخ ۰۹/ ۱۱ / ۱۳۹۹ کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک مطرح و به تصویب رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
عنوان: انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی ساختمانهای ویژه در سطح شهر همدان و تهیه شرح خدمات مرتبط با موضوع .
مقدمه توجیهی: سفرهای تولید و جذب شده به واسطه احداث ساختمانها در شهرها، موجب بروز مشکلات ترافیکی در معابر نظیر عدم تناسب بین عملکرد کاربریها با شبکه معابر، نامتناسب بودن دسترسی ها و شبکه معابر پیرامونی، ایجاد گرههای ترافیکی و دیگر مسائلی از این دست می شود. به همین دلیل لازم است به ساختمانها به عنوان بخشی از کاربری های شهری، از منظر یک ساختگاه ترافیکی که تولید و جذب سفر جدیدی را در محدوده ایجاد می کنند، توجه شود، تا با توجه به نیازها و محدودیتها، ملاحظات لازم در دوره بهره برداری در طراحی ترافیکی آنها لحاظ گردد و در صورت لزوم تسهیلات جدید در شبکه معابر بلافصل ساختمانها منظور و یا تغییراتی در کاربریها و یا اجزای ساختمان و محوطه آن اعمال شود. در غیر این صورت اجزای ساختمان و شبکه معابر اطراف ممکن است کشش اثرات ترافیکی مستحدثات جدید را نداشته و عملکرد آنها با اثرات نامطلوبی همراه باشد. این اثرات میتواند هم در مورد وسایل نقلیه و هم در مورد افراد و عابرین پیاده مصداق داشته باشد. از سوی دیگر معضلات و محدودیت های ایجاد شده در ترافیک عبوری از معابر پیرامون ساختمان در حین ساخت نیز نیازمند مدیریت ترافیک و در نظر گرفتن تمهیدات ایمنی ترافیک است. لذا مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان نیز با بررسی ضرورت و اهداف تدوین مقررات ملی ساختمان در بخش مهندسی ترافیک و پس از شناسایی مشکلات و آسیب های وضعیت موجود ساخت وساز مبتنی بر اظهارات صاحب نظران تدوین گردیده تا بر اساس مشکلات احصاء شده (مشکلات ساخت و ساز در هر سه مرحله صدور مجوز، حین ساخت و دوره بهره برداری، نظیر تغییر کاربریها، ارتباطات بین سازمانها و نهادها، تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محدوده بلافصل کارگاه و …) الزاماتی در جهت رفع این مشکلات گردآوری نماید.
متن: هدف از طرح و بررسی این مبحث، تعیین ضوابط و مقررات ترافیکی مرتبط با ساختمانها و شبکه معابر بلافصل اطراف ساختمان و در مدخلهای ساختمان است. به گونه ای که الزامات ترافیکی در طراحی ساختمان به نحوی مطلوب رعایت شود و نیز اثرات احداث ساختمانها در حین ساخت و در دوره بهره برداری به حداقل ممکن کاهش یابد. در این طرح، ضوابط مرتبط با دسترسی وسایل نقلیه و عابرین پیاده به ساختمان، مدیریت ترافیکی شبکه معابر بلافصل کارگاه و اصول اثرسنجی ارائه خواهدشد. لازم به ذکر می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان در ارتباط با ساختمانهای مشمول خدمات مهندسی الزامی است همچنین سایر عملیاتهای عمرانی و ابنیه شهری مانند پلها، -۱- ترافیک (مطابق با بند ۲۳۴) تونلها و حفاریهای تاسیسات شهری مشمول مقررات این مبحث نمیشوند ولی رعایت آنها به صورت غیر الزامی توصیه میشود. همراه با مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان باید ضوابط کلیه مباحث ملی ساختمان رعایت شوند. در این راستا روند صدور مجوزها، چگونگی حفاظت ساختمان در برابر آتشسوزی، الزامات عمومی ساختمان، الزامات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرای ساختمانها، الزامات علائم و تابلوها و پدافند غیرعامل به ترتیب مربوط به مباحث دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، پانزدهم و بیستم مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت میباشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه ضروری است که شهرداری همدان حداقل می بایست نسبت به انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی ساختمانهای ویژه در سطح شهر همدان و تهیه شرح خدمات مرتبط با موضوع را در اسرع وقت و با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و به انجام رساند .
نتیجه رای گیری ( مصوبه شورا ) : با اکثریت آرا تصویب و موافقت شد .

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *