صورت‌جلسه شماره ۸۵

صورت‌جلسه شماره ۸۵

هشتادو پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (هشتمین جلسه در سال ۱۴۰۱) در اولین سال دوره ششم ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۷/ ۱۶ روز دو شنبه مورخه ۰۵ /۰۲/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
— نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۳۲۱۹۰۰۶مورخه ۲۳ /۰۱/ ۱۴۰۱ شهرداری در خصوص واگذاری یک قطعه زمین تحت عنوان شارع متروکه بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : نظر به اینکه شهرداری همدان قصد واگذاری یک قطعه زمین تحت عنوان شارع متروکه به مساحت ۰۴ / ۲ مترمربع جنب ملکی آقای محمد ذاکریان جهت الحاق به پلاک ثبتی ۸۱۱۳ فرعی از یک اصلی تفکیک و مجزی شده از پلاک های ثبتی ۱۷۳۷ و ۷۰۷ و ۸۰۳۰ اصلی حومه بخش سه واقع در خیابان پاسداران – کوچه حسنی حلم – نبش عارف که برابر کارشناسی سه نفره به شماره ثبت دبیرخانه ۱۰۱۱۴۰۲۲۸۷مـــورخ ۱۷/ ۰۱/ ۱۴۰۱که به ارزش مبلغ ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۳۴۶ ریال ( سیصد و چهل و شش میلیون و هشتصد هزار ریال) برآورده گردیده به نامبرده را دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور مجوز فروش اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را به این شهرداری ابلاغ فرمایند وبه پیوست کروکی و نقشه هوایی وکارشناسی به حضور ارسال می گردد.درضمن قطعه زمین موصوف با توجه به مدارک ارسالی قابلیت ساخت به صورت مجزا را ندارد و صرفا جهت الحاق به پلاک ثبتی مذکورمی باشد
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۰۲۲۰۴۸۱۰ مورخه ۲/۱۲/ ۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
باتوجه به دستورالعمل جدید در تشکیل کمیته سیما ومنظر شهری شهرداری همدان خواهشمند است دستور فرمایید نماینده محترم آن حوزه جهت حضور در جلسات پیشرو از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در روزهای یک شنبه به کمیته مذکور (به مدت یک سال ) به این معاونت معرفی گردند.
مصوبه شورا : جناب آقای صفری افلاکی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر همدان انتخاب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *