صورت‌جلسه شماره ۹۰

صورت‌جلسه شماره ۹۰

نودومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۰/۸ روزدو شنبه مورخه  ۱۸/۱۲/۹۹  (بطور فوق العاده ) با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:

– طرح ها  لوایح و نامه های مطرح شده در جلسه :

– درادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان وسازمان های وابسته وهمچنین شورای اسلامی شهر موارد باقیمانده ازلایحه شماره ۹۹۱۲۱۰۹۸۹۰۸ مورخه  ۱۰/۱۲/۹۹  شهرداری همدان با حضور معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری وکارشناسان محترم همراه ایشان مطرح شد .

متن لایحه پیشنهادی شهرداری :

با سلام و احترام  با استعانت از خداوند متعال و در پرتو عنایات و توجهات حضرت ولیعصر(عج) و الهام از منویات مقام معظم رهبری و بارویکرد تکمیل پروژه های نیمه تمام، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان ماده واحده آن تقدیم می شود.  خواهشمند است به استناد ماده ۳۸ قانون  شهرداریها، ماده ۲۶ آئین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و بند ۱۲ ماده۷۶ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، لایحه تقدیمی را در شورای اسلامی شهر مطرح و تصمیم شورا را به شهرداری ابلاغ فرمایید. ضمنا آقای حضرت زاده ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان نماینده شهرداری برای ارائه توضیحات لازم معرفی می شود. ماده واحده: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان و سازمانهای وابسته از لحاظ منابع درآمدی شهرداری و کمک های دولت به مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال  (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و از لحاظ مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه ای به مبلغ شش هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال (۶.۵۲۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به مبلغ  هشت هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال  (۸.۹۶۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)  پیشنهاد  می گردد.

در هرمورد رییس محترم کمیسیون برنامه بودجه ومالی شورا توضیحات لازم را ارایه نمود و بعضی از اعضای محترم شورا سوالات وپیشنهادات خود را مطرح کردند و معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی و نیز رییس کمیسیون توضیحات لازم را بیان نمودند . و بعضاْ در مواردی معدود نسبت به اصلاح در اعداد وارقام پیشنهادی در هزینه ها اقدام گردید . وسپس رای گیری الکترونیکی  به عمل آمد :

نتیجه رای گیری (مصوبه شورا ) :

در راستای اجرای بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و…. بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان بشرح ماده واحده زیر مورد موافقت قرار گرفت :

ماده واحده : بودجه عمومی شهرداری همدان (مناطق – واحدهای ستادی – سازمان ها وشورای اسلامی شهر همدان) از حیث منابع تامین اعتبار شامل درآمدها – واگذاری دارایی های سرمایه ای – واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد وغیر نقد بالغ بر شانزده هزار وهشتصد وپنجاه میلیارد  (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۱۶) ریال واز حیث مصارف شامل هزینه ها – تملک دارایی های سرمایه ای وتعهدات قطعی شده سنواتی بالغ بر شانزده هزار وهشتصد وپنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۱۶) ریال مشتمل بر : ۱- اعتبارات هزینه ای : شش هزار ونهصد وسی و دو میلیارد وششصد ونود ودو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۹۲/۹۳۲/۶)  ریال .

۲-         اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای : نه هزار وچهار صد وسی میلیارد وهفتصد ویک میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۱/۴۳۰/۹) ریال .

۳-         تعهدات قطعی شده سنواتی : چهار صد وهشتاد وشش میلیارد وششصد وهفت میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۷/۴۸۶)  ریال می باشد .

همچنین تعداد سی ودو تبصره بشرح پیوست مورد موافقت قرار گرفت .

 

 

پایان/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *