صورت‌جلسه شماره ۹۸

صورت‌جلسه شماره ۹۸

نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست ویکمین جلسه سال۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۳۸ /۸ یکشنبه ۲۲ / ۳ /۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.
الف- نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۵۴۲ مورخه ۱۰ /۳/ ۱۴۰۱ شهرداری از اعضای شورا تحت عنوان طرح جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : عنوان: جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها
– مقدمه توجیهی: همدان بعنوان پایتخت تاریخ و تمدن و پتاسیل های موجود در حوزه مردم شناسی، میراث فرهنگی ، بافت اجتماعی ، حوزه تفریحی و گردشگری و نیاز معرفی مراکز هدف گردشگری وهمچنین لزوم شناساندن توانمندی جوانان در حوزه های مختلف به آحاد جامعه و جلب توجه هنرمندان و مخاطبین به حوزه گردشگری مستعد و نیازمند اجرای جشنواره های مختلف در سطوح مختلف ملی و بین الملل است. با توجه به وجود پتانسیل های مختلف گردشگری در استان همدان، برگزاری جشنواره ملی عکس همدان می تواند فرصت مغتنمی برای معرفی همدان، جذب گردشگر و تمرکز بر کارآفرینی هنری و صنعت توریست برای شهر به حساب می آید.
۱.عنوان طرح/ ایده : عنوان: جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها Title: Hamedan Photo National Festival
۲. اطلاعات مربوط به طرح/ ایده نوع طرح: فراگیر ملی محدوده مکانی طرح: استان همدان
مجری طرح/ دستگاه مجری: انجمن عکاسان استان همدان – شماره تماس: ۰۹۱۸۹۱۲۳۵۵۶
ناظر طرح: کمیسیون فرهنگی اجتماعی گردشگری شورای اسلامی شهر همدان
– محل تأمین بودجه مورد نیاز: از ردیف اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری، ۱۲۰۲۰۵ بودجه مصوب ۱۴۰۱ شهرداری همدان
اهداف طرح/ ایده : تاکید و جلب توجه شرکت کنندگان و مخاطبین عام به مقوله گردشگری و مردم شناسی
– تمرکز بر هنر و نقش آن در ارتقا فرهنگ و امور گردشگری .
– گردهمایی جوانان متخصص و نخبه در هنر با توجه به رزومه ارسالی
– تولید محتوا و جلب توجه مدیران و مردم .
– تمرکز بر پتانسیل گردشگری با توجه به سیاستهای نظام و دولت در حوزه جذب سرمایه در حوزه غیر نفتی با معرفی مراکز هدف گردشگری و معرفی پتانسیل های موجود کشور
جنبه‌های نوآوری : طرح برای اولین بار در همدان و در سطح ملی و با تمرکز بر استان همدان برگزار می شود و در موضوع و محتوا تا کنون هیچ گونه مشابهی نداشته است و از این سو یک رویداد ملی و هنری با محوریت همدان خواهد بود. در طرح پیش رو با بهره از تجربیات دیگر استانها در نحوه اجرا و برگزاری، همچنین محورها و اهداف اصلی سعی در ایجاد خلاقیت و نوآوری شده است بطوری که برای اولین بار از دبیرخانه دیجیتال داوری استفاده می شود، اجرا با توجه به برنامه پیشبینی شده نوآورانه و جذاب خواهد بود چرا که مباحث آموزشی و کارآفرینی تخصصی نیز در خلال زمان اجرا پیش بینی شده است.
تعریف مسئله و بیان ضرورت : همدان بعنوان پایتخت تاریخ و تمدن و پتاسیل های موجود در حوزه مردم شناسی، میراث فرهنگی ، بافت اجتماعی ، حوزه تفریحی و گردشگری و نیاز معرفی مراکز هدف گردشگری با توجه به عدم برگزاری برنامه مشابه طرح در استان و استانهای مجاور وهمچنین لزوم شناساندن توانمندی جوانان در حوزه های مختلف به آحاد جامعه و جلب توجه هنرمندان و مخاطبین به حوزه گردشگری مستعد و نیازمند اجرای طرح است.
جلب توجه هنرمندان ، مخاطبان و عموم مردم به زندگی شهری و نگاه مردم نگاری و آداب و سنن در شهرهای هدف گردشگری
وجود پتانسیل گردشگری در محل اجرای طرح(استان همدان) با تاکید بر رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ (پایتخت گردشگری آسیا) ، راه ابریشم و… و عدم برگزاری رویداد هنری گردشگری با توجه به سیاستهای جذب توریست و ارتقا سطح دانش گردشگری در میان مردم و مسئولین از نگاه تخصصی و هنر مندانه و رابطه متقابل کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق صنعت گردشگری و اشتغال از طریق این حوزه. تمرکز بر کارآفرینی هنری و صنعت توریست.
سابقه‌ی انجام طرح/ ایده : با عنایت به برگزاری چندین رویداد در حوزه های مختلف همچون فتوکاپ جوانی در حوزه آسیبهای اجتماعی جوانان ، عید بندگی ، شهروند ، روز جهانی عکاس برای اولین بار در کشور ، اولین سمپوزیوم ملی عکاسی ایران با حضور چهره ماندگار عکاسی کشور پتانسیل موجود برای اجرای طرح با توجه به تجربه اجرایی مجموعه و همچنین بهره وری از حضور اساتید ملی و بومی از نقاط قوت پیشینه طرح می باشد، لذا اجرای طرح پیش رو در استان همدان با اهداف و محوریت حاظر و همچنین در سطح ملی بی سابقه است و خود بعنوان اولین رویداد عکاسی با محوریت همدان خواهد بود.
روش اجرای طرح/ ایده : پس از فراخوان طرح و ثبت نام علاقه مندان با توجه به چارچوب فراخوان و قوانین جشنواره، و تکمیل فرایند ثبت نام، دریافت رزومه علاقه مندان ، هیات ارزیابی که از اساتید ملی و مجرب کشور هستند، رزومه های ارسالی را بررسی و افراد واجد شرایط از استانهای کشور دعوت به حضور در جشنواره خواهند شد. عوامل اجرایی جشنواره حق شرکت در جشنواره را ندارند.افراد دعوت شده طبق گاهشمار جشنواره اسکان، مطلع و مورد آموزش محتوا قرار گرفته و پس از روزهای فعالیت و ثبت آثار طبق زمان بندی اطلاعات را تحویل دبیرخانه داده و آثار بصورت کد شده در اختیار هیات داوران قرار گرفته و نتایج طبق راهبرد اجرایی طرح ، در اختتامیه اعلام و آثار منتخب بصورت نمایشگاهی و کتب در معرض دید عموم قرار میگیرد.
صدور مدارک منتخبین جشنواره با تفاهم مراکز ملی و بین المللی طبق تفاهمنامه های قبلی انجام خواهد
شورای سیاستگذاری با حضور اساتید ملی و توانمند روند اجرایی جشنواره را مدیریت میکنند و تا حصول نتیجه هدایت میکنند.تفاهم نامه های منعقد شده با مجموعه مستندا موجود می باشد.
طرح پیش رو در ۱۱ فاز اجرا خواهد شد که در شیوه نامه اجرایی آن تعیین و پیش بینی شده است.
چالش‌های طرح/ ایده : طرح با عنایت به پیشبینی های صورت گرفته در حوزه اجرا و همگرایی عکاسان استان و میزبانی از میهمانان ملی جز در موارد ذیل فاقد چالش جدی است:
عدم همکاری و هماهنگی بین دستگاه های دولتی و خصوصی که انتظار میرود با تبیین طرح بخش اعظم این مورد حل شود.
عدم تامین اعتبار کافی که با توجه به نگاه و پویایی مدیران ارشد و بین بخشی غیر محتمل خواهد بود.
جمعبندی : در نهایت با توجه به نتایج مورد انتظار طرح که در ذیل به چندی از آنها اشاره می شود میتوان امیدوار بود که در صورت پشتیبانی، هماهنگی ، همکاری و مشارکت در اجرای طرح از سوی بخش دولتی و خصوصی جمع بندی طرح قابل قبول و تجربه ای برای طرح های مشابه و ادامه این روند خواهد بود:
جلب توجه مردم ، مسئولین و مخاطبین به حوزه گردشگری از طریق هنر و علم عکاسی . ایجاد دغدغه پرداختن به مقوله مردم نگاری و مستند اجتماعی و ثبت آن از طریق هنر عکاسی. شناساندن پتانسیل جوانان و سمنهای جوانان در حوزه های مختلف – تخصصی در حوزه هنر . نقش هنر در ارتقا سطح دانش اجتماعی و معرفی اهداف مدیریتی . معرفی پتانسیل های گردشگری ایران اسلامی و توانایی جوانان . معرفی محل اجرای طرح و تهیه محتوای بصری در حوزه تاریخی ، تفریحی ، گردشگری فرهنگی و اجتماعی . کارآفرینی اجتماعی و اشتغال زایی از طریق صنعت توریست.
پیوست های فرهنگی طرح در شیوه نامه برابر الگو تهیه و قابل ارائه می باشد.
– استناد قانونی: بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و … (مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ – مجلس)

– ماده واحده: با توجه به وجود پتانسیل های مختلف گردشگری در استان همدان و لزوم معرفی آن در سطوح مختلف ملی و بین المللی ، شهرداری همدان “جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها” را در سال ۱۴۰۱ برگزار نماید.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد.

– طرح شماره ۱۴۰۱۰۳۱۰۲۳۳۱۴۵ مورخه ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ جناب آقای مهدی صدری رئیس کمیسیون فنی عمرانی تحت عنوان طرح نصب نمادهای ارزشی در پیاده راه میدان امام خمینی (ره) بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : طراحی و نصب نماد های ارزشی و انقلابی در پیاده راه حضرت امام خمینی (ره)
– مقدمه توجیهی: با عنایت به اشتهار شهر همدان به عنوان دارالمجاهدین و دارالمومنین و نیز سابقه وجود نمادها و المان های ارزشی و انقلابی در میدان مرکزی شهر همدان مزین به نام مقدس حضرت امام خمینی (ره) شامل تمثال مبارک امام شهدا و حذف آنان در سنوات گذشته به واسطه اجرای پروژه های عمرانی پیاده راه سازی و سایت موزه مرکزی، لازم است شهرداری همدان با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط نسبت به طراحی و نصب نماد های ارزشی و انقلابی مانند تندیس یا دیوار نگاره از تمثال مبارک امام و شهیدان اقدام نماید.
ماده واحده : با توجه به مقدمه توجیهی در خصوص ویژگی های ارزشی شهر همدان و پیاد راه حضرت امام(ره) شهرداری همدان موظف می گردد نسبت به طراحی نماد های انقلابی با موضوع تمثال حضرت امام (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط در پیاده راه حضرت امام (ره) اقدام و در قالب لایحه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ ارائه نماید و حداکثر ظرف مدت ۴ماه پس از تصویب اقدام به اجرای طرح نماید.
مصوبه شورا: با طرح ارائه شده بشرح فوق موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۱۰۳۱۸۲۳۵۰۸۱ مورخه ۱۸/۳/۱۴۰۱ کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بهای خدمات سازمان های شهرداری اسل ۱۴۰۱ بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه : پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۹۱۹۱۳۰۶ مورخه ۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۹۱۸ / ۱۱ / ۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱ فرمانداری شهرستان همدان (۱۱۳۱۴۰۱۳۲۱ مورخه ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱) بدینوسیله به استحضار میرساند فایل بهای خدمات سازمان های شهرداری در سال ۱۴۰۱ ضمن اعمال اصلاحات و رفع مغایرتهای مدنظر هیئت محترم تطبیق بشرح پیوست به حضور ارسال می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در این خصوص مبذول دارند . با نهایت تشکر از همکاری ها ودستورات مساعد حضرت عالی . / م.ک / ۱۸ / ۳ / ۱۴۰۱

مصوبه شورا: با اعمال موارد اصلاحی که توسط هیئت محترم تطبیق اعلام شده بود بشرح دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ پیوست موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.