صورت جلسه شماره ۳۴

صورت جلسه شماره ۳۴

سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۵۰/۸ روز یک شنبه مورخ  ۲۱/۰۵/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید قاسمی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای دکتر مولوی ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.

نامه های طرح شده :

– با توجه به اینکه بعضاً توافقنامه های شهرداری با اشخاص توسط مراجع قانونی ذی ربط تغییر و اصلاح می شود ، لذا مقرر گردید پس از تصویب مراجع قانونی در شهرداری قبل از ارائه هرگونه مجوز قرارداد ، توسط کمیته ای مورد بررسی مجدد قرار گرفته و چنانچه نیازمند اصلاح بود قبل از صدور هرگونه مجوز و پروانه ساختمان ، این کار (یعنی اصلاحات) انجام بگیرد. تا شاهد رأی مراجع قانونی و تشکیل پرونده های قضایی نباشیم. ضمناً از کلیه توافق های ارجاع شده به کمیسیون ماده ۵ در قالب رونوشت یک نسخه به شورای اسلامی شهر نیز ارسال گردد.

– نامه شماره ۷۷۹۰/۱۱/۱۰ مورخ ۱۳/۵/۹۷ شهرداری (۳۶۲۶۴۱/ش مورخ ۱۳/۵/۹۷) مطرح و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اعمال تخفیف عوارض کسب و پیشه موافقت شد به مالکانی که از ۳۰ مرداد ماه جاری (عید سعید قربان) لغایت سوم مهر ماه سال جاری عوارض کسب و پیشه خود را (صدور و تمدید) نقداً و یکجا پرداخت می نمایند با ضریب ۸۵% محاسبه و اخذ شود.

– نامه مورخ ۳/۵/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی (۳۶۳۳۴۳/ش مورخ ۳/۵/۹۷) مطرح و با اعمال سیاست های تشویقی درخصوص ترویج ورزش در بین کارکنان شهرداری بشرح زیر موافقت شد : 

رای هیئت محترم تطبیق در خصوص مصوبه “ترویج ورزش در بین کارکنان” (۳۶۲۰۰۱/ش مورخ ۲۳/۳/۹۷) در جلسه مورخ ۲/۵/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی مطرح و جهت تامین نظر این کمیته مبنی بر ” تعیین منبع تامین اعتبار ”  ؛ مصوبه به شرح ذیل اصلاح گردید :

ماده واحده: شهرداری همدان مکلف است به منظور تشویق و ترویج ورزش در بین کارکنان شهرداری ، از محل ماده ۲ بودجه شهرداری با عنوان ۲۰۵۱۶ هزینه های رفاهی ، به کارکنانی که حائز رتبه اول تا سوم مسابقات رسمی ورزشی (دارای تاییدیه فدراسیون مربوطه) می شوند جوایزی را اعطا نماید.

– نامه شماره ۵۳۹۸/۱۱/۱۰ مورخ ۱۰/۴/۹۷ شهرداری (۳۶۲۵۱۱/ش مورخ ۱۰/۴/۹۷) درخصوص ارزش محاسباتی مطرح و موافقت شد در جهت محاسبه عادلانه تر ارزش محاسباتی بشرح مفاد نامه مذکور از فرمول {۲/۲P+۱P} = ارزش محاسباتی قابل محاسبه برای عمق ۲۵ متری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه استفاده شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *