پرسشنامه مشارکت کودکان و نوجوانان ایران درتدوین بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک

پرسشنامه مشارکت کودکان و نوجوانان ایران درتدوین بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک

پرسشنامه مشارکت کودکان و نوجوانان روی پرتال وزارت کشور به آدرس  www.moi.ir بخش میز خدمت قرار داده شد، لطفا نسبت به اطلاع رسانی به کودکان و نوجوانان شهرتان برای تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید. 

زمان تکمیل پرسشنامه یک هفته است .

لینک پرسشنامه:

https://www.moi.ir/fa/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *