صورت‌جلسه شماره ۱۹۲

صورت‌جلسه شماره ۱۹۲

یکصد ونود ودومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (هفدهمین جلسه سال ۱۴۰۲) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۱۵/ ۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲۳ /۳/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده :
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۲۲۴۳۴۰۷۶۷مورخه ۲۴ /۰۲ /۱۴۰۲ شهرداری در مورد الحاقی آیین نامه تقسیط (کسر حقوق ) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : با عنایت به پیوست آئین نامه تقسیط ۹۹۰۳۲۹۲۰۵۷۷ مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۳۹۹ ، از بابت ضمانت با گواهی کسر از حقوق ، تکلیفی مشخص نگردیده است . و این موضوع بعضا” موجبات نارضایتی عموم شهروندان را به همراه داشته است .
پیشنهاد میگردد : با عنایت به مقدمه صدرالاشاره در آئین نامه مذکور، موضوع ضمانت با ارائه گواهی کسر از حقوق برای سایر متقاضیان و ضامنین ، تا سقف یک میلیارد ریال برابر مفاد آئین نامه ( تعداد اقساط و سایر ضوابط ) لحاظ گردد.
لطفا” دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد.
لازم به ذکر است آقای سعید باباخانلو به عنوان مطلع و نماینده شهرداری به حضور معرفی میگردد.
مصوبه شورا : ضمانت با ارائه گواهی کسر از حقوق برای سایر متقاضیان و ضامنین تا سقف ششصد میلیون ریال برابر مفاد آیین نامه (تعداد اقساط و سایر ضوابط )موافقت گردید.
– طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۲۴۴۱ مورخه ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ تعدادی از اعضای محترم شورا درمورد الزام شهرداری همدان به تدوین نقشه تبلیغی جوانی جمعیت شهر همدان بشرح زیر مطرح شد:

متن طرح : رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء پنج (۵) نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.

– عنوان: «الزام شهرداری همدان به تدوین نقشه تبلیغی جوانی جمعیت شهر همدان»
– مقدمه توجیهی: بحث جمعیت از مباحث مهم اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه بوده و جمعیت از نظر ساخت ، ترکیب و توزیع از مولفه های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه به شمار می رود.توان علمی و منابع مادی و غیر مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جمعیت معنا دار نیست .زیرا انسان ها هستند که می توانند سرمایه ها را به کار گرفته و ان را به ارزش افزوده تبدیل کنند. بنا بر این حفظ تعادل و پویایی ساختار جمعیت ، اساسی ترین عامل در بر نامه ریزی توسعه است.سیاستهای جمعیتی با مسائلی همچون اشتغال ، در امد زایی ، مولد بودن ، آموزش ، مسکن ، امکانات رفاهی ، پیشرفت اقتصادی ، تغییرات اجتماعی ، تحولات محیط زیست و …. همراه است و عدم تعادل آن آسیب جدی است که جبران ان به راحتی امکان پذیر نیست.
افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از مشکلاتی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می سازد .بنا براین هر چقدر هرم سنی جمعیتی قاعده بزرگتری داشته باشد.با افزایش نسل جوان مولد در کنار پیشکسوتان سنی با تجربه موفقیت در جامعه بیشتر خواهد بود . امروزه آگاه سازی، توجه به تبلیغ هدفمند و هوشمند، با هدف ایجاد انگیزه و تبیین ضرورت جوانی جمعیت و فرزندآوری در بین سطوح مختلف جامعه از الویت ها و ضروریات مدیریت کلان و محلی محسوب می شود.در این راستا برنامه ریزی توجه به ایجاد روش ها و ایده های جدید، مخاطب شناسی،نیازه ها و پتانسیل های محلی، تولید محتوای تأثیرگذار، ابزارهای انتقال محتوا، شیوه بیان هم افزایی دستگاه ها و نهادهای متولی در مبحث جوانی جمعیت را می طلبد. به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰، نقش و وظایف قانونی ادارات، سازمان ها و مجموعه های مختلف متولی، تعیین و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. باعنایت به بند ۲۸ قانون مذکور، ” کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در راستای آگاهی خشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره¬ها و نمایشگاهها را انجام دهند”.
با توجه به پراکندگی و توزیع بودجه تعریف شده در دل بودجه سنواتی مجموعه های مختلف برای تبلیغات و آگاه سازی جامعه در دستگاه ها و نهادهای دولتی و تبلیغاتی با هدف هم افزایی، مدیریت هزینه ها و بودجه، پرهیز از موازی کاری و حصول نتیجه، نیاز به تدوین برنامه مدون و مشخص تبلیغی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت در مجموعه نظارتی و سیاست گذار احساس می شود. تدوین برنامه مذکور نیازمند محوریت اجتماعی ترین مجموعه مدیریتی در شهرها و روستاها می باشد که با توجه به ارتباط مستقیم شهرداری ها و دهیاری ها با آحاد مختلف مردم، این مجموعه مدیت شهری می تواند نقش تأثیرگذاری را در انتقال محتوا با استفاده از فضاهای تبلیغاتی و عمومی شهرها و روستاها و امکان ارتباط با مجموعه های مختلف فرهنگی و اجتماعی را در این خصوص ایفا نماید. لذا پیشنهاد می گردد ” نقشه تبلیغی جوانی جمعیت” با محوریت شهرداری ها و دهیاری ها با همکاری و هماهنگی دستگاه ها و مجموعه های مکلف به صورت بومی و محلی تبیین و دستورکار ادارات و دستگاه های مختلف قرار گیرد.
– استنادات قانونی:
۱. ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰
۲. بند ۲،۴، ماده ۸۰ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی
– متن ماده‌واحده: شهرداری همدان موظف است ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه ” نقشه تبلیغی جوانی جمعیت شهر همدان” با همکاری دستگاه های متولی تدوین را نماید.

مصوبه شورا : با طرح ارائه شده ( با اصلاح مدت زمان مقرر در ماده واحده به سی روز ) موافقت شد.
جلسه مشترک
– باتوجه به دعوتنامه شماره ۱۴۰۲۰۳۲۲۳۵۰۱۷۶ مورخه ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر آقای سید هادی مصطفوی معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری و معاون توسعه حل اختلاف استان همدان ، آقای سیدمسعود حسینی شهردار محترم همدان به اتفاق معاونین و مدیران مناطق شهرداری همدان در جلسه مشترک حضور پیدا کردند.
در ابتدای جلسه آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا با خیر مقدم به مدعوین محترم به اهمیت جمعیت به ویژه جوانی جمعیت وتشکیل خانواده سالم اشاره و پیشاپیش هفته قوه قضائیه را گرامیداشت .
در ادامه جلسه جناب آقای مصطفوی با تشکر از شورای اسلامی شهر از بابت تشکیل جلسه مشترک مطالبی را بیان داشت که تلخیص اهم آنها بشرح زیر می باشد :
– با توجه به مسائل و مباحثی که در صحن شورا مطرح میشود و عمدتاً بار حقوقی در بردارد پیشنهاد میشود از دادگستری نیز یک نفر نماینده در صحن شورا حضور داشته باشد… .
– اشاعه فرهنگ صلح و سازش اشخاص با هم از جمله موارد مهم و دردست اقدام قوه قضائیه است که در حال پیگیری میباشد…
– شاید از جاهایی که مردم بیشترین مراجعات را دارند قوه قضائیه و شهرداریها باشد. که لازم است این مراجعات مدیریت شود …
– می توانیم هیئت های صلح را تشکیل و در قالب تفاهمنامه اقدامات لازم به عمل آمده و مسائل ابتدا دراین حوزه ها بررسی و شاید هم مختومه شود
– شورای اسلامی شهر در مباحث فرهنگی می تواند با قوه قضائیه به انحاء مختلف همکاری داشته باشد. ..
– یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده پرونده در قوه قضائیه عدم کنترل خشم است …
– یک تصویر بعضاً می تواند هزاران مطلب را به مخاطب منتقل کند….
– کمیته های مصلحین در مساجد فعال هستند و خیلی از پرونده ها را به مصالحه می رسانند ….
– ما انتظار داریم شهرداری زمینی را در نقطه مناسبی از شهر مثلاً در بلوار آیت ا… نجفی در اختیار ما قراردهد و ما با جلب و جذب اعتبار بتوانیم نسبت به ساخت مجموعه قضایی اقدام کنیم …
در ادامه جلسه تعدادی از اعضای شورا از جمله آقایان کرباسیان ، رضایی ، کاوسی ، حیدری ، صفری، نظری ، رحیمی فر و آقای حسینی ( شهردار محترم همدان ) نقطه نظرات ، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *