فراخوان انتخاب حسابرس صورت های مالی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان

فراخوان انتخاب حسابرس صورت های مالی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان

شورای اسلامی شهر همدان در نظر دارد به منظور اجرای بند ٣٠ ماده ٧١ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها ، حسابرس صورتهای مالی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان ، سازمانها و
شرکت های تابعه و موسسات را از بین موسسات حسابرسی واجدشرایط ، باعنایت به شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور تعیین و انتخاب نماید.
لذا از کلیه موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف و رتبه یک جامعه حسابداران رسمی ، برابر دستورالعمل نحوه پذیرش و انتخاب موسسات حسابرسی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور دعوت بعمل می آید حداکثر تا ١٠ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی ، نسبت به ارسال اطلاعات شامل مشخصات مؤسسه ، توانمندی ها ، سوابق حرفه ای در حسابرسی شهرداری ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها و سایر موسسات به همراه لیست مشخصات فردی،مدارج و صلاحیت های حرفه ای،سوابق کاری مدیران و ترکیب اعضای تیم تخصصی مجری امر حسابرسی این
آگهی ، به همراه آخرین تصویر گواهی کنترل کیفیت و رتبه را در قبال اخذ رسید در پاکت دربسته ممهور به مهر آن موسسه تحویل دبیرخانه شورای اسلامی شهر همدان نمایند.
کمیته حسابرسی پس از ارزیابی فنی ، حرفه ای وکیفی درخواست ها نسبت به اعلام فهرست موسسات واجد شرایط جهت تصمیم گیری و انتخاب به شورای اسلامی شهر همدان اقدام خواهد نمود . نظر به اینکه شورای شهر درانتخاب یا رد هریک یا تمام شرکت کنندگان در فراخوان حسابرسی مختار می باشد ، لذا صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد وهرگونه ادعا و اعتراض دراین خصوص قابل قبول نمی باشد.

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *