صورت‌جلسه شماره۸۷

صورت‌جلسه شماره۸۷

هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۰/۸ روز یک شنبه مورخه ۱۰/۱۲/۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
– طرح ها و لوایح نامه های وارده مطرح شده در جلسه :
– طرح اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به شماره ۱۱۳۹۹۲۳۲۴ مورخه ۰۵/۱۲/۹۹ الزام شهرداری به نوشتن نام شهرداری بر روی بدنه خوردوهای شهرداری به شرح ذیل مطرح گردید:
متن طرح :
رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء ۵ نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان: طرح الزام شهرداری به نوشتن نام شهرداری بر روی بدنه خودروهای شهرداری(الصاق برچسب خودروخدمت)
– مقدمه توجیهی:
یکی از دارائیهای مهم شهرداریها، خودروهای ملکی شهرداری می باشد، که درصد قابل توجهی از سرمایه های شهرداری را تشکیل
می دهند، از سوی دیگر این اموال جزو اموال بیت المال می باشد. و می بایست در استفاده صحیح، حفظ و نگهداری آن دقت و مراقبت بیشتری صورت پذیرد، درصورت رعایت موارد یادشده موجبات خوشبینی و اعتماد افزایی مردم جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از بیت المال را در پی خواهد داشت.
– استنادات قانونی:
براساس بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ (وظایف شورای اسلامی شهر) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۶/۳/۱۳۸۲ و بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و در راستای وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری در نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای شهرداری . ،.
– متن:
طبق بررسی های بعمل آمده، در حال حاضر خودروهای شهرداری بدون برچسب نام شهرداری بر روی بدنه خودروها مورد استفاده واقع می شوند،
این امر باعث سوء استفاده های احتمالی از خودروهای شهرداری توسط معدود افراد گردیده و به اعتماد مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجموعه خدوم و زحمت کش شهرداری ضربه وارد می سازد. لذا در راستای حفظ و نگهداری بهینه خودروهای شهرداری و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و همچنین اعتمادسازی بین شهروندان و مجموعه شهرداری که درپرداخت عوارض و سایر حقوق شهر تاثیرات بسزایی خواهد داشت.
لذا براساس این طرح شهرداری ملزم است، نسبت به نوشتن نام شهرداری یا سازماها، مناطق و معاونتهای خود بر روی خودروهای ملکی کل مجموعه شهرداری اقدام نماید.
نتیجه رای گیری ( مصوبه شورا ) : با طرح اعضاء موافقت شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.