صورت جلسه شماره ۵۷

صورت جلسه شماره ۵۷

پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۱۵/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید جواد کرمی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.


نامه های مطرح شده در جلسه :
– نامه مورخ ۲۷/۸/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی (۳۶۷۶۶۳/ش مورخ ۲۸/۸/۹۷) مطرح و با مفاد اصلاح شده آیین نامه کمیسیون نامگذاری معابر و فضاهای عمومی شهرداری همدان بشرح زیر موافقت شد :
آیین نامه کمیسیون نامگذاری معابر و فضاهای عمومی شهری شهرداری همدان
این آیین¬نامه در راستای اجرای بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری-ها در خصوص نامگذاری معابر تدوین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر همدان اجرا می¬گردد.
ماده ۱ : تعاریف
۱-۱) آیین نامه نامگذاری: منظور از «آیین‌نامه نامگذاری معابر و فضاهای عمومی شهری شهرداری همدان» در این دستورالعمل، آیین‌نامه نامگذاری معابر و فضاهای عمومی متعلق به شهرداری همدان می باشد.
۲-۱) دستور العمل نامگذاری: منظور از «دستورالعمل نامگذاری»، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نامگذاری معابر و فضاهای عمومی متعلق به شهرداری همدان تنظیم شده توسط کمیسیون نامگذاری می‌باشد.
ماده ۲ : ضوابط و معیارهای نامگذاری ) مصوب ۶/۹/۱۳۷۵( براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۵
۱-۲ ) نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیت های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به رویدادهای مهم در مقاطع زمانی خاص،نشر اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران و همدان در مرتبه بعد برگزیده ‌شود.
۲-۲ ) در نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
۳-۲) اسامی باید رسا، کوتاه، سلیس و روان باشد.
۴-۲) از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط خاطر وتلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن‌اسلامی و ایرانی باشداستفاده شود.
۵-۲) به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشند.
۶-۲) در نقاط مختلف شهر ضمن توجه به ویژگی¬های منطقه‌ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
۷-۲) به منظور ایجاد پیوند های سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید شورای فرهنگ‌عمومی کشور از نام شخصیت های سیاسی و مردمی خارجی یا اسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت باکشورهای اسلامی است.
۸-۲) در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هرمنطقه نیز توجه شود.
۹-۲) از نام اشخاص خّیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری، تربیتی، بهداشتی و درمانی و مرکز خدمات رسان عمومی) احداث کرده‌اند می‌توان برای ‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.
ماده ۳ : اعضای کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان
۱-۳) یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر همدان به نمایندگی از سوی شورا
۲-۳) معاون خدمات شهری شهرداری همدان
۳-۳) معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان
۴-۳) مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری همدان
۵-۳) مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری همدان
۶-۳) رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان
۷-۳) مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
۸-۳)نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان
۹-۳) نماینده شرکت پست همدان
۱۰-۳) نماینده فرمانداری شهرستان همدان
۱۱-۳)نماینده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری همدان
۱۲-۳) نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان
۱۳-۳)سه نفر از استادان برجسته ادبیات،تاریخ ، تمدن و فرهنگ به پیشنهاد اعضاء کمیسیون نام گذاری و تایید شهردار.
تبصره ۱ : یکی از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار بعنوان رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان منصوب می گردد.
تبصره ۲ : رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان بعنوان دبیر کمیسیون منصوب می گردد.
تبصره ۳ : نمایندگان سایر ادارات خارج از شهرداری در صورت معرفی از دستگاه متبوع (این ادارات هیچگونه الزامی در معرفی نماینده در کمیسیون مربوطه ندارد و صرفاً جهت همکاری با شهرداری نماینده معرفی می کنند.)
تبصره ۴ : جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا بند ۱ تا ۷ ماده ۳ رسمیت پیدا می کند.
ماده ۴ : زمان و محل تشکیل جلسات کمیسیون معابر و اماکن شهری شهرداری همدان

۱-۴) جلسات در شهرداری همدان به صورت هفتگی و در صورت لزوم تشکیل می گردد.
ماده ۵ : مراحل اجرایی نامگذاری یا تغییر نام معابر و اماکن شهری به ترتیب

۱-۵) مراجعه متقاضیان به نواحی و مناطق شهرداری و ارائه درخواست مبنی بر نامگذاری معبر بی نام یا تغییر نام معبر.
۲-۵) پیوست کروکی محل توسط مناطق و ارسال در خواست نامگذاری به دبیر خانه کمیسیون نامگذاری.
۳-۵) بررسی در خواست های مردمی ، نهادها و سازمان ها و… در جلسات هفتگی کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن شهری شهرداری همدان.
۴-۵) پس از مصوب شدن یا عدم تصویب درخواست های مردمی ، نهاد ها ، ارگان ها و ادارات مبنی بر نامگذاری یا تغییر نام توسط کمیسیون نام گذاری معابر و فضاهای عمومی شهری شهرداری همدان، صورتجلسه فوق توسط شهرداری تنظیم و مراحل قانونی آن طی می گردد.
۵-۵) پس از تایید درخواستها و طی نمودن مراحل قانونی صورتجلسات توسط ریاست کمیسیون به مراجع ذیصلاح به منظور آگاهی و اجرا، ارجاع و ابلاغ می گردد و نهاد یا سازمان مربوطه موظف است نسبت به نصب و یا تغییر تابلو اقدام نماید.
جلسه مشترک :
– براساس هماهنگی های به عمل آمده قبلی تعدادی از دانش آموزان سرپل ذهاب و مسوولین آنان که در جشنواره کودک و نوجوان همدان شرکت کرده بودند توسط کمپینگ لبخندسازان همدان در صحن شورا حضور پیدا کردند. توسط رییس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر ضمن قدردانی از حضور آنان در این جلسه از مشکلات به وجود آمده پس از زلزله منطقه مذکور به لزوم ادامه کمک ها و مساعدت های سایر هموطنان به عزیزان زلزله زده تاکید کرد ، واز کمک هایی که مردم وشهرداری همدان در این راستا انجام داده بودند تقدیر وتشکر شد .
– با توجه به دعوتنامه شماره ۳۶۳۳۲۸/۱۱/۷۰ مورخ ۲۸/۸/۹۷ تعدادی از مدال آوران مسابقات آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ عضو تیم ملی انتخابی از استان همدان به اتفاق مسوولین و مدیران مربوطه در صحن شورا حضور پیدا کردند. توسط رییس شورا آقای گردان از زحمات، فعالیت ها، پشتکار آنان که منجر به افتخار آفرینی برای کشور و استان شد تقدیر و در پایان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از آنان تجلیل شد.
– طبق هماهنگی های به عمل آمده و دعوتنامه ارسالی ، آقای عسگری سرپرست سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری همدان به همراه کارشناسان مربوطه در صحن شورا حاضر و گزارش سمعی و بصری بازدید از شهرداری مشهد را برای اطلاع اعضاء ارائه کردند. براساس گزارش ارائه شده (در قالب پاورپوینت) محورهای مورد مذاکره و بازدید از شهرداری مشهد عبارت بوده از :
الف- سامانه جامع آماری و داشبورد مدیریت شهری. ب- بودجه و اعتبارات. پ- تبادل اطلاعات
ت- بازدید از شرکت حسیب (مجری نرم افزار مورد استفاده فعلی شهرداری مشهد).
ث- کنترل عملکرد بودجه از طریق فرآیندها.
ج- سیستم یکپارچه شهرسازی و برونسپاری و تهیه الکترونیکی آنها بطور یکجا (ماده ۱۰۰، کسب و پیشه ، نوسازی، درآمد و شهرسازی).
چ- سایت ایجاد شده برای تجمیع امور درآمد، کسب و پیشه ، ماده ۱۰۰، نوسازی و شهرسازی بطوریکه امور مراجعین مثل بانک ها توسط چند نفر کارشناس از طریق رایانه انجام و نیازی به پرونده فیزیکی و مراجعه ارباب رجوع به اطاق های مختلف وجود ندارد.
پس از ارائه گزارش ، تعدادی از اعضاء (خانم نوراله زاده، آقایان کاوسی ، قراباغی، عسگریان و بادامی) نیز ضمن ارائه بخشی از بازدید های خود از شهرداری مشهد در تکمیل گزارش ارائه شده، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
آقای گردان رییس محترم شورا در جمع بندی گزارش و مطالب ارائه شده اظهار داشت :
الف- لازم است کمیسیون بودجه به مسوولیت جناب آقای کاوسی با توجه به پیشنهادها و مطالبی که ارائه شده گزارش مکتوب از آنها تهیه نماید تا به شهرداری همدان ارسال شود بطوری که :
۱/الف- ابتدا شهرداری مواردی از آنها را که نسبت به بقیه آسان و راحت تر است شروع کرده و در اولویت کاری خود قرار دهد.
۲/۱الف- برای تهیه نرم افزارهای مورد نیاز حتی المقدور از کارشناسان استان استفاده شود تا از نظر پشتیبانی دچار مشکل نشویم.
۳/الف- تهیه نرم افزار و به اجرا گذاشتن آنها همانند شهرداری مشهد از اولویت کاری و بودجه ای سال ۹۸ باشد و همانند پروژه عمرانی در نظر گرفته شود زیرا که هزینه در این امور در واقع یک نوع سرمایه گذاری و ایجاد منبع درآمد پایدار می باشد.
۳/الف- تدابیری اندیشیده شود که بدنه شهرداری نیز همانند شورا و مدیریت شهرداری در اجرای نرم افزارهای مربوطه (دولت الکترونیک) همگام شود.

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *