آرشیو ماهانه - بهمن ۱۳۹۷

جواد گیاه شناس خبر داد:

سومین گردهمایی بزرگ پژوهشی شورا با محوریت بودجه برگزار می شود

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: اردیبهشت‌ماه سال 1398 سومین نشست فصلی کمیته‌های تخصصی و هم‌اندیشی این مرکز پژوهشی با محوریت بودجه شهرداری برگزار خواهد شد.

حمید بادامی نجات:

تعیین اولویت پروژه ها توسط شورای اجتماعی محلات

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: با توجه به اینکه مبلغ مالی شهرداری محدود است اولویت پروژه ها توسط شورای محلات تعیین می شود.

علی فتحی:

قانون حمایت از معلولان در شهرداری همدان اجرایی شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: انتظار میرود «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب اسفندماه 96 مجلس شورای اسلامی در شهرداری همدان اجرایی شود.