کمیسیون عمران و شهرسازی شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها

کمیسیون عمران و شهرسازی شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها

مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون عمران و شهرسازی شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در تاریخ ۹۷/۹/۸ در همدان:


جلسه کمییسون از ساعت۹:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۹/۸ در سالن همایش شماره۳ هتل باباطاهر همدان با حضور اعضای کمیسیون این صورتجلسه تشکیل گردید.
در آغاز آیاتی چنداز کلام اله مجید تلاوت و سپس آقای حشمت اله داودی گزارشی از اجلاس قبلی که در ارومیه برگزار شده بود به کمسییسون ارائه و موضوعاتی که در اجلاس ارومیه مطرح گردیده بود از جمله بافت فرسوده، باغات و موضوعات درآمدی رانیز مطرح نمودند.
در ادامه گزارشی از روند پروژه های قزوین درزمینه های مختلف را ارائه و در خصوص بازسازی فضاهای ناکارآمد شهری مباحثی را نیز مطرح نمودند کخ نیاز به توجه ویژه دولت را میطلبد و در ادامه از مهمانان ارومیه در اجلاس قبل نیز تقدیر و تشکل نمودند.
در ادامه دستور کارهای پیشنهادی کمیسیون مطرح و سپس اعضا محترم نظرات و پیشنهادات خودرا مطرح که در ادامه مصوبات زیر نیز به تصویب رسید.
محور نخست:

بررسی راهکارهای برون رفت از موانع اجرای پروژه های عمرانی ناشی از افزایش قیمت ارز
پیشنهادات اعضا:
۱- تدوین تبصره های پیشنهادی و تکمیلی تسهیل گر برای پروژهای عمرانی در زمان تدوین بودجه های سنواتی شهرداری(مانند صدور مجوزهای لازم سقف مناقصه، معامله و انجام برخی پروژه های عمرانی به صورت دستمزدی)به منظور کاهش بروکراسی اداری و قانونمند کردن رویه ها
۲- لحاظ کردن روش های تهاتری و غیر نقدی در فرآیند انجام پروژهای عمرانی
۳- تشکیل صندوق تامین منابع مالی خرد و عمده برای پروژه های کوچک و بزرگ
۴- واگذاری پروژه های عمرانی به صورت BOT
۵- واگذاری پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس به صورت EPC
محور دوم :
بررسی نحوه اجرای قانون تعیین وضعیت املاک برای اراضی غیر از کاربری مسکونی
پیشنهادات اعضا:
۱- لحاظ کردن هزینه های تملکات املاک واقع در طرح های توسعه شهری در نظام بودجه ریزی دولتی به صورت سالیانه توسط تشکل های متولی
۲- عدم نیاز به استعلام از نهادهای ذیربط برای اعمال ماده واحده پس از ابلاغ طرح های تفصیلی یا سایر طرح های توسعه شهری به دستگاه های اجرایی.
۳- پیش بینی نحوه تامین منابع مالی و جزییات اجرایی در زمان تهیه طر ح های توسعه شهری برای املاکی که در طرح واقع می شوند.
۴- تصویب قوانین محلی تسهیلی و تشویقی توسط شوراهای اسلامی شهرها جهت تسهیل واگذاری تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های توسعه شهری
۵-شفاف سازی و اصلاح قانون ماده واحده و تشریح جزئیات اجرایی آن توسط قانون گذار و تدوین و آیین نامه اجرایی برای آن
۶-بازنگری در قانون تعیین وضعیت املاک برای اراضی واقع در طرح های توسعه شهری و ارائه پیشنهادات برای شورای عالی استانها توسط شوراها و شهرداریها جهت تصویب توسط قانون گذار
محورسوم:

چالش عدم تحقق طرح های جامع و تفصیلی
پیشنهادات اعضا
۱-بازنگری در شرح خدمات و فرآیند تهیه طرح های جامع و تفصیلی و انعطاف پذیر ساختن آنها
۲-پیش بینی قابلیت های اجرایی طرح های جامع و تفصیلی در زمان تصویب و بازبینی و نقش دستگاه های مختلف اجرایی آنها
۳-یکپارچه سازی فرآیند تهیه و مدیریت یکپارچه اجرای طرح های جامع و تفصیلی
۴-حرکت تدریجی از طرح های جامع و تفصیلی به سمت تهیه طرح های ساختاری-راهبردی مشخص دارای قابلیت اجرایی
محور چهارم:حفاظت از باغ ها و راهکارهای مواجه با چالش های تخریب باغات در توسعه شهری
پیشنهادات اعضا:
۱-تدوین دستورالعمل صریح و روشن برای حفظ نگهداری باغهای واقع در حریم
۲-تهیه طرح تفصیلی ویژه حریم شهر
۳-جلوگیری از تخریب باغات واقع در شهر به روش واگذاری تهاتری –توافقی بین شهرداری و مالکان و استفاده از سهم.
۴- تفکیک برنامه ریزی شده باغات به صورت خانه باغ با حفظ مشخصات تفکیکی باغها (مانند تعداد درختان، سطح و سطوح و … ) به منظور کنترل تخریب های عمدی.
محور پنجم : بررسی تحقق موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با نگرش رفع حاشیه نشینی و موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز.
۱- ظرفیت سنجی پهنه های مختلف بافت های تاریخی، فرسوده و اسکان غیر رسمی (ناکارآمد) به منظور برنامه ریزی اجرای پروژه محرک توسعه.
۲- بلوک بندی و شناسایی ظرفیت نوع مداخله به منطور کارآمدسازی برنامه ریزی اجرایی بازآفرینی.
۳- تدوین نظام بودجه بندی شهرداری (به ویژه بودجه عمرانی و خدماتی) براساس نظام محله بندی اجتماعی – جغرافیایی جهت تامین خدمات مورد نیاز و رفع محرومت.
۴- ارائه گزارش ها و برنامه های مستمر عملیاتی به شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری به منظور جذب اعتبارات ملی.
۵- فعال سازی ستاد بازآفرینی شهرستان به دبیری شهردار به منظور ارائه برنامه های مشخص عملیاتی زمان بندی شده.
۶- تعریف و اجرای پروژه های شاخص و محرک توسعه در بافت های فرسوده و تاریخی جهت تحریک بازآفرینی شهری.
۷- ارائه آموزش های لازم از ادبیات تئوری و عملی بازآفرینی شهری به اعضای ستاد شهرستانی بازآفرینی.
۸- ارائه مشوق های بیشتر در تعرفه های عوارض در زمان تدوین آن.
۹- انجام مطالعات بازآفرینی در محدوده شهر به ویژه در بافت فرسوده و تاریخی آن.
۱۰- تسهیل ارائه وام با مشارکت نهادهای مالی (بانک) به بافت های حاشیه ای شهر و طرح موضوع در ستاد بازآفرینی کشور.
۱۱- راه اندازی شورای اجتماعی محلات در محدوده های محلات هدف به منظور تسهیل فرآیند بازآفرینی شهری.
۱۲- انجام مذاکرات و توافق با سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت تسریع، تسهیل و تخفیف خدمات مهندسی به بافت های هدف.
۱۳- شکل دهی پلیس ساختمان جهت جلوگیری از ساخت و سازهای جدید و تامین مسکن محرومان با برنامه های مشارکتی.
۱۴- راه اندازی و تقویت دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده توسط شهروندان ساکن در آن.
۱۵- راه اندازی و تعریف شهرداری ویژه بافت های فرسوده و تاریخی و اسکان غیر رسمی شهر.
در پایان مقرر گردید سایر موارد مندرج در دستور کار در جلسات آتی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای شوراها و شهرداران و معاونان آن جهت همفکری، انتقال تجربیات مستمر با همدیگر هم کلامی داشته و به صورت دوره ای و حضوری به شهرهای همدیگر سفر و انتقال تجربیات را انجام دهند.

بیانیه پایانی کمیسیون عمرانی و شهرسازی شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در تاریخ ۰۸/۰۹/۹۷

۱- تعریف و اجرای پروژه های شاخص و محرک توسعه در بافت های فرسوده و تاریخی جهت تحریک بازآفرینی شهری.
۲- تدوین نظام بودجه بندی شهرداری (به ویژه بودجه عمرانی و خدماتی) براساس نظام محله بندی اجتماعی – جغرافیایی جهت تامین خدمات مورد نیاز و رفع محرومیت.
۳- جلوگیری از تخریب باغات واقع در شهر به روش واگذاری تهاتری – توافقی بین شهرداری و مالکان و استفاده از سهم شهرداری (مطابق با توافق) برای تامین فضای عمومی مورد نیاز شهروندان.
۴- لحاظ کردن هزینه های تملکات املاک واقع در طرح های توسعه شهری در نظام بودجه ریزی دولتی به صورت سالیانه توسط دستگاههای متولی.
۵- تدوین تبصره های پیشنهادی و تکلیفی تسهیل گر برای پروژه های عمرانی در زمان تدوین بودجه های سنواتی شهرداری (مانند صدور مجوزهای لازم سقف مناقصه، معامله و انجام برخی پروژه های عمرانی به صورت دستمزدی) به صورت کاهش بروکراسی اداری و قانونمند کردن رویه ها.
۶- یکپارچه سازی فرآیند تهیه و مدیریت یکپارچه اجرای طرح های جامع و تفصیلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.