صورت‌جلسه شماره ۷۴

صورت‌جلسه شماره ۷۴

هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) به ۶۸ در سامانه پایش مصوبات …. ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۰/۱۶روز چهارشنبه مورخه ۱۸ /۱۲/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف- نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- نامه شماره ۱۴۰۰۲۱۱۶۲۰۹۸۹۹ مورخه ۱۶ /۱۲ /۱۴۰۰ در مورد درخواست تقسیط بدهی شرکت تعاونی مسکن نیکان کوثر بشرح زیر مطرح شد .
متن لایحه:با عنایت به بدهی شرکت تعاونی مسکن نیکان کوثر از بابت محاسبات شماره ۱۰۲۴۰۰۱۸۲۹۸ مورخه ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۰ ( به پیوست ) مبلغ ۰۴۰ / ۹۸۳ / ۴۴۰ / ۱۲۱ ریال از بابت ماده ۵ و مبلغ ۵۶۰ / ۱۴۶ / ۱۰۸ / ۴۱ ریال بابت مبلغ پروانه و مجموعاً مبلغ ۶۰۰ / ۱۲۹ / ۵۴۹ / ۱۶۲ ریال به این شهرداری بدهکار می باشد که طبق نامه شماره۲۲۶۶۳۴۶ / ۱۴۰۰ مورخه ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰ شرکت مذکور و پیشنهاد شهرداری منطقه دو با درخواست ۳۰ درصد مبلغ فوق به صورت نقدی و پرداخت الباقی به صورت اقساط ۱۸ ماهه ( هر سه ماه یک چک ) را بدون ارائه تضمین و صرفاً به صورت پرداخت ۶ فقره چک را دارند ، ضمناً در خصوص پرداخت مبلغ ۴ درصد تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه تقسیط به شماره ۹۹۰۳۲۹۲۰۵۷۷ مورخه ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹ ارشاد فرمائید . مراتب جهت دستور و صدور مجوز به حضور ارسال می گردد.

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری مبنی بر تقسیط بدون دریافت تضمین به صورت ۱۸ ماهه (هر سه ماه یک چک ) با پیش پرداخت ۳۰ درصدی بدون لحاظ تبصره ماده ۳ آیین نامه تقسیط موافقت گردید . درصورت عدم وصول هر یک از چک ها عوارض معادل مبلغ همان چک به روز محاسبه و وصول گردد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۲۴۲۰۲۵۷۵ مورخه ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری در مورد مسابقه مجازی آموزش شهروندان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : به استحضار می رساند شهرداری منطقه سه در راستای اهداف فرهنگی و علی الخصوص ترویج فرهنگ شهروندی ( در قالب برگزاری مسابقات ) قصد دارد تعداد ۱۰ عدد کارت هدیه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریالی جهت پرداخت جوایز مسابقه مجازی آموزش شهروندی( به منظور اهدا به نفرات اول تا دهم مسابقه) اختصاص دهد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و در صورت موافقت مجوز آن امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.