صورت جلسه شماره ۴۳

صورت جلسه شماره ۴۳

چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۵/۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۰۳/۰۷/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید رضا قربانی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.


  • نامه های طرح شده:

– نامه شماره ۸۹۲۹/۱۱/۱۰ مورخ ۳۰/۰۵/۹۷ شهرداری (۳۶۴۳۳۳/ش مورخ ۳۰/۰۵/۹۷) قرارداد ۲۶۸۱۸/۱۱ مورخ ۸/۵/۹۷ با نهاد کتابخانه های عمومی کشور مطرح و با کلیات واگذاری حق انتفاع از اعیان کتابخانه عمومی مرکز همایش های قرآنی واقع در بلوار ارم با مساحت ۵۵ مترمربع مخزن کتاب و ۶۴۷ مترمربع فضای سالن مطالعه ضمن تاکید به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.

ضمناً غیر از برگ رأی ، تعداد شش برگ تصویر مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه می باشد.

– نامه شماره ۱۰۶۱۳/۱۱/۱۰ مورخ ۳۱/۶/۹۷ شهرداری (۳۶۵۱۳۹/ش مورخ ۳۱/۶/۹۷) قرارداد شماره ۲۸۱۲۱/۱۱ مورخ ۶/۶/۹۷ با نهاد کتابخانه های عمومی کشور مطرح و با کلیات واگذاری حق انتفاع از اعیان کتابخانه عمومی فرهنگسرای ولایت واقع در ابتدای کوی خضر فرهنگسرای ولایت طبقه سوم با مساحت ۷۰ مترمربع مخزن کتاب و فضای سالن مطالعه برادران و خواهران هر کدام به مساحت ۱۳۰ مترمربع ضمن تاکید به رعایت سایر قوانین و مقررات موافقت شد.

ضمناً غیر از برگ رأی ، تعداد پنج برگ تصویر مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه می باشد.

– نامه شماره ۱۰۴۱۸/۱۱/۱۰ مورخ ۲۵/۰۶/۹۷ شهرداری (۳۶۵۰۰۵/ش مورخ ۲۵/۰۶/۹۷) مطرح و با استناد به بند ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۷۸ هیات محترم دولت آقای حسین قراباغی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر همدان در کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری در شهرداری همدان انتخاب گردید.

– نامه شماره ۸۹۳۳/۱۱/۱۰ مورخ ۳۰/۰۵/۹۷ شهرداری (۳۶۴۳۵۷/ش مورخ ۳۰/۰۵/۹۷) مطرح و آیین نامه جامع نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی بشرح آیین نامه ذیل به تصویب رسید .

 

((آیین نامه  کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری ))

ماده ۱ : تعاریف

۱-۱) آیین نامه نام گذاری : منظور از «آیین‌نامه نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان » در این دستورالعمل، آیین‌نامه نامگذاری خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی متعلق به شهرداری همدان  می باشد

۲-۱) دستور العمل نامگذاری : منظور از «دستورالعمل نامگذاری»، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نامگذاری خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی متعلق به شهرداری همدان  تنظیم شده توسط کمیسیون نامگذاری می‌باشد

۳-۱) کمیسیون نام گذاری : کمیسیونی متشکل از اعضایی که در ماده ۴ به اختصار بیان شده است.

ماده ۲ : ضوابط و معیارهای نامگذاری  ) مصوب ۶/۹/۱۳۷۵( براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۵

۱-۲ ) نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیت های فرهنگی، ادبی،علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به رویدادهای مهم در مقاطع زمانی خاص،نشر  اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران و همدان در مرتبه بعد برگزیده‌شود.

۲-۲ ) در نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.

۳-۲)  اسامی باید رسا، کوتاه، سلیس و روان باشد.

۴-۲)  از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط خاطر وتلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن‌اسلامی و ایرانی باشداستفاده شود.

۵-۲)  به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌هاباید فقط به زبان فارسی باشند.
۶-۲) در نقاط مختلف شهر ضمن توجه به ویژگیهای منطقه‌ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
۷-۲)  به منظور ایجاد پیوند های سیاسی و فرهنگی با کشورهای  دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید شورای فرهنگ‌عمومی کشور از نام شخصیت های سیاسی و مردمی خارجی یااسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت باکشورهای اسلامی است.

۸-۲)  در نامگذاری علاوه  بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هرمنطقه نیز توجه شود.

۹-۲) از نام اشخاص خّیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری ، تربیتی ، بهداشتی و درمانی و مرکز خدمات رسان عمومی ) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن  یاد شده استفاده کرد.

ماده ۳ :  موارد مشمول نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان

۱-۳) شهرکها، رودها، بزرگراهها، خیابانها، بازارها وکوچه‌ها، و ، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و‌فرهنگی، تالارهای عمومی، مراکز تفریحی و باغها، بوستان ها، میدان ها و پایانه ها، مراکز ورزشی و باشگاه ها  که متعلق به شهرداری همدان می باشد

۲-۳)  تغییرنام اسامی معابر و اماکن مغایر با این آیین نامه یا هم نام به لحاظ جلوگیری از سردرگمی شهروندان.

ماده ۴ :  اعضای کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان

۱-۴) یکی از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار (رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان )

۲-۴) یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر همدان به نمایندگی از سوی  شورای شهر.

۳-۴) رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان (دبیر کمیسیون)

۴-۴) نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران  همدان

۵-۴) نماینده شرکت پست همدان

۶-۴) نماینده فرمانداری شهرستان همدان

۷-۴) نماینده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری همدان

۸-۴) سه نفر از استادان برجسته ادبیات،تاریخ ، تمدن و فرهنگ به پیشنهاد اعضاء کمیسیون نام گذاری .

۹-۴) معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان

۱۰-۴) مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

۱۱-۴) مدیرعامل سازمان  آتش نشانی شهرداری همدان

مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری همدان

۱۳-۴)نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان

ماده ۵ :  زمان و محل تشکیل جلسات کمیسیون معابر و اماکن شهری شهرداری همدان :

جلسات در شهرداری همدان به صورت هفتگی و در صورت لزوم تشکیل می گردد.

ماده ۶ :  مراحل اجرایی نامگذاری یا تغییر نام معابر و اماکن شهری به ترتیب

۱-۶) مراجعه متقاضیان به نواحی و مناطق شهرداری و ارائه درخواست مبنی بر نامگذاری معبر بی نام یا تغییر نام معبر.

۲-۶) پیوست کروکی محل توسط مناطق و ارسال در خواست نامگذاری به دبیر خانه کمیسیون نامگذاری

۳-۶) بررسی در خواست های مردمی ، نهادها و سازمان ها و… در جلسات هفتگی کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان.

۴-۶)پس از مصوب شدن یا عدم تصویب درخواست های مردمی ، نهاد ها ، ارگان ها و ادارات مبنی بر نامگذاری یا تغییر نام توسط کمیسیون نام گذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان، صورتجلسه فوق می بایست  توسط شورای محترم اسلامی شهر تایید وتصویب می گردد.

۵-۶)پس از تصویب درخواستها و طی نمودن مراحل فوق مصوبات توسط معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری به مراجع ذیصلاح به منظور آگاهی و اجرا ، ارجاع و ابلاغ می گردد و نهاد یا سازمان ذیمدخل موظف است نسبت به نصب و یا تغییر تابلو اقدام نماید.

آئین نامه کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان شهرداری همدان در قالب ۳ صفحه، ۷ ماده و ۳۳ بند تنظیم، تدوین و مصوب گردید.

۵/۱- در جهت فراهم آوردن امکانات رسیدگی هرچه بیشتر و بهتر به خواسته های شهروندان محترم ، با استناد به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات محترم دولت با تشکیل کمیسیون هایی (ضمن اصلاح کمیسیون های تشکیل شده در جلسه شماره ۴۰ مورخ ۲۵/۰۶/۹۷ بند ۱/۱) بشرح زیر موافقت شد.

ردیف  

اعضاء

کمیسیون ها  و مرکز مطالعات ( * = عضویت )
فنی عمرانی اقتصاد ، سرمایه گذاری وگردشگری خدمات شهری ، حمل ونقل  و….  برنامه ، بودجه ومالی فرهنگی و اجتماعی شهرسازی ومعماری نظارت ، بازرسی وامور اداری حقوقی ورسیدگی به شکایات مردم مرکز مطالعات جمع(بدون احتساب مرکز)
۱ حمید بادامی * * * * ۳
۲ ابراهیم مولوی * * * * * ۴
۳ علی فتحی * * * * ۳
۴ علی رحیمی فر * * * * * ۴
۵ مریم روانبخش * * * * * * ۵
۶ رضوان سلماسی * * * * * * * ۶
۷ سیدمسعود عسگریان * * * * * * ۵
۸ حسین قراباغی * * * * * ۴
۹ اکبر کاوسی * * * * * ۴
۱۰ کامران گردان * * * * * ۴
۱۱ نرگس نورا.. زاده * * * * ۳
رییس کمیسیون رحیمی فر قراباغی فتحی کاوسی سلماسی نورا..زاده عسگریان روانبخش مولوی
جمع ۵ ۶ ۵ ۷ ۵ ۷ ۵ ۵ ۱۱

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *