فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی

فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی

آشنایی با کمیسیون :

بازدید های کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی

اخبار کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی

رئیس شورای شهر همدان:

شهرداری همدان درآمدهای پایدار ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر تسریع در تعیین تکلیف جمع‌آوری‌ زباله و ساماندهی زباله گردها و ضایعاتی شهر تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر تسریع در تعیین تکلیف جمع‌آوری‌ زباله و ساماندهی زباله گردها و ضایعاتی شهر... بیشتر بخوانیم

تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شورای :

ضرورت تقویت گردشگری مذهبی در همدان

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: همدان فارغ از اینکه شهر تاریخی است، می‌تواند به ‎عنوان یک شهر مذهبی در کشور به‌منظور جذب گردشگر بیشتر معرفی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: همدان فارغ از اینکه شهر تاریخی... بیشتر بخوانیم

مصوبات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی