صورت جلسه ۳۲

سی ودومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۰/۸ روز یک شنبه مورخ  ۱۴/۰۵/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید محمد قاسمی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای دکتر مولوی ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.

– گزارش سمعی بصری از اقدامات انجام شده در جهت جشنواره شهروندان برگزیده توسط آقای بادامی رییس مرکز مطالعات و کارشناسان مرکز و نیز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ارائه و تعدادی از اعضاء نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در همین راستا مطرح کردند.

– آقای دهبانی مدیر منطقه چهار شهرداری در صحن شورا حضور پیدا کرده و اطلاعاتی را راجع به پروژه های عمرانی در دست اجرای منطقه جهت استحضار اعضاء ارائه و به سوالات بعضی از اعضای شورای اسلامی پاسخ داد.

در خاتمه مقرر گردید شهرداری در اجرای قانون و مقررات ابتدا پروژه های عمرانی مصوب را اجرا نماید و چنانچه از نظر منابع مالی مشکلی نداشت پروژه یا پروژه های عمرانی را با اخذ مجوزهای قانونی لازم شروع کند.

– آقای افراسیابی از واحد حقوقی شهرداری در صحن شورا حاضر و به ابهامی که درخصوص پرونده عوارض شرکت احرار همدان پیش آمده بود پاسخ داد . و از آنجاییکه نامبرده مدارک و مستندات لازم را همراه نداشت ، لذا مقرر گردید در جلسه روز سه شنبه ۱۶/۵/۹۷ در صحن شورا حاضر و توضیحات کامل و مستند خود را در این خصوص ارائه دهد.

– نامه شماره ۷۵۹۴/۱۱/۱۰ مورخ ۹/۵/۹۷ شهرداری (۳۶۳۵۵۵/ش مورخ ۹/۵/۹۷) مطرح و با اعمال تخفیف دهه ولایت با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۷/۴/۹۴ موافقت شد بطوریکه از تاریخ ۲۰/۵/۹۷ لغایت ۳۰/۵/۹۷ (عید قربان) عوارض پروانه ساختمانی مودیانی که به صورت نقد و یکجا پرداخت می نمایند برای عموم شهروندان با ضریب ۸۵% و برای انبوه سازان با ارائه مدارک لازم با ضریب ۸۰% محاسبه و از تاریخ ۱/۶/۹۷ لغایت ۷/۶/۹۷ (عید غدیر) برای عموم شهروندان با ضریب ۹۰% و برای انبوه سازان با ارائه مدارک لازم با ضریب ۸۵% محاسبه شود. توضیح اینکه در بازه های زمانی مذکور کلیه تخفیفات قبلی شورا کان لم یکن تلقی و قابلیت اجرای همزمان نخواهد داشت.

– نامه شماره ۱۴۵۳/۱۱/۱۰ مورخ ۱۳/۲/۹۷ شهرداری (۳۶۰۷۲۱/ش مورخ ۱۳/۲/۹۷) اصلاحیه قرارداد شماره ۵۸۸ مورخ ۲۹/۱/۹۷ با شرکت عمران و مسکن سازان همدان مطرح و با مفاد قرارداد شهرداری با شرکت مذکور موافقت شد.

– نامه شماره ۷۸۱۴/۱۱/۱۰ مورخ ۱۳/۵/۹۷ شهرداری (۳۶۳۶۵۱/ش مورخ ۱۳/۵/۹۷) مطرح و با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات …. در جهت رفاه حال شهروندان محترم با پیشنهادهای شهرداری راجع به sg و sm بشرح نامه مذکور موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *