تقلیل جایگاه معلم به نابودی آموزش می‌انجامد

تقلیل جایگاه معلم به نابودی آموزش می‌انجامد

 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: تقلیل جایگاه معلم به نابودی آموزش می‌انجامد.


به گزارش به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، اکبر کاوسی‌امید در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع در ادوار مختلف تاریخی، حفظ و تقویت انسجام و ساختار اجتماعی آنها بوده است، اظهار کرد: حاکمان و مدیران جوامع کوشیده‌اند حتی از سازه‌ها و ساختارهای معماری در این راه بهره ببرند.
وی به ساخت دیوار عظیم چین در چین باستان با هدف حفاظت از این کشور و فرض بر ناممکن بودن صعود و عبور از آن اشاره کرد و گفت: در سده اول پس از احداث دیوار مذکور مهاجمان موفق شدند سه بار از این سد دست ساز عبور کنند و شایان ذکر است در حملات صورت گرفته نیازی به عبور از دیوار نبوده و ورود مهاجمان از ورودی‌های رسمی با پرداخت رشوه به نگهبانان صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: با مطالعه تجارب مشابه، اهمیت و اولویت ساختن نیروی انسانی به منظور حفاظت و تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های مستتر در یک جامعه آشکار خواهد شد.
کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه ساخت نیروی انسانی در چین باستان چند برابر کم هزینه‌تر و ماندگار‌تر از سازه صلب دیوار چین تمام می‌شد، افزود: اگر نقش و تأثیر فرد، خانواده و گروه‌های اجتماعی به درستی تبیین می‌شد این مهم محقق شده بود.
وی با بیان اینکه نقش مؤثر خانواده در ساخت جامعه گزاره‌ای قطعی و غیرقابل انکار است، تصریح کرد: در صورت بی توجهی به این نهاد مهم هزینه آن را کل جامعه پرداخت کرده و آینده کشور را تهدید خواهد کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: متأسفانه امروزه جامعه معاصر ما تفاوت چندانی با چین باستان ندارد و هنوز از تجارب تاریخی، یاد نگرفته ایم که خانواده بسازیم و برای واحد اجتماعی جامعه و شکل گیری مفهوم خانواده، فارغ از محل اسکان خانواده‌ها در منطقه‌های مختلف شهری برنامه‌ای مدون نداریم.
کاوسی‌امید با بیان اینکه نکته شایان توجه این است که مفهوم خانواده فارغ از مقیاس فضای فیزیکی خانه تشکیل و رشد می‌کند، خاطرنشان کرد: همانگونه که می‌توانیم خانواده‌هایی را در مناطق کمتر برخوردار شهر بدون خانه شاهد باشیم که در منازل قصرگونه مناطق برخوردار شهر از آن محروم هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مبحث موجود در بقا و زوال تمدن‌ها به این اشاره دارد که نابودی تمدن با نابودی سه حوزه امکان پذیر است، یادآور شد: نابودی خانواده، نابودی آموزش و بی اعتبار کردن الگوها سه حوزه مذکور است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: برای نابود کردن خانواده باید جایگاه و نقش مادر را کمرنگ کرد و نباید کاری کنیم که مادر خانواده از خانه دار بودنش خجالت بکشد و آن را ارزش تلقی نکند.
کاوسی‌امید با بیان اینکه برای نابود کردن آموزش نیز باید معلم را هدف قرار داده و اهمیت او را در جامعه کم کرد تا جایی که دانش‌آموزان آنها را تحقیر کنند، گفت: اگر نابود کردن ارزش‌ها، دانشمند و نخبگان جامعه را تکذیب کرده و در آنها تشکیک کنند به طوری که هیچکس به آنها اقتدا نکند با این کار چه کسی می‌خواهد ارزش‌ها را پرورش داده و حیات اجتماعی جامعه را تضمین کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *