صورت جلسه شماره ۴۰

صورت جلسه شماره ۴۰

چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۰/۸ روز یک شنبه مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید رضا قربانی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای کامران گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل  شد.

انتخاب کمیسیون های داخلی شورا برای سال دوم دوره پنجم :

– در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران تعداد، عنوان، اعضاء و نیز روسای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهرهمدان برای سال دوم دوره پنجم به مدت یک سال به شرح زیر انتخاب شدند:

 

ردیف کمیسیون رییس اعضا
۱- فنی عمرانی رحیمی فر مولوی – رحیمی فر – کاوسی – گردان – نورا… زاده
۲- شهرسازی و معماری نورا… زاده بادامی – مولوی – رحیمی فر – سلماسی – عسگریان – کاوسی – نورا… زاده
۳- فرهنگی واجتماعی سلماسی مولوی – روانبخش – سلماسی – قراباغی – کاوسی
۴- نظارت ، بازرسی و

امور اداری

عسگریان فتحی – روانبخش – سلماسی – عسگریان – قراباغی
۵- اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری قراباغی قراباغی – بادامی – فتحی – روانبخش – گردان- مولوی
۶- خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست و بهداشت  

فتحی

فتحی – روانبخش – سلماسی – عسگریان – گردان
۷- برنامه ، بودجه و مالی کاوسی بادامی – رحیمی فر – سلماسی – عسگریان – قراباغی – کاوسی – نورا… زاده
۸- مرکز مطالعات مولوی رحیمی فر – نوراله زاده – سلماسی – عسگریان – قراباغی – فتحی – کاوسی- مولوی – روانبخش
۹- حقوقی و رسیدگی به شکایات مردم روانبخش روانبخش – سلماسی – عسگریان – رحیمی فر- گردان

               

– انتخاب نمایندگان شورا در ادارات و سازمانها:

– در اجرای بند ۶ ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب هیئت محترم وزیران ،  نمایندگان  سال دوم  دوره پنجم شورای اسلامی شهرهمدان در سازمان ها و کمیسیون های وابسته وغیر وابسته به شهرداری از تاریخ صدور معرفی نامه برای مدت یک سال به شرح زیر انتخاب شدند:

سازمان ها و … غیر وابسته به شهرداری
ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ارزش معاملاتی(دارایی) قراباغی ۱۱ کمیته ترافیک شهرستان و استان فتحی
۲ کارگروه عمران و امور زیر بنایی مولوی ۱۲ ایثارگران روانبخش
۳ کمیته فنی عسگریان ۱۳ امر به معروف کاووسی
۴ تنظیم بازار شهرستان قراباغی ۱۴ مواد مخدر کاووسی
۵ کمیسیون حفاری ها فتحی ۱۵ بهداشت فتحی
۶ شورای تامین گردان ۱۶ ایدز فتحی
۷ آموزش و پرورش کاووسی ۱۷ باز آفرینی نوراله زاده – سلماسی
۸ تشخیص سن مولوی ۱۸ قاچاق کالا قراباغی
۹ شورای اداری گردان ۱۹ معافیت سربازی تجدید نظر عسگریان
۱۰ کمیسیون ماده ۵ گردان ۲۰ معافیت سربازی بدوی کاووسی

 

 

سازمانها و …    وابسته به شهرداری

ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی رحیمی فر ۱۳ ماده ۱۰۰ نوراله زاده
۲ فرهنگی ورزشی سلماسی ۱۴ ماده ۱۰۰ بادامی
۳ سیماومنظروفضای سبز مولوی ۱۵ ماده ۱۰۰ عسگریان
۴ حمل و نقل بار ومسافر فتحی ۱۶ تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قراباغی
۵ سرمایه گذاری روانبخش ۱۷ کمیسیون نامگذاری سلماسی – کاووسی
۶ مدیریت پسماند عسگریان ۱۸ معاملات شهرداری رحیمی فر – روانبخش
۷ عمران وبازآفرینی نوراله زاده ۱۹ ماده ۷ سلماسی
۸ آتش نشانی کاووسی ۲۰ کمیته انظباطی تاکسیرانی فتحی
۹ مدیریت شبکه حمل ونقل وترافیک گردان ۲۱ کمیته انظباطی اتوبوسرانی بادامی
۱۰ فن آوری اطلاعات بادامی ۲۲ ماده ۸ نوسازی نوراله زاده
۱۱ ماده ۷۷ روانبخش ۲۳ ماده ۱۰۰ فتحی
۱۲ ماده ۷۷ رحیمی فر ۲۴ ماده ۱۰۰ کاووسی

 

– درمواردی که نماینده شورا انتخاب نشده واز طرف دستگاه ها ، نهادها ، سازمان ها و…. درخواست شرکت وحضور نماینده درجلسات بشود روسای کمیسیون ها حسب مورد وباتوجه به ارتباط موضوع ضمن هماهنگی با ریاست شورا درجلسه دعوت شده شرکت نموده و نتیجه را مکتوب جهت آگاهی سایر اعضای محترم به صحن ارائه خواهند نمود.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *