صورت‌جلسه شماره ۲۰۹

صورت‌جلسه شماره ۲۰۹

دویست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( سی و چهارمین جلسه سال ۱۴۰۲) دو مین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۲۰ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
الف- نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده :
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۵۳۷۰۱۸۲ مورخه ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد مغازه های ورودی بلوار سردار همدانی (موسوم به سوغاتی فروشان ) بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری : احتراماً در خصوص لزوم ساماندهی مغاز ه های ابتدای بلوار سردار شهید همدانی موسوم به سوغاتی فروش ها به استحضار می رساند با توجه به آماده سازی مغازه های احداثی شهرداری در حاشیه بلوار و آمادگی شهرداری جهت واگذاری آن در قالب عقد اجاره به قیمت کارشناسی روز اشعار می دارد در راستای ساماندهی، شهرداری قصد واگذاری مغازه ها به شاغلین و مغازه داران فعال در محل (اشخاصی که در محل سابق دارای مغازه سوغات فروشی باشند)را دارد لذا این امر مستلزم تایید واخذ مصوبه دایر بر اختصاص مغازه های احداثی به نامبردگان می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد مغازه های آماده سازی شده صرفاً به مغازه دارانی که قبل از سال ۱۴۰۰ در محل فعال بوده و یا دارای مالکیت و تصرفات مرتبط بوده و یا اینکه دارای رای کمیسیون ماده صد می باشند نسبت به واگذاری در قالب عقد اجاره اقدام گردد، مضافا اینکه به منظور مرتفع گردیدن مباحث ومعضلات ترافیکی وفوریت ساماندهی و علی الخصوص مساعدت و تشویق در اجرای مصوبه صادره و تسهیل امور مذکور نیز پیشنهاد می گردد مالکین یا مستاجرین محترم از پرداخت اجاره بهای ملک به مدت سه ماه معافیت منظور گردیده تا مالکین با میل و رغبت شخصی و بدون استفاده از قوه قهریه نسبت به جا به جایی مبادرت نمایند.وهمچنین به لحاظ ایجاد اشتیاق وتثبیت فعالیت مستاجرین مفاد مصوبه مشتمل بر امکان عقد اجاره بمدت ۱۰ سال متوالی باشد.فلذا خواهشمند است دستورات مقتضی در این خصوص را صادر و امر به ابلاغ فرمائید.
مصوبه شورا : صرفاً با اجازه انجام معامله در قالب ترک تشریفات با ۳ ماه تنفس و اجاره تا ۵ ساله موافقت گردید . بدیهی است شهرداری می بایست پس از عقد قرارداد نسبت به اخذ مصوبه شورا اقدام نماید
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۳۲۴۳۵۰۹۳۶ مورخه ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۲ شهرداری در مورد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ شهرداری ها بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
با عنایت به وظیفه قانونی شهرداریها مندرج در تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها (مبنی بر بروزرسانی سالیانه آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان ها) و در چارچوب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها ؛ نظر به اهمیت اصل بازدارنده بودن مبالغ جرائم از گسترش تخلفات وساخت وساز غیر مجاز در سطح محدوده و حریم شهرها ، بدینوسیله تعرفه پیشنهادی ارزش معاملاتی ساختمان ها در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل جهت بررسی و تصویب بحضور ارسال میگردد.

تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان
  تعرفه مصوب ۱۴۰۲
فرمول حداقل بهای هر متر مربع به ریال
* الف)- املاک مسکونی
۱ ساختمان های با کاربری مسکونی تا ۳ سقف (۵/۲ طبقه) ۲P ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۲ ساختمان های با کاربری مسکونی تا ۵ سقف (۵/۴ طبقه) ۴P ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۳ ساختمان های با کاربری مسکونی از ۶ سقف (۵/۵ طبقه) به بالا ۵P ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
* ب)- املاک غیرمسکونی (تجاری-خدماتی)
۱ ساختمان های با کاربری تجاری یا خدماتی ۱۵P ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
* ج)- سایر املاک
۱ سالن ها یا توقفگاه ها ۲P ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۲ آشیانه ها و سایبان ها
۳ تاسیسات
۴ انواع مخازن اعم از زیر زمینی، هوائی از ۶ متر مکعب به بالا هر متر مکعب
۵ سکوها و باراندازها هر متر مکعب
۶ دیوارکشی با هر نوع مصالح، متر و طول
۷ استخرها-ترازبندی
۸ روکار
۹ خانه باغی ۳۰P ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تبصره ۱: منظور از P در کلیه فرمول های فوق همان ارزش معاملاتی دفترچه املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب همان سال است. این ارزش معاملاتی به صورت سالانه و توسط اداره امور مالیاتی استان همدان تعیین و ابلاغ می گردد.
تبصره ۲: ارزش نیم طبقه غیرقابل سکونت (زیرزمین) با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه گردد.
تبصره ۳: ارزش نیم طبقه قابل سکونت (زیرزمین) با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه گردد.
تبصره ۴: افزایش ارتفاع سقف (تعویض ) با ۵۰ درصد ارزش معاملاتی محاسبه گردد.
تبصره ۵: افزایش مساحت پارکینگ با ۵۰ درصد ارزش معاملاتی محاسبه گردد.
تبصره ۶: به منظور ترویج فرهنگ رعایت قوانین و ضوابط ساخت و ساز و کاهش پرونده های کمیسیون های ماده صد مقرر گردید در صورتیکه مساحت احداثی مازاد پروانه و تراکم در هر طبقه بیش از ۳ (سه) درصد میزان قید شده در شناسنامه ساختمان برای طبقه مزبور باشد ارزش معاملاتی مندرج در ردیف مربوطه تا ۷۰ درصد ( هفتاد درصد ) دیگر قابل افزایش می باشد.
تبصره ۷: با عنایت به اهمیت لزوم تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری بندهای ۱ الی ۹ قسمت الف ارزش معاملاتی ردیف حداکثر برای اجرای تبصره ۵ قانون ماده صد تا ۱۰۰% قابل افزایش می باشد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری با اعمال موارد ذیل موافقت شد:
۱- عبارت در سال ۱۴۰۲ در مقدمه لایحه حذف گردد.
۲- در قسمت ساختمان های تجاری با کاربری تجاری یا خدماتی ضریب p10 محاسبه گردد.
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۰۳۳۵۴۴۰۸ مورخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۲ شهرداری در مورد مجوز فروش اتوبوس بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : به استحضار می رساند شهرداری همدان (سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر) در نظر دارد به استناد مصوبات اخذ شده (پیوست) نسبت به فروش ۹ دستگاه اتوبوس فرسوده از نوع مگاترانس که از رده خارج، غیر قابل بازسازی و فاقد هر گونه ارزش نگهداری می باشند از طریق مزایده عمومی (حراج حضوری) و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید . لذا خواهشمند است با توجه به مدارک پیوست و مستندات، دستور فرمایید موضوع در صحن آن شورای محترم بررسی و نتیجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمایند.
مستندات قانونی :
– صورتجلسه هیات مدیره سازمان
– صورتجلسه شورای سازمان
– نامه شماره ۱۳۵۳۵۴ مورخه ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱ مدیر کل دفتر شهری استانداری
– نظریه کارشناس رسمی
مصوبه شورا :
با انجام تشریفات معامله و تفویض اختیار تصویب آن در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موارد زیر موافقت گردید:
۱- کارشناسی قیمت گذاری تجدید و قیمت گذاری توسط هیئت سه (۳) نفره انجام شود.
۲- در نظریه کارشناسی احراز گردد تعمیر ونگهداری این مدل اتوبوس برای شهرداری مقرون به صرفه نیست.
۳- در جلسه حراج حضوری و بازگشایی پاکات ، نماینده کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر برای کنترل موارد فوق حاضر گردد.
۴- – نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۵۳۷۰۱۸۱ مورخه ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد قرارداد نیروی انسانی بشرح زیر مطرح شد :
۵- متن لایحه شهرداری :
۶- همانطور که استحضار دارید قرارداد نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان که با شرکت زرین بهشاد سینا منعقد شده و در تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲ به اتمام رسیده و دوره تمدید نیز در حال انقضاء می باشد خواهشمند است به منظور برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید با این معامله موافقت فرمایید بدیهی است پس از برگزاری تشریفات قانونی مناقصه نتیجه جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر همدان متعاقبا ارسال خواهد شد. ضمنا مبلغ بر آورد هزینه اولیه قرارداد ۷۶۵ / ۷۳۸ / ۹۱۸ / ۳۸۰ / ۱ ریال می باشد.
۷- نوع فوریت : دو فوریتی
۸- مستندات قانونی تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری
۹- نمایندگان شهرداری: آقایان رضا ابرار خرم معاون مالی و اقتصادی و مجتبی حمزه رستگار معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
۱۰- مصوبه شورا : با انجام معامله موافقت شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *