مهر؛تحمیل هزینه میلیاردی، با الحاق ۴ روستا/ ساخت و ساز غیرمجاز بیداد می‌کند

مهر؛تحمیل هزینه میلیاردی، با الحاق ۴ روستا/ ساخت و ساز غیرمجاز بیداد می‌کند

خبرگزاری مهر؛ تحمیل هزینه میلیاردی، با الحاق ۴ روستا/ ساخت و ساز غیرمجاز بیداد می‌کند

https://www.farsnews.com/hamedan/news/13980527000568/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *