صورت‌جلسه شماره ۹

صورت‌جلسه شماره ۹

نهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (به شماره ۱۱۳ در سامانه پایش ….) با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای سید مسعود عسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۵/۸ روز یکشنبه مورخه ۰۹/۰۳/۱۴۰۰در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
– طرح ها ، لوایح و نامه های مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۳۰۳۱۲۳۱۱ مورخه ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری : ضمن پیوست نامه شماره ۰۰۱۷۴۴ / ۴۱ / ۹۵۳۵ مورخ ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ فرماندار محترم شهرستان همدان و در اجرای مفاده ماده ۷۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۹۶ خواهشمند است در خصوص تامین غذای انتخابات سال ۱۴۰۰ شهر همدان با رقم تقریبی سیصد و پنجاه میلیون تومان از محل اصلاح بودجه ردیف ۱۲۰۷۰۱ سال ۱۴۰۰ تصمیمات مقتضی اتخاذ و مراتب را ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۲۰۸۱۱۵۳۷۹ مورخه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰ در مورد پروژه تجاری سیحون بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
بازگشت به نامه شماره ۹۹۱۱۱۱۸۹۸۴۶ مورخه ۱۱ / ۱۱ / ۹۹ و پیرو نامه شماره ۹۹۱۱۰۱۸۷۰۴۰ مورخه ۰۱ / ۱۱ / ۹۹ درخصوص پروژه تجاری سیحون واقع در خیابان پاستور، جنب مرکز اورژانس به استحضار میرساند با عنایت به اینکه پروژه مزبور دارای قرارداد شماره ۸۸۵۳ مورخه ۳۰ / ۰۷ / ۹۳ فی مابین شهرداری و مالکین بوده که طبق مفاد آن مالکین تمامی تعهدات خود را طبق قرارداد انجام داده و برای ملک نیز تمامی مراحل قانونی از جمله : الف : رأی کمیسیون ماده پنج مورخه ۱۶ / ۰۹ / ۹۳ به شماره ۴۵۲۶۳۹ ب: رأی کمیسیون ماده صد به شماره ۵۷ / ک / ۱۰۰ مورخه ۱۸ / ۱۲ / ۹۳ ج: مصوبه شورای اسلامی شهر همدان طبق بند ۱۰ / ۲ صورتجلسه شماره ۲۰ مورخه ۲۳ / ۰۳ / ۹۴ د: تایید مهندسین چهارگانه و مجری ذیصلاح و کارشناس رسمی دادگستری درخصوص تایید اصول سه گانه (شهرسازی- فنی عمرانی- بهداشتی) به شماره ۳۰۳۷ / ۹۹ / م مورخه ۱۰ / ۰۳ / ۹۹ را اخذ نمود ه است، حالیه با عنایت به موارد فوق الاشاره و نامه شماره ۳۱۰ / ۱۰۳۸۰ / ۹۰۳۶ مورخه ۲۴ / ۱۲ / ۹۹ دادستان محترم همدان مبنی بر ملاک عمل بودن طرح تفصیلی مصوب شهر همدان، مقتضی است شهرداری محترم نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی و ایفای قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و مالک، اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
مصوبه شورا : با متن مذکور موافقت شد.
– نامه های شماره ۱۴۰۰۰۲۲۴۱۱۹۴۵۳مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۰ شهرداری درمورد پروزه فیبر نوری بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
با عنایت به نیازهای پیش روی شهر در حوزۀ IT و تمهیدات و اقدامات صورت گرفته توسط سازمانهای سرمایه گذاری و فناوری اطلاعات شهرداری در خصوص تدوین بستۀ فنی پروژۀ فیبر نوری و شناسایی سرمایه گذار، همچنین پس از برگزاری فراخوان و طی مراحل قانونی، به پیوست قرارداد سرمایه گذاری جهت استحضار و تایید قبل از امضای طرفین به حضور تقدیم میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید بررسی ها و همکاری های لازم توسط کمیسیون سرمایه گذاری صورت پذیرد.
مصوبه شورا : با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.
– نامه های شماره ۱۴۰۰۰۲۲۱۱۱۹۱۰۶مورخه ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ شهرداری درمورد تخفیف پرداخت نقدی بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۷ / ۰۲ / ۹۴ و در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و همچنین درجهت تشویق شهروندان به ساخت و ساز و به تبع آن رونق فضای کسب و کار و اشتغال در شهر، به مودیانی که تمامی مبلغ عوارض پروانه ساختمانی خود را بصورت نقدی و یکجا از تاریخ ۰۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰ پرداخت نمایند، محاسبه عوارض پروانه ساختمانی آنان با اعمال ضریب ۸۰% جهت انبوه سازان و با اعمال ضریب ۸۵% جهت عموم شهروندان لحاظ گردد.خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ نمایند
مصوبه شورا : با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

– نامه های شماره ۱۴۰۰۰۱۳۰۱۱۲۳۶۵مورخه ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ درمورد مجوز خرید دوچرخه بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری :
با عنایت به بازدید به بعمل آمده از آسایشگاه خیریه حضرت ابوالفضل(ع) که حمایت و نگهداری بیش از ششصد نفر از افراد کم توان ذهنی را عهده دار می باشد و با توجه به محرومیت این افراد از فضاهای تفریحی شهری ، خواهشمند است نسبت به صدور مجوز خرید ۱۰ دستگاه دوچرخه با اختصاص مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۷۰ریال از ردیف اعتباری ۱۵۰۳۰۲ موافقت و امر به ابلاغ فرمائید
مصوبه شورا: با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *