حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری

حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری

آشنایی با کمیسیون :

– بررسی نامه ها، پیشنهادات، طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه حقوقی و ارائه نظر مشورتی در خصوص آنها و دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات صحن شورا.
– بررسی مسائل، مشکلات و نارسایی‌های ارجاعی از سوی شورا در حوزه حقوقی.
– ارائه پیشنهاد و طرح‌های کارشناسی در حوزه حقوقی به شورا.
– طبقه‌بندی کلیه مصوبات شورا اعم از طرح‌ها و لوایح از نخستین دوره شورای اسلامی شهر همدان تاکنون بر حسب ماهیت آن ( مالی و بودجه‌ای ، توافقنامه، خدمات شهری، فرهنگی و … ) و ایجاد سامانه جامع در شورا جهت پالایش مصوبات منسوخ، متروک غیر معتبر و بلااقدام و جلوگیری از مصوبات معارض.
– تهیه چک لیست و فرم گردش کار لوایح تقدیمی به شورا از مرحله ورود تا مراحل فرآیند تصویب در کمیسیون ها و شورای اسلامی شهر و عملیاتی شدن آن.
– بررسی معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و ارائه جهت تصویب به شورا.
– بررسی اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و ارائه گزارش آن به شورا.
– اخذ گزارش های منظم و دوره ای از مسئولین حقوقی شهرداری در خصوص روند دعاوی شهرداری و نظارت بر حسن جریان آن (بند ۱۷ ماده ۷۱ قانون شوراها).
– دریافت وظیفه‌بندی کلیه اطلاعات دعاوی شهرداری همدان و سازمان‌های وابسته به تفکیک موضوع و در صورت لزوم ایجاد برنامه نرم افزار مناسب.
– بررسی شکایات مردمی از حوزه‌های مختلف شهرداری و تلاش برای حل آنها.
– اتخاذ ساز و کار مناسب جهت نظارت حقوقی و تنظیم قراردادها در جهت حفظ حقوق شهرداری.
– بررسی و اعلام نظر در خصوص مطالعات مربوط به شناسایی علل بروز نارضایتی شهروندان در مراجعه به شهرداری و آسیب‌شناسی و بازنگری فرایندهای مربوط جهت ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب رجوع.
– بررسی و اعلام نظر در خصوص مطالعات مربوط به آسیب شناسی دعاوی شهرداری و تجدید نظر و بازنگری و اصلاح فرآیندهای پیگیری دعاوی در شهرداری.
– بررسی قوانین و مقررات جاری حوزه حقوقی در سطح شوراها و شهرداری‌ها و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به منظور اصلاح آنها.
– همکاری و ارائه خدمات کارشناسی و سایر کمیسیون‌های شورا در صورت درخواست آنها.
– ارائه پیشنهادهای مشخص پژوهشی به مرکز مطالعات شورا در حوزه حقوقی و استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی این مرکز در بررسی و تدوین طرح‌ها و لوایح کمیسیون.
– پیشنهاد دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متخصص به رئیس شورا به منظور استماع سخنان و دیدگاه‌های آنان در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون.
– ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی شورا.
– بررسی سایر طرح‌ها و لوایح اجرا شده از سوی هیئت رئیسه.

بازدید های کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری

اخبار کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری

تمامی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌ شهری را یاری دهند

رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان گفت: برای عمران و آبادانی شهر و هم‌چنین... بیشتر بخوانیم

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا:

تیم‌داری حرفه‌ای به‌صلاح سازمان فرهنگی شهرداری نیست / پیشنهاد تشکیل‌سازمان مستقل ورزشی در شهرداری

رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان صراحتاً اعلام کرد: تیم‌داری حرفه‌ای به صلاح سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان صراحتاً اعلام کرد: تیم‌داری حرفه‌ای به صلاح سازمان... بیشتر بخوانیم

مصوبات کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری