صورت‌جلسه شماره ۹۸

صورت‌جلسه شماره ۹۸

نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست ویکمین جلسه سال۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۳۸ /۸ یکشنبه ۲۲ / ۳ /۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.
الف- نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۵۴۲ مورخه ۱۰ /۳/ ۱۴۰۱ شهرداری از اعضای شورا تحت عنوان طرح جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : عنوان: جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها
– مقدمه توجیهی: همدان بعنوان پایتخت تاریخ و تمدن و پتاسیل های موجود در حوزه مردم شناسی، میراث فرهنگی ، بافت اجتماعی ، حوزه تفریحی و گردشگری و نیاز معرفی مراکز هدف گردشگری وهمچنین لزوم شناساندن توانمندی جوانان در حوزه های مختلف به آحاد جامعه و جلب توجه هنرمندان و مخاطبین به حوزه گردشگری مستعد و نیازمند اجرای جشنواره های مختلف در سطوح مختلف ملی و بین الملل است. با توجه به وجود پتانسیل های مختلف گردشگری در استان همدان، برگزاری جشنواره ملی عکس همدان می تواند فرصت مغتنمی برای معرفی همدان، جذب گردشگر و تمرکز بر کارآفرینی هنری و صنعت توریست برای شهر به حساب می آید.
۱.عنوان طرح/ ایده : عنوان: جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها Title: Hamedan Photo National Festival
۲. اطلاعات مربوط به طرح/ ایده نوع طرح: فراگیر ملی محدوده مکانی طرح: استان همدان
مجری طرح/ دستگاه مجری: انجمن عکاسان استان همدان – شماره تماس: ۰۹۱۸۹۱۲۳۵۵۶
ناظر طرح: کمیسیون فرهنگی اجتماعی گردشگری شورای اسلامی شهر همدان
– محل تأمین بودجه مورد نیاز: از ردیف اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری، ۱۲۰۲۰۵ بودجه مصوب ۱۴۰۱ شهرداری همدان
اهداف طرح/ ایده : تاکید و جلب توجه شرکت کنندگان و مخاطبین عام به مقوله گردشگری و مردم شناسی
– تمرکز بر هنر و نقش آن در ارتقا فرهنگ و امور گردشگری .
– گردهمایی جوانان متخصص و نخبه در هنر با توجه به رزومه ارسالی
– تولید محتوا و جلب توجه مدیران و مردم .
– تمرکز بر پتانسیل گردشگری با توجه به سیاستهای نظام و دولت در حوزه جذب سرمایه در حوزه غیر نفتی با معرفی مراکز هدف گردشگری و معرفی پتانسیل های موجود کشور
جنبه‌های نوآوری : طرح برای اولین بار در همدان و در سطح ملی و با تمرکز بر استان همدان برگزار می شود و در موضوع و محتوا تا کنون هیچ گونه مشابهی نداشته است و از این سو یک رویداد ملی و هنری با محوریت همدان خواهد بود. در طرح پیش رو با بهره از تجربیات دیگر استانها در نحوه اجرا و برگزاری، همچنین محورها و اهداف اصلی سعی در ایجاد خلاقیت و نوآوری شده است بطوری که برای اولین بار از دبیرخانه دیجیتال داوری استفاده می شود، اجرا با توجه به برنامه پیشبینی شده نوآورانه و جذاب خواهد بود چرا که مباحث آموزشی و کارآفرینی تخصصی نیز در خلال زمان اجرا پیش بینی شده است.
تعریف مسئله و بیان ضرورت : همدان بعنوان پایتخت تاریخ و تمدن و پتاسیل های موجود در حوزه مردم شناسی، میراث فرهنگی ، بافت اجتماعی ، حوزه تفریحی و گردشگری و نیاز معرفی مراکز هدف گردشگری با توجه به عدم برگزاری برنامه مشابه طرح در استان و استانهای مجاور وهمچنین لزوم شناساندن توانمندی جوانان در حوزه های مختلف به آحاد جامعه و جلب توجه هنرمندان و مخاطبین به حوزه گردشگری مستعد و نیازمند اجرای طرح است.
جلب توجه هنرمندان ، مخاطبان و عموم مردم به زندگی شهری و نگاه مردم نگاری و آداب و سنن در شهرهای هدف گردشگری
وجود پتانسیل گردشگری در محل اجرای طرح(استان همدان) با تاکید بر رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ (پایتخت گردشگری آسیا) ، راه ابریشم و… و عدم برگزاری رویداد هنری گردشگری با توجه به سیاستهای جذب توریست و ارتقا سطح دانش گردشگری در میان مردم و مسئولین از نگاه تخصصی و هنر مندانه و رابطه متقابل کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق صنعت گردشگری و اشتغال از طریق این حوزه. تمرکز بر کارآفرینی هنری و صنعت توریست.
سابقه‌ی انجام طرح/ ایده : با عنایت به برگزاری چندین رویداد در حوزه های مختلف همچون فتوکاپ جوانی در حوزه آسیبهای اجتماعی جوانان ، عید بندگی ، شهروند ، روز جهانی عکاس برای اولین بار در کشور ، اولین سمپوزیوم ملی عکاسی ایران با حضور چهره ماندگار عکاسی کشور پتانسیل موجود برای اجرای طرح با توجه به تجربه اجرایی مجموعه و همچنین بهره وری از حضور اساتید ملی و بومی از نقاط قوت پیشینه طرح می باشد، لذا اجرای طرح پیش رو در استان همدان با اهداف و محوریت حاظر و همچنین در سطح ملی بی سابقه است و خود بعنوان اولین رویداد عکاسی با محوریت همدان خواهد بود.
روش اجرای طرح/ ایده : پس از فراخوان طرح و ثبت نام علاقه مندان با توجه به چارچوب فراخوان و قوانین جشنواره، و تکمیل فرایند ثبت نام، دریافت رزومه علاقه مندان ، هیات ارزیابی که از اساتید ملی و مجرب کشور هستند، رزومه های ارسالی را بررسی و افراد واجد شرایط از استانهای کشور دعوت به حضور در جشنواره خواهند شد. عوامل اجرایی جشنواره حق شرکت در جشنواره را ندارند.افراد دعوت شده طبق گاهشمار جشنواره اسکان، مطلع و مورد آموزش محتوا قرار گرفته و پس از روزهای فعالیت و ثبت آثار طبق زمان بندی اطلاعات را تحویل دبیرخانه داده و آثار بصورت کد شده در اختیار هیات داوران قرار گرفته و نتایج طبق راهبرد اجرایی طرح ، در اختتامیه اعلام و آثار منتخب بصورت نمایشگاهی و کتب در معرض دید عموم قرار میگیرد.
صدور مدارک منتخبین جشنواره با تفاهم مراکز ملی و بین المللی طبق تفاهمنامه های قبلی انجام خواهد
شورای سیاستگذاری با حضور اساتید ملی و توانمند روند اجرایی جشنواره را مدیریت میکنند و تا حصول نتیجه هدایت میکنند.تفاهم نامه های منعقد شده با مجموعه مستندا موجود می باشد.
طرح پیش رو در ۱۱ فاز اجرا خواهد شد که در شیوه نامه اجرایی آن تعیین و پیش بینی شده است.
چالش‌های طرح/ ایده : طرح با عنایت به پیشبینی های صورت گرفته در حوزه اجرا و همگرایی عکاسان استان و میزبانی از میهمانان ملی جز در موارد ذیل فاقد چالش جدی است:
عدم همکاری و هماهنگی بین دستگاه های دولتی و خصوصی که انتظار میرود با تبیین طرح بخش اعظم این مورد حل شود.
عدم تامین اعتبار کافی که با توجه به نگاه و پویایی مدیران ارشد و بین بخشی غیر محتمل خواهد بود.
جمعبندی : در نهایت با توجه به نتایج مورد انتظار طرح که در ذیل به چندی از آنها اشاره می شود میتوان امیدوار بود که در صورت پشتیبانی، هماهنگی ، همکاری و مشارکت در اجرای طرح از سوی بخش دولتی و خصوصی جمع بندی طرح قابل قبول و تجربه ای برای طرح های مشابه و ادامه این روند خواهد بود:
جلب توجه مردم ، مسئولین و مخاطبین به حوزه گردشگری از طریق هنر و علم عکاسی . ایجاد دغدغه پرداختن به مقوله مردم نگاری و مستند اجتماعی و ثبت آن از طریق هنر عکاسی. شناساندن پتانسیل جوانان و سمنهای جوانان در حوزه های مختلف – تخصصی در حوزه هنر . نقش هنر در ارتقا سطح دانش اجتماعی و معرفی اهداف مدیریتی . معرفی پتانسیل های گردشگری ایران اسلامی و توانایی جوانان . معرفی محل اجرای طرح و تهیه محتوای بصری در حوزه تاریخی ، تفریحی ، گردشگری فرهنگی و اجتماعی . کارآفرینی اجتماعی و اشتغال زایی از طریق صنعت توریست.
پیوست های فرهنگی طرح در شیوه نامه برابر الگو تهیه و قابل ارائه می باشد.
– استناد قانونی: بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و … (مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ – مجلس)

– ماده واحده: با توجه به وجود پتانسیل های مختلف گردشگری در استان همدان و لزوم معرفی آن در سطوح مختلف ملی و بین المللی ، شهرداری همدان “جشنواره ملی عکس همدان پایتخت هزاره ها” را در سال ۱۴۰۱ برگزار نماید.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد.

– طرح شماره ۱۴۰۱۰۳۱۰۲۳۳۱۴۵ مورخه ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ جناب آقای مهدی صدری رئیس کمیسیون فنی عمرانی تحت عنوان طرح نصب نمادهای ارزشی در پیاده راه میدان امام خمینی (ره) بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : طراحی و نصب نماد های ارزشی و انقلابی در پیاده راه حضرت امام خمینی (ره)
– مقدمه توجیهی: با عنایت به اشتهار شهر همدان به عنوان دارالمجاهدین و دارالمومنین و نیز سابقه وجود نمادها و المان های ارزشی و انقلابی در میدان مرکزی شهر همدان مزین به نام مقدس حضرت امام خمینی (ره) شامل تمثال مبارک امام شهدا و حذف آنان در سنوات گذشته به واسطه اجرای پروژه های عمرانی پیاده راه سازی و سایت موزه مرکزی، لازم است شهرداری همدان با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط نسبت به طراحی و نصب نماد های ارزشی و انقلابی مانند تندیس یا دیوار نگاره از تمثال مبارک امام و شهیدان اقدام نماید.
ماده واحده : با توجه به مقدمه توجیهی در خصوص ویژگی های ارزشی شهر همدان و پیاد راه حضرت امام(ره) شهرداری همدان موظف می گردد نسبت به طراحی نماد های انقلابی با موضوع تمثال حضرت امام (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط در پیاده راه حضرت امام (ره) اقدام و در قالب لایحه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ ارائه نماید و حداکثر ظرف مدت ۴ماه پس از تصویب اقدام به اجرای طرح نماید.
مصوبه شورا: با طرح ارائه شده بشرح فوق موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۱۰۳۱۸۲۳۵۰۸۱ مورخه ۱۸/۳/۱۴۰۱ کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بهای خدمات سازمان های شهرداری اسل ۱۴۰۱ بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه : پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۹۱۹۱۳۰۶ مورخه ۱۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۹۱۸ / ۱۱ / ۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱ فرمانداری شهرستان همدان (۱۱۳۱۴۰۱۳۲۱ مورخه ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱) بدینوسیله به استحضار میرساند فایل بهای خدمات سازمان های شهرداری در سال ۱۴۰۱ ضمن اعمال اصلاحات و رفع مغایرتهای مدنظر هیئت محترم تطبیق بشرح پیوست به حضور ارسال می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در این خصوص مبذول دارند . با نهایت تشکر از همکاری ها ودستورات مساعد حضرت عالی . / م.ک / ۱۸ / ۳ / ۱۴۰۱

مصوبه شورا: با اعمال موارد اصلاحی که توسط هیئت محترم تطبیق اعلام شده بود بشرح دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ پیوست موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *