صورت‌جلسه شماره ۹۷

صورت‌جلسه شماره ۹۷

نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیستمین جلسه ۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۳۸ /۱۶ سه شنبه ۱۷/ ۳ /۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.


الف- نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف – نامه شماره ۱۴۰۱۰۳۱۷۲۳۴۶۳۵ مورخه ۱۷/۳ /۱۴۰۱ کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر در مورد رفع مغایرت و ابهام در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
با عنایت به نامه شماره ۵۵۴ / ۱۱ / ۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۱ / ۲ / ۱۴۰۱ فرمانداری شهرستان همدان در خصوص اعمال اصلاحات و رفع ابهام و مغایرت بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ و همچنین با عنایت به اعلام مغایرت در بند ۵ / الف نامه شماره ۹۵۶ / ۱۱ / ۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۲۱ / ۲ / ۱۴۰۱ موضوع کمک به پرداخت هزینه های جاری سازمانهای وابسته به استحضار می رساند که به منظورتامین نظر هئیت محترم تطبیق ضمن اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تطبیق در نتیجه ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاح و بشرح فایلهای پیوست جهت بهره برداری بحضور ایفاد میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه ی صحن شورای اسلامی مطرح و مصوبه مربوطه جهت اقدامات قانونی به فرمانداری محترم ارسال گردد.
۱- به منظور رفع مغایرت در بند ۵/الف نامه مذکور که با شیوه نامه کمک های بلا عوض شهرداری ها در مغایرت بود ردیف ۱۵۰۲۰۱ موضوع کمک به سازمان های وابسته از بودجه شهرداری حذف و اصلاح گردید.
۲- با اعمال بند ۱ ، ماده واحد شهرداری در سال ۱۴۰۱ شهرداری از ۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲۱.۸۴۳.۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال کاهش یافت .
۳- ماده واحده : بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان شامل :
بودجه عمومی واختصاصی شهرداری همدان (مناطق ، واحد های ستادی ، سازمان ها و شورای اسلامی شهر همدان و سازمان ها و شورای اسلامی شهر همدان و سازمان های تابعه از حیث تامین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر بیست ویک بیلیون و هشتصد و چهل و سه میلیارد و سیصد و هفتاد و نه میلیون (۲۱۸۴۳.۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف شامل هزینه های عمومی ، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی بالغ بر بیست و یک بیلیون و هشتصدو چهل و سه میلیارد و سیصدو هفتاد و نه میلیون (۲۱.۸۴۳.۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال که مشتمل بر :
الف- اعتبارات هزینه های عمومی به هفت بیلیون و هشتصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و سیصدوهشتاد هزار (۷.۸۰۷.۱۷۶.۳۸۰.۰۰۰ ) ریال .
ب- اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای : دوازده بیلیون و چهارصد و بیست و شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۸۵۰/۴۲۶/۱۲) ریال .
پ – اعتبارات تبصره پرداخت یدهی های قطعی شده سنواتی : یک بیلیون وششصد ونه میلیارد وسیصد وپنجاه ودومیلیون وششصدوبیست هزار (۰۰۰/۶۲۰/۳۵۲/۶۰۹/۱) ریال .
مصوبه شورا :
ماده واحده اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان بشرح فوق به تصویب رسید .

۲/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۲۲۲۱۲۲۳۴ مورخه ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً با عنایت به اینکه شهرداری همدان در نظر دارد مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به هئیت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا از محل ردیف ۶۰۶۰۲۰۰۴۲۱۲۰ بودجه مصوب سال جاری کمک مالی نماید . خواهشمند است مراتب را در صورت تصویب ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا: باتوجه به اینکه موضوع قبلاً در جلسه شماره ۷۸ صحن شورا مطرح شده بود لذا برای طرح مجدد آن دو سوم اعضای محترم موافقت و سپس رای گیری و لایحه شهرداری مورد موافقت واقع شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *