مهر/ کندی کار عوامل مجموعه خدمات شهری شهرداری همدان را قبول داریم

مهر/ کندی کار عوامل مجموعه خدمات شهری شهرداری همدان را قبول داریم

mehrnews.com/news/4490885

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.