صورت‌جلسه شماره ۸۳

صورت‌جلسه شماره ۸۳

هشتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۰/۸ روز یک شنبه مورخه ۲۶/۱۱/۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
نامه ها. طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– لایحه شماره ۹۹۱۱۰۶۸۸۲۰۵ مورخه ۰۶/۱۱/۹۹ شهرداری در مورد اصلاحیه، متمم بودجه سال ۹۹ بشرح ذیل مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
پیرو جلسه شماره ۹ کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر مورخ ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۹ مبنی بر ارائه اصلاحیه و متمم بودجه سال ۱۳۹۹ مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری به صورت موردی و با عنایت به ارسال اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۳۹۹ به تفکیک مناطق و سازمانها در مکاتبات قبلی و بررسی آنها در کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر، به پیوست فایل تلفیق شده اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان جهت بهره برداری به حضور ارسال می گردد.
نتیجه رای گیری ( مصوبه شورا ) : با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها اصلاحیه – متمم بودجه سال ۹۹ شهرداری همدان با جمع مبالغ ۰۰۰/۰۰۳/۰۱۹/۱۲ هزار ریال و در مصارف هزینه های عمومی ۰۲۱/۱۶۰/۷۲۹/۴ هزار ریال ماموریت های عمرانی ۵۲۶/۲۰۹/۶۶۲/۶ هزار ریال پرداخت بدهی های قطعی شده ۴۵۳/۶۳۳/۶۲۷ هزار ریال به تصویب رسید.
(تعداد۱ برگ تصویر ضمیمه می باشد )
– لایحه شماره ۹۹۱۱۲۵۹۴۰۱۲ مورخه ۲۵/۱۱/۹۹ شهرداری در مورد تقسیط عوارض پروانه ساختمانی بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری : احتراما،با عنایت به تبصره ذیل ماده چهار آیین نامه تقسیط شهرداری همدان مصوب آن شورای محترم به شماره ۹۹۰۳۲۹۲۰۵۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ و در جهت جلوگیری از تجمع مودیان در روز های پایانی سال جاری با توجه به شرایط عمومی کشور، پیشنهادات این شهرداری به شرح ذیل جهت عوارض پروانه ساختمانی به حضور ارسال می گردد.خواهشمند است با استناد به بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱و اصلاحات بعدی آن و نیز با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ،دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه امر به ابلاغ گردد.
-مالکینی که نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ و با در دست داشتن پیش نویس پروانه ساختمانی که به تایید معاونت شهرسازی رسیده باشد اقدام نمایند، در صورت پرداخت ۷۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی به صورت نقدی و یکجا می توانند الباقی (۳۰ درصد) را تا تاریخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ و قبل از صدور دفترچه پروانه ساختمانی به صورت نقدی پرداخت نمایند.
ب-مالکینی که نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و با در دست داشتن پیش نویس پروانه ساختمانی که به تایید معاونت شهرسازی رسیده باشد اقدام نمایند، در صورت پرداخت ۸۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی به صورت نقدی و یکجا می توانند الباقی (۲۰ درصد) را تا تاریخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ و قبل از صدور دفترچه پروانه ساختمانی به صورت نقدی پرداخت نمایند.
ج-تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه تقسیط فوق الاشاره مشمول بندهای فوق (الف و ب) نگردد.
د- در صورت عدم پرداخت الباقی عوارض تا تاریخ مقرر(۱ / ۴ / ۱۴۰۰ جهت بند های الف و ب) ضمن اعمال ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ ،عوارض باقیمانده بر اساس تعرفه روز محاسبه می گردد.
نتیجه رای گیری ( مصوبه شورا ) : با نامه شهرداری بشرح فوق موافقت شد
– لایحه شماره ۹۹۱۰۱۰۸۰۵۹۲ مورخه ۱۰/۱۰/۹۹ در مورد هزینه انجام آماده سازی و ۳۶۰۰۰ هکتاری خضر بشرح ذیل مطرح شد
متن لایحه شهرداری : موضوع :هزینه انجام آماده سازی، تسطیح، زیرسازی، جدولگذاری و ایجاد شبکه آب و فاضلاب اراضی ۳۶ هکتاری خضر استنادات قانونی: صورتجلسه شماره ۷۹۳۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۲ با مالکین اراضی ۳۶ هکتاری خضربا عنایت به بند ۸ صورتجلسه شماره ۷۹۳۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۲ با مالکین اراضی ۳۶ هکتاری خضر، انجام آماده سازی، تسطیح، زیرسازی، جدولگذاری و ایجاد شبکه آب و فاضلاب قدرالسهم مالکین اراضی مذکور به عهده ایشان می باشد که به استناد نامه شماره ۸۳۷۳۱ / ۳ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶، هزینه آماده سازی طبق برآورد سال ۱۳۹۲ برابر با ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه ۲۰۰ متری که با احتساب ۵۰ درصد تخفیف مقرر گردید مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در هنگام تحویل قطعات تفکیکی پس از اتمام عملیات انتقال سند مالکین به نام شهرداری و تجمیع و تفکیک قطعات اخذ گردد. حالیه نظر به نامه شماره ۹۹۱۰۱۵۸۲۰۵۴ مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹ واحد درآمد هزینه آماده سازی طبق تعرفه سال ۱۳۹۹ برای قطعات تفکیکی مقادیر مختلف از ۱۶،۸۰۰،۰۰۰ تا ۲۰۸،۸۸۰،۰۰۰ ریال محاسبه و اعلام شده است. لطفا دستور فرمایید موضوع بررسی و در خصوص نحوه محاسبه و وصول هزینه آماده سازی طبق مبلغ اعلامی و یا محاسبه بر اساس قیمت روز اعلام نظر فرمایید.
نتیجه رای گیری ( مصوبه شورا ) باشهرداری مبنی بر اخذ چهارمیلیون تومان بابت هزینه آماده سازی موافقت شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *