صورت‌جلسه شماره ۱۶۸

صورت‌جلسه شماره ۱۶۸

یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (نودویکمین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۲۰ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۰۹ / ۱۲/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:

الف – نامه ها ، طرح ها ولوایح مطرح شده
۱/الف- نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۰۸۳۱۸۳۹۹ مورخه ۰۸/ ۱۲ /۱۴۰۱ شهرداری در مورد مساعدت به ستاد مردمی اعتکاف شهرستان همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :
پیرو نامه شماره ۱۴۰۱۱۱۲۶۳۱۴۵۴۷در رابطه بادرخواست مساعدت ستاد مردمی اعتکاف شهرستان همدان، خواهشمند است مطابق روال سنوات قبل در خصوص پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال به ستاد مذکور جهت هزینه در برنامه های معنوی و فرهنگی اعتکاف شهر همدان از محل اصلاحیه ردیف ۱۵۰۲۰۴ بودجه سالجاری موافقت و مراتب را امربه ابلاغ فرمایند.
مستندات قانونی : شیوه نامه کمکهای بلا عوض موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۳ مورخ ۲۱ / ۰۷ /۱۳۹۹ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور
نوع فوریت لایحه : دو فوریتی
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

۲/الف – نامه شماره ۱۴۰۱۱۱۲۵۳۱۴۳۹۹مورخه ۲۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شهرداری در مورد درخواست مجوز تملک قهری پلاک های ثبتی … (پروژه پارکینگ ) بشرح زیر مطرح شد:
مقدمه و موضوع : تملک۶۰ / ۵۴ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر عرصه و اعیان پلاک های ثبتی ۱ و ۷ و ۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵و ۱۷۶ / ۷۹۰ حومه بخش یک ملکی وراث مرحوم مکارچیان همدانی و شرکاء واقع در چهارراه شریعتی – پشت تالار مرمر- کوچه گوهریان را که در طرح پارکینگ و خیابان قرار گرفته است به استناد ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری های جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب

شرح لایحه :به استحضار می رساند با عنایت به اینکه ۴۰ / ۴۱ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر عرصه و اعیان پلاک های ثبتی ۱ و ۷ و ۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵و ۱۷۶ / ۷۹۰ حومه بخش یک ملکی وراث مرحوم مکارچیان همدانی و شرکاء واقع در چهارراه شریعتی – پشت تالار مرمر- کوچه گوهریان و در طرح پارکینگ و خیابان قرار گرفته است توسط شهرداری تملک شده است و میزان ۶۰ / ۵۴ شعیرآن جهت اجرای پروژه باقیمانده است لیکن شهرداری پیرو اخطارهای مکرر و عدم دسترسی به مالکین پلاکهای فوق طی دو نوبت آگهی روزنامه رسمی کار و کارگرو روزنامه محلی جهت تعیین تکلیف و تملک اقدام نموده است حال شهرداری همدان در راستای اجرای پروژه های تملکی و عمرانی به استناد ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری های جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب پس از تصویب شورای محترم شهر قصد تملک میزان باقی مانده پلاک های فوق الذکر را دارد لذا خواهشمند است با عنایت به اینکه پروژه موصوف در ردیف پروژه های سال جاری شهرداری می باشد دستور فرمائید نسبت به صدور مجوز جهت اجرای ماده ۸ اقدامات لازم را مبذول و امر به ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۰۹۳۱۸۸۲۱ مورخه ۹/۱۲/۱۴۰۱شهرداری در مورد اصلاح ردیف ۱۶۰۲۹۰ سایر کمک های رفاهی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً با عنایت به تلاش و کوشش مدیران شهرداری در تحقق بودجه و عملکرد مثبت کارکنان شهرداری در شرایط سخت اقتصادی در خدمت رسانی به شهروندان باستحضار می رساند اعتبار ردیف ۱۶۰۲۹۰ ( سایر کمکهای رفاهی) بودجه مصوب سالجاری کفاف پرداختهای پایان سال را نمی دهد خواهشمند است با اصلاح آن به شرح ذیل موافقت فرمائید.

 ردیف ردیف بودجه  نام واحد  بدهی مصوب ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاحی  محل تامین اعتبار
 ۱ ۱۶۰۲۹۰   ستاد ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ /۰۰۰ / ۲۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰* از محل عوارض سوخت
 ۲ ۱۶۰۲۹۰  منطقه یک  ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۲ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴  ۰۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰ /۲  * از محل عوارض پروانه
 ۳ ۱۶۰۲۹۰  منطقه دو  ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴  ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ /۲* از محل عوارض پروانه
 ۴ ۱۶۰۲۹۰ منطقه سه ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۲ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴  ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ *از محل عوارض پروانه
 ۵ ۱۶۰۲۹۰ منطقه چهار ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲* از محل عوارض پروانه
 ۶ ۱۶۰۲۹۰  آتش نشانی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱  / ۰۰۰۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰۰ /۱ * از محل عوارض آتش نشانی
 ۷ ۱۶۰۲۹۰  حمل و نقل بار و مسافر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰   ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰۰ * از محل عوارض فروش بلیت
 ۸ ۱۶۰۲۹۰  پسماند ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰ /۵۰۰ * از محل درآمد ماشین آلات
 ۹ ۱۶۰۲۹۰  مهندسی ترافیک ۰۰۰  /۰۰۰ / ۲۵۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ *از محل پارکینگ عمومی
۱۰ ۱۶۰۲۹۰ سیما منظر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰۰ * از محل عوارض بر تبلیغات
۱۱ ۱۶۰۲۹۰ عمران ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ * از محل ماشین آلات
۱۲ ۱۶۰۲۹۰ مشاغل ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰  ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ *از محل بازار های روز فرهنگی
۱۵ ۱۶۰۲۹۰ فناوری ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ * از محل بهای خدمات پیمانکاری
۱۶ ۱۶۰۲۹۰ سرمایه گذاری ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ *از محل سایر
۱۷ ۱۶۰۲۹۰ فرهنگی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ * از محل درآمد مراکز تفریحی

مستند قانونی: بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها

خواهشمند است موضوع بصورت دو فوریتی مطرح و آقایان رضا ابرار خرم و محمدرضا لبافان به عنوان نماینده معرفی می گرد
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت و مقرر شد لیست مربوطه به رویت اعضای شورای اسلامی شهر برسد.
(۱ برگ تصویر مدارک ضمیمه است ) *نامه رسیده- ۵۵/۱۷ *

 

ب- جلسه مشترک
۱/ب – بر اساس هماهنگی به عمل آمده قبلی و موافقت هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اعضای مجمع معتمدین ولایتمدار کارآمد و معتمدین محلات همدان در صحن شورا حضور پیدا کردند. پس از آنکه ریاست شورا جناب آقای مسگریان به مدعوین خیر مقدم گفت ، رئیس ، مدیر عامل و تعدادی از معتمدین و نیز اعضای انجمن مذکور نقطه نظرات ، دیدگاه ها و پشنهادات خود را مطرح کردند که اهم آنها بشرح زیر خلاصه میشود:
– وجود اتحاد و یکپارچگی در بین همه اقشار و به خصوص رده های مختلف مسئولین کشور از هم امور است….
– هدف اصلی ، خدمتگزاری است و ما به هیچ چیز غیر از خدمت نباید فکر کنیم…
– کارها و خدمتگزاری از شما برادران در حدی باید باشد که از شما انتظار می رود…
– ما اعتقاد داریم باید برای شهر و شهروندان کار کرد نه برای گروه و دسته و..
– ورودی های شهر همچنان مشکل داشته و به کار بیشتری نیاز دارد …
– ما آمادگی داریم در مسائل مختلف شهری با شما و شهرداری همکاری داشته باشیم …
– بحث پارک آمادای از مباحث مهم است و ضروریست که پیگیری شود…
– منطقه ۳،۴ پارک درست و حسابی ندارد…
– دیوار کشی رودخانه ها ، جداسازی فاضلاب ، آب های سطحی از مسائل مهم و قابل پیگیری است …
– فهرست مواردی که مطالبه ما از شما عزیزان شورای اسلامی شهر می باشد مکتوب ارائه می گردد.
در ادامه جلسه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر از جمله آقایان حاجی بابایی ، شهابی نیا ، حیدری ، بادامی ، صفری ، مسگریان و نیز مدیران مناطق ۳،۴ که در جلسه حضور داشتند به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *