صورت‌جلسه شماره ۹۵

صورت‌جلسه شماره ۹۵

نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (هجدهمین جلسه سال ۱۴۰۱) در اولین سال دوره ششم ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۳۸/۸ روز یکشنبه مورخه ۸ / ۰۳ / ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل بطور فوق العاده تشکیل شد:
الف- نامه ها ، طرح ها ، لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف – طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۴۲۵ مورخه ۲۹/۲/۱۴۰۱ تعدادی از اعضاء با عنوان الزام شهرداری به ارائه ضوابط و شیوه نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح :
عنوان : «الزام شهرداری به ارائه ضوابط و شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در همدان»

– مقدمه توجیهی: ساخت‌وسازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی حائز اهمیت‌اند و فعالیت‌های ساختمانی بخش عمده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند؛ اما یکی از مشکلاتی که در دهه‌های گذشته نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران را در کشور تحت‌الشعاع خـود قرار داده، روند روزافزون ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. در این میان نوع و شدت وقوع تخلف ساختمانی است که آن را تبدیل به معضلی پیچیده و لاینحل یا موضوعی قابل کنترل می‌سازد. این نوع و شدت در هر جامعه با نظام شهری به خصوصیات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نحوه مدیریت شهر وابسته است. تخلف ساختمانی در برخی جنبه‌ها شکل تعدی و تعرض به حقوق عمومی شهروندان به خــود می‌گیرد که از مهم‌ترین آنها تراکم‌ها، کاربری‌ها و پیامدهای آن، تخریب سیمای شهر غیرمجاز، عدم تعادل در توزیع کاربری‌ها و … است.
تخلف ساخت‌وسازها از ضوابط فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی ریشه‌دار و در عین حال در حال گسترش است و با وجود مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شـده، همچنان در شهرها رو به افزایش است. امروزه بسیاری از مراجعین به شهرداری‌ها افرادی هستند که با کمیسیون ماده ۱۰۰ سروکار دارند. احداث بنای بدون پروانه، احداث بنای مغایر با پروانه ساخت، پیش زدگی در حیاط، کسری پارکینگ، تفکیک فیزیکی بنا، مشرفیت (تــراس، پنجره و…)، پله گذاری در گذرهای عمومی، نصب آسانسور غیرمجاز، تصرف گذر، تصرف فضای مشاعی، احداث پله در حیاط، احداث درب به فضای مشاعی، اجرای نما برخلاف ضوابط شهرسازی، تبدیل غیرمجاز یک کاربری به کاربری دیگر و … از جمله اشکال تخلفات ساختمانی مطرح و بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست.
با توجه به نتایج بررسی‌ها علل تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور، عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی متعدد موجب وقوع تخلفات شده است. استمرار قانون‌گریزی و ستیز با مقررات آمره در نهادهای اجتماعی جوامع به تدریج به‌عنوان یک باور عمومی مورد قبول افراد واقع می‌شود. شیوه عملکرد و برخورد نهادهای مدیریت شهری به‌ویژه شهرداری‌ها نیز در بروز تخلفات ساختمانی تأثیرگذار است. تشریفات طولانی، اعمال سلیقه‌ها و عدم وحدت رویه در این زمینه و تفاوت و حتی تغییر سلیقه‌ها بــا تغییر مدیریت‌ها، باعث سردرگمی متقاضیان اخذ پروانه و در مجموع موجب دلسردی ارباب‌رجوع از شهرداری‌ها خواهد شد. به عبارتی بخشی از توسعه ساخت‌وساز غیرمجاز و غیرقانونی در محدوده شهرها را می‌توان نتیجه اقدامات مدیریت شهری دانست.
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، شورای اسلامی شهر همدان اقدام به تهیه و تصویب طرح «الزام شهرداری به ارائه ضوابط و شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در همدان» به شرح زیر نموده است.

– استنادات قانونی:
۱- بندهای ۲، ۳ و ۲۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۹۶)
۲- مفاد ماده یک‌صدم قانون شهرداری‌ها و تبصره¬های ذیل آن

– متن ماده واحده: به‌منظور ساماندهی و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، عملیات مغایر با مفاد پروانه ساخت و مدیریت پرونده¬های وارده به کمیسیون‌های ماده صد مناطق، شهرداری همدان موظف است ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین نظامنامه اجرایی شامل ضوابط و شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در شهر همدان با لحاظ شاخص‌های ذیل اقدام نماید:
۱- هماهنگی در برخورد و مواجهه با پرونده‌های مشابه در سطح مناطق چهارگانه و تلاش برای ایجاد فرآیند واحد در تشکیل پرونده، دریافت مدارک، صدور رأی‌های واحد در سطح کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مناطق بدوی و تجدیدنظر و …
۲- مدیریت منسجم و هماهنگ و سازمان‌دهی وظایف مأموران کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در شهر همدان و فراهم آوردن زمینه آموزش مأموران مذکور جهت انجام بهینه وظایف نظارتی خود
۳- ضوابط انضباطی چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد مأموران اداره کنترل و نظارت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری همدان
۴- استفاده از کلیه ابزارهای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی به‌منظور ارتقاء سطح فرهنگ پذیری شهروندان و کاهش تخلفات ساخت‌وساز

مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد.
/الف – طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۵۱۶ مورخه ۸/۳/۱۴۰۱ تعدادی از اعضاء با عنوان الزام شهرداری به ارائه برنامه ساماندهی پرداخت های خرد الکترونیک شهری بشرح زیر مطرح شد.
متن طرح : عنوان: الزام شهرداری به ارائه برنامه ساماندهی پرداختهای خرد الکترونیک شهری
– مقدمه توجیهی: با توجه به ضرورت تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و تسهیل نحوه پرداخت ها همچنین امکان پرداخت سریع و امن و دقیق که نیاز مبرم شهروندان همدانی می باشد و به دلیل درخواست های متعدد از جانب شهروندان و کارکنان شاغل در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله رانندگان تاکسی و وسایط نقلیه، اهمیت توسعه پرداخت های خرد الکترونیک شهری با قید فوریت را دوچدان میکند. در این راستا شهرداری می باید جهت تامین رضایت شهروندان از تمامی ظرفیت ها و تکنولوژیهای موجود جهت تامین بستر مناسب استفاده نماید.
متن ماده واحده : نظر به اهمیت موضوع شهرداری همدان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه برنامه عملیاتی خود را برای تحقق ساماندهی پرداخت های خرد الکترونیک شهری را در جهت تامین رضایت هر چه بیشتر شهروندان از خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی و تسهیل ارئه خدمت رسانی کارکنان شاغل در این حوزه، طبق مذاکرات صورت گرفته در جلسه اخیر کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، به همراه جدول زمانبندی در قالب لایحه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد.
ب- نطق پیش از دستور
۱/ب – جناب آقای علی اکیر نظری رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری در نطق پیش از دستور ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) مطالبی را مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر خلاصه میشود:
– در اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :
۱- تخفیف ۵۰ درصدی بلیط سفر برای ایثارگران و خانواده های شاهد در حال بررسی در هیات وزیران می باشد . …
۲- با تصویب شورا می توان کارت ورود به محدوده ترافیک (همدان) به ایثارگران ارائه کرد …..
۳- لازم است در مورد تابلو جانبازان که در نقاطی از سطح شهر نصب شده هماهنگی های لازم با راهور به عمل آید. …
۴- در مورد اشتغال جانبازان ۲۵% به بالا و نیز سهمیه ۵% برای خانواده شهدا اقدام شود. گرچه در این مورد در همدان خوب عمل شده…..
۵- برای دیدار با خانواده شهدا با بنیاد شهید نیز هماهنگی شودتاازهمه خانواده های معزز شهدا بازدید شود…
۶- در مورد صفر خارجی آقای شهردار بهتر بود اطلاع رسانی کافی ، حداقل در صحن شورا به عمل می آمد تا ما بتوانیم پاسخگو باشیم ….
۷- به نظر می رسد روال قانونی در این سفر(سفر خارجی آقای شهردار) طی نشده است …
۸- امام جمعه محترم و آقای استاندار هم درمورد سفر آقای شهردار حرف هایی دارند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.