صورت‌جلسه شماره ۷۳

صورت‌جلسه شماره ۷۳

هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۷/۸ روز یک شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید در محل سالن جلسات شورا با اعلام دستور کار توسط آقای گردان رییس محترم شورا بشرح زیر تشکیل شد.
۱- نامه های مطرح شده در جلسه:
– نامه شماره ۱۶۵۶۳/۱۱/۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ شهرداری (۳۶۹۷۳۹/ش مورخ ۱۲/۱۰/۹۷) و گزارش مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی (۳۷۰۴۸۳/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۷) درخصوص بنیاد جهانی شهر آرمانی بوعلی سینا ونامه شماره ۱۶۲۰۱/۱۱/۱۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ شهرداری درمورد مرکز همکاری های بین المللی شهرداری مطرح و پس از توضیحات آقای صوفی (شهردار همدان) و ارائه نقطه نظرات تعدادی از اعضاء پیشنهاد شهرداری درمورد بنیاد جهانی شهر آرمانی بوعلی سینا (بشرح زیر ) مشروط درخصوص تامین اعتبار آن * موافقت شد :
شهرداری همدان در نظر دارد به منظور معرفی قابلیت ها و ظرفیت های ذاتی شهر همدان در سطوح جهانی و بین المللی، بنابر پیگیریهای انجام شده و کسب موافقت موسسه فرهنگی اکو با ملاحظه موقعیت های ویژه تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهر همدان که از آن تحت عنوان پایتخت تایخ و تمدن ایران زمین یاد می شود، دو اقدام موثر را انجام دهد:
ابتدا در راستای حرکت به سوی اصلاح زیر ساخت های توسعه و برنامه ریزی، بنیاد جهانی شهر آرمانی همدان با نظارت موسسه فرهنگی اکو و با مشارکت سازمان ملل متحد ایجاد گردد. این بنیاد نخست با ارائه برنامه های کلان توسعه شهری عملکرد توسعه شهری را در همدان و سایر شهرهای استان زیر نظر خواهد گرفت و به طور قطع می تواند مرکزی به عنوان پایلوت برای پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت منظومه شهری همدان عمل کند.
همچنین می تواند زمینه الحاق سایر شهرهای استان های همجوار را فراهم آورد و در سطح نهایی از این طریق ظرفیتهای توسعه شهری در کشور و منطقه را فراهم نموده و با تمرکز بر رویکردهای نوین توسعه شهری، زمینه را برای معرفی و تبادل های توسعه با محوریت شهر همدان فراهم نماید.
دوم اینکه، فرصت ارزشمند حکیم فرزانه ابوعلی سینا است که می تواند ظرفیت جهانی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. در این خصوص در نظر است تا کرسی جهانی بر اندیشه آرمان شهری این فیلسوف یگانه با نظارت موسسه فرهنگی اکو در سازمان ملل افتتاح گردد.
لذا با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر گردیده ۹۰ درصد هزینه های این بنیاد از محل اعتبارات ملی و در صورت تحقق این بخش مابقی توسط شهرداری همدان تامین گردیده و این موضوع حتماً باید در توافقنامه قید گردد ، از این رو خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی تفاهم نامه پیوست نتیجه را جهت اجرا یه این شهرداری ابلاغ فرمایند.
*شرط موافقت : ضمن موافقت با نامه شهرداری تاکید شد ۹۰ درصد هزینه های بنیاد که از محل اعتبارات ملی تامین خواهد شد ، در صورت تحقق این بخش ، بقیه آن (ده درصد) توسط شهرداری همدان تامین و این موضوع حتماً در توافقنامه مربوطه قید گردد.
ضمناً متن گزارش مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی (۳۷۰۴۸۳/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۷) بشرح زیر می باشد:
با عنایت به برگزاری بیست وچهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با موضوع بررسی نامه های شهرداری با موضوع ۱- مرکز همکاری های بین المللی شهرداری ۱۶۲۰۱/۱۱/۱۰مورخ ۵/۱۰/۹۷ و ۲- بنیاد جهانی شهر آرمانی ابن سینا ۱۶۵۶۳/۱۱/۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ گزارش مذاکرات تصمیمات جلسه جهت استحضار وطرح در صحن شورا به حضور ارسال می گردد .
خانم سلماسی: با توجه به نامه های شهرداری در خصوص ایجاد مرکز همکاریهای بین المللی و نیز ایجاد بنیاد جهانی شهر آرمانی ابن سینا از نمایندگان شهرداری دعوت کردیم تا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های شهرداری در عرصه بین المللی ؛ اهداف و اهمیت طرح های ارائه شده را تبین نمایند.
• مطالب مطرح شده توسط نمایندگان شهرداری در خصوص طرح ایجاد مرکز همکاری های بین المللی شهرداری نامه شماره ۱۶۲۰۱/۱۱/۱۰ مورخ ۵/۱۰/۹۷ :
– با عنایت به فعالیت های شهرداری و کرسی های بین المللی کسب شده و با عنایت به اهمیت مباحث گردشگری در توسعه شهر نیازمند تشکیلاتی هستیم که این اقدامات بین المللی را بصورت متمرکز پیگیری کنیم.
– بحث دیپلماسی شهری و روابط بین المللی در شهرداری ها بصورت جدی مورد توجه واقع شده است و ما در شهرداری همدان علی رغم اینکه تشکیلات مشخصی در اینباره نداشته ایم در حوزه هایی مانند خواهر خواهندگی ، کرسی های بین المللی و… خوب کار کرده ایم و حالا نیاز به تشکیلات داریم.
– ما ناگزیر به فعالیت در عرصه های بین المللی هستیم لذا بهتر است در این حوزه برنامه و تشکیلات داشته باشیم. همانطور که در دوره های اولیه شورای شهر ، مصوبه تشکیل معاونت فرهنگی در شهرداری باعث برکاتی شد الان با تشکیل این مرکز اتفاقات خوبی رغم خواهد خورد.
– این اهدافی که برای مرکز در نظر گرفته شده در واقع از جمله وظایفی ست که بر عهده واحد روابط عمومی و امور بین الملل است. ولی متاسفانه روابط عمومی شهرداری نه تنها در عرصه بین المللی فعالیت ندارد ، بلکه وظایف اولیه خودش را از جمله اطلاع رسانی اقدامات مدیریت شهری و تخفیفات شورای شهر را اطلاع رسانی نمی کند.
– با توجه به اینکه مدیریت روابط عمومی پسوند امور بین الملل را هم دارد ، بهتر است این مرکز ذیل روابط عمومی باشد.
• مطالب مطرح شده توسط نمایندگان شهرداری در خصوص طرح ایجاد بنیاد جهانی شهر آرمانی ابن سینا :
– در دنیای امروز شهرها به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت های خود هستند ، یکی از ظرفیت های همدان وجود ابن سینا به عنوان یک چهره جهانی در این شهر است. لذا ما با تعدادی از نهاد های بین المللی وارد مذاکره شده ایم تا از طریق انجام مطالعات تخصصی درباره نظریه ” دادشهر” ابن سینا و تبلیغ آن در سطح جهانی به معرفی همدان بپردازند. از طرفی با سازمان برنامه هم مکاتبه کرده ایم که ۹۰% هزینه های این کار را پرداخت نمایند.
– با توجه به محدودیت زمانی موجود ، تقاضا داریم پاسخ شورا سریع تر به شهرداری ارائه شود.
– باید بررسی کنیم سایر شهرداری ها از این قبیل اقدامات انجام داده اند ؛ و اگر انجام شده نتایج اش چه بوده و آیا ارزش دارد در این موضوع ورود کنیم .
– باید از شهرداری تشکر کرد که وارد یک عرصه جدید شده و به فکر استفاده از ظرفیت ابن سینا افتاده است.
– بهتر است ابتدا در این عرصه تولید علم کنیم و بعد جهت عرضه این تولیدات در عرصه جهانی تلاش کنیم.
– در راستای برند سازی برای شهر در سطح جهانی هرچقدر هزینه کنیم مفید است.
– این قبیل کارها را نباید عجله ای انجام داد باید با حوصله کار را پیش ببریم و در وهله اول تولید علم را با استفاده از ظرفیت های داخلی انجام بدهیم و بعد برای عرضه در سطح جهانی کار کنیم.
مصوبات (کمیسیون) :
– در خصوص مرکز همکاری های بین المللی شهرداری مقرر گردید پس از مطالعه طرح توسط اعضاء ، نظرات به شهرداری ارسال شود و پس از اصلاح طرح و اعمال نظرات اعضاء محترم ، مجدداً طرح به شورا ارسال گردد.
– در خصوص طرح ایجاد بنیاد جهانی شهر آرمانی مقرر گردید این طرح با نظر مساعد کمیسیون و همراه با نظرات اعضاء ، جهت تصمیم گیری به صحن شورا ارسال گردد.

– آقای صوفی ( شهردار همدان ) بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری را در اجرای ماده ۶۷ قانون شهرداریها تقدیم شورای اسلامی کرد. و سیاست های موردنظر شهرداری در تهیه و تنظیم بودجه و میزان رشد آن نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ را جهت اطلاع اعضاء بیان کرد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *