صورت‌جلسه شماره ۲۰۰

صورت‌جلسه شماره ۲۰۰

دویستمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست و پنجمین جلسه سال ۱۴۰۲) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۲۰ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲۰ /۰۴/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :

– نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده :
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۳۳۰۳۵۲۹۵۹مورخه ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ شهرداری در مورد قرارداد واگذاری ملکیت به مالک سرقفلی از طریق ترک تشریفات ( آقای رضا امیدی ) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری :
بپیوست قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۲۳۸۹۵ مورخ ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۲ در خصوص فروش ملکیت سرقفلی یکباب مغازه به مالک سرقفلی آقای رضا امیدی سرود جهت بررسی و تصویب قرارداد منعقده به حضور ارسال میگردد.
مقدمه توجیهی: با توجه به درخواست مالک سرقفلی مبنی بر خرید ملکیت یک باب مغازه فاقد پلاک ثبتی واقع در بازار روز شهرک ولیعصر به شماره ثبت ۱۰۴۱۴۰۱۱۰۵۰۱ مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۱ ، شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به فروش ملکیت ملک مذکور از طریق ترک تشریفات به مالک سرقفلی اقدام نماید که به همین منظور قرارداد به شماره ۲۰۰۱۴۰۲۳۸۹۵ مورخ ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۲ فی ما بین شهرداری و مالک منعقد گردیده است .
مستندات قانونی:
– گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ثبت ۱۰۴۱۴۰۱۱۲۱۱۵ مورخ ۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱
– درخواست مجوز ترک تشریفات به شماره ۱۴۰۱۱۱۱۶۳۱۲۰۸۳ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۴۰۱
– صورت جلسه کمیسیون ماده ۱۴ آئین نامه معاملاتی شهرداری همدان به شماره ۲۰۰۱۴۰۲۳۵۷۳ مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۴۰۲
– نامه تسویه حساب واحد مالی به شماره ۱۴۰۲۰۳۲۴۳۵۰۸۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۳ /۱۴۰۲
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۳۲۲۳۵۰۲۱۷ مورخه ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ شهرداری در مورد بند ۲ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی ( بافت فرسوده) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری:
مقدمه : به استحضارمیرساند مودیانی که در سال ۱۴۰۲ در محدوده بافت فرسوده پروانه ساختمانی صرفا مسکونی اخذ می نمایند در بند (۲) ماده ۴۱ مقرر گردیده بر اساس اولویت بافت فرسوده از ۵ تا ۳۰ درصد مشمول تخفیف گردند در صورتیکه در خصوص املاک واقع در بافت فرسوده قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه مربوطه وجود دارد
پیشنهاد: بنا به توضیحات ارائه شده پیشنهاد میگردد بجای بندهای ذیل این ماده صرفا قید گردد ” در خصوص مودیانی که در بافت های فرسوده قراردارند مطابق قوانین مربوطه منجمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین آئین نامه مربوطه عمل گردد ”
مستندات قانونی: به استناد بند ۱۱ تفویض اختیار شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۱۸۷۳۸۶ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲ وزیر محترم کشوربه استانداران هر گونه اشتباه چاپی ،ابهامات با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استاندار همدان در طی سال قابل اصلاح و اعمال است
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *